Đề tài phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệPtải về 0.76 Mb.
trang13/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.76 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

3.2.1.2. Kết quả kinh doanh


  • Tiêu thụ nội địa

Trong nước cà phê nhân của tỉnh được tiêu thụ bởi các công ty rang xay chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, như Công ty Vinacafe, công ty Cà phê Trung Nguyên, công ty Cà phê Highlands, …

Lượng tiêu thụ cụ thể qua một số niên vụ gần đây được cho trong bảng sau:Bảng 7: Lượng cà phê nhân tiêu thụ nội địa của tỉnh Đăk Lăk

trong một số niên vụ gần đây

Niên vụ

Số lượng

(tấn)

Tỷ trọng theo số lượng ( %)

2005- 2006

34.424

10,4

2006- 2007

61.955

14,2

2007- 2008

48424

14.9

2008- 2009

77.662

18,7

( Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đăk Lăk)

  • Xuất khẩu

Bên cạnh một phần được tiêu thụ nội địa và khối lượng nhỏ cà phê tồn kho, phần lớn cà phê nhân của tỉnh sản xuất được dùng để xuất khẩu. Tình hình xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh trong những niên vụ gần đây như sau:

Bảng 8: Số lượng và trị giá xuất khẩu cà phê của tỉnh Đăk Lăk

trong một số niên vụ gần đây

Niên vụ

Số lượng

(tấn)

Trị giá

( 1000 USD)

Tỷ trọng theo số lượng ( %)

2005- 2006

292.689

328.344

88,53

2006- 2007

336.659

514.375

77,4

2007- 2008

308.158

635.100

94,72

2008- 2009

326.738

499.775

78,64

( Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đăk Lăk)

Nhìn chung, hàng năm các doanh nghiệp trong tỉnh xuất khẩu được khối lượng khá ổn định, trên dưới 300 tấn cà phê nhân nhưng kim ngạch giao động mạnh do giá xuất khẩu biến động phức tạp. Chúng ta nhìn thấy rõ điều này qua biểu đồ sau: Trong niên vụ 2005- 2006, sản phẩm cà phê nhân của tỉnh xuất khẩu qua 55 thị trường. Trong đó, có 30 thị trường đạt kim ngạch 1 triệu USD trở lên. 5 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của tỉnh chiếm 46,73% tổng sản lượng cà phê nhân xuất khẩu, đạt 136.760 tấn, với kim ngạch 155,3 triệu USD. Cụ thể như sau:Bảng 9: 5 thị trường xuất khẩu cà phê nhân lớn nhất của tỉnh Đăk Lăk

niên vụ 2005- 2006

STT

Thị trường

Số lượng xuất khẩu (tấn)

Kim ngạch xuất khẩu (1000 USD)

Tỷ trọng trên tổng số lượng (%)

1

Đức

39.790

44.605

13,60

2

Mỹ

32.312

36.026

11,04

3

Tây Ban Nha

29.387

33.308

10,04

4

Nhật Bản

19.716

23.518

6,74

5

Ý

15.555

17.813

5,31

(Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đăk Lăk)

Trong niện vụ 2006- 2007, cà phê nhân của tỉnh xuất khẩu vào 55 thị trường, trong đó có có 32 thị trường đạt kim ngạch trên 1 triệu USD. 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất chiếm 54,88% tổng sản lượng cà phê nhân xuất khẩu của tỉnh, đạt 184.717 tấn với kim ngạch 277,8 triệu USD. Cụ thể như sau:Bảng 10: 5 thị trường xuất khẩu cà phê nhân lớn nhất của tỉnh Đăk Lăk

niên vụ 2006- 2007

STT

Thị trường

Số lượng xuất khẩu (tấn)

Kim ngạch xuất khẩu (1000 USD)

Tỷ trọng trên tổng số lượng(%)

1

Đức

49.880

74.061

14,8

2

Mỹ

38.729

55.899

11,5

3

TâY Ban Nha

32.659

49.902

9,7

4

Thụy Sỹ

32.509

48.476

9,66

5

Nhật Bản

30.940

49.488

9,2

(Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đăk Lăk)

Trong niện vụ 2007- 2008, cà phê nhân của tỉnh xuất khẩu vào 51 thị trường, trong đó có có 33 thị trường đạt kim ngạch trên 1 triệu USD. 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất chiếm 53% tổng sản lượng cà phê nhân xuất khẩu của tỉnh, đạt 163.352 tấn với kim ngạch 344,79 triệu USD.Cụ thể như sau:Bảng 11: 5 thị trường xuất khẩu cà phê nhân lớn nhất của tỉnh Đăk Lăk

niên vụ 2007- 2008

STT

Thị trường

Số lượng xuất khẩu (tấn)

Kim ngạch xuất khẩu (1000 USD)

Tỷ trọng trên tổng số lượng (%)

1

Đức

38.741

79.888

12,57

2

Nhật Bản

37.479

91.049

12,16

3

TâY Ban Nha

35.583

68.443

11,55

4

Mỹ

28.155

57.120

9,1

5

Thụy Sỹ

23.394

48.290

7,6

(Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đăk Lăk)

Trong niên vụ 2008- 2009, cà phê nhân của tỉnh được xuất khẩu vào 56 thị trường, trong đó có một số thị trường mới như: Panama, Cyprus,... thị trường nhập khẩu nhiều cà phê của tỉnh nhất vẫn là các thị trường truyền thống, trong đó có 33 thị trường đạt kim ngạch trên 1 triệu USD. 5 thị trường lớn nhất chiếm 49,9% tổng sản lượng cà phê nhân xuất khẩu của tỉnh, đạt 162.026 tấn, kim ngạch hơn 252 triệu USD. Đáng chú ý đã có sư thay đổi trong vị trí của 5 thị trường này, Nhật Bản đã trở thành thị trường xuất khẩu nhiều nhất cả về sảnlượng và kim ngạch. Cụ thể như sau:Bảng 12: 5 thị trường xuất khẩu cà phê nhân lớn nhất của tỉnh Đăk Lăk

niên vụ 2008- 2009

STT

Thị trường

Số lượng xuất khẩu (tấn)

Kim ngạch xuất khẩu (1000 USD)

Tỷ trọng trên tổng số lượng (%)

1

Nhật Bản

41.133

65.399

12,59

2

Đức

38.751

59.948

11,86

3

Ý

30.592

48.245

9,36

4

Bỉ

26.250

41.499

8,03

5

Mỹ

25.300

37.034

7,74

( Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đăk Lăk)

( Số liệu cụ thể về tất cả các thị trường qua các niên vụ xem thêm Phụ lục 2)

Số lượng cà phê nhân xuất khẩu của tỉnh Đăk Lăk dự kiến trong niên vụ 2009- 2010 đạt 340.000 tấn, trong đó mua từ các tỉnh ngoài khoảng 50.000 tấn.

Bảng 13: Tiến độ xuất khẩu cà phê nhân của tỉnh trong niên vụ 2009- 2010


Niên vụ 2009- 2010

Số lượng ( tấn)

Quý 4- năm 2009

60.000

Quý 1- năm 2010

95.000

Quý 2- năm 2010

105.000

Quý 3- năm 2010

80.000

Tổng cộng

340.000

( Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đăk Lăk)

Trong những năm gần đây, hoạt động mua bán, xuất khẩu cà phê trên đại bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn như Công ty cổ phần Đầu tư XNK Cà phê Tây Nguyên, Công ty TNHH một thành viên XNK 2/ 9 Đăk Lăk, Công ty CP Đầu tư XNK Đăk Lăk, Công ty liên doanh Chế biến Cà phê XNK Man- Buôn Ma Thuột, chi nhánh công ty Cổ phần XNK INTIMEX- Buôn Ma Thuột.

( Số liệu xem thêm Phụ lục số 3)


: books -> luan-van-de-tai -> luan-van-de-tai-cd-dh
luan-van-de-tai-cd-dh -> Thế kỷ 21, cùng với sự phát triển nh­ vũ bão của khoa học kỹ thuật, của công nghệ thông tin. Sự phát triển kinh tế tác động đến tất cả mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
luan-van-de-tai-cd-dh -> VIỆN ĐẠi học mở HÀ NỘi khoa công nghệ thông tin đỒ Án tốt nghiệP ĐẠi họC
luan-van-de-tai-cd-dh -> Phần một : Tình hình thu hút vốn đầu tư trên thị trường vốn việt nam hiện nay
luan-van-de-tai-cd-dh -> TRƯỜng đẠi học cần thơ khoa công nghệ BỘ MÔN ĐIỆn tử viễn thôNG
luan-van-de-tai-cd-dh -> Em xin chân thành cảm ơn! Vị Xuyên, ngày 19 tháng 5 năm 2012 sinh viêN
luan-van-de-tai-cd-dh -> PHẦn I mở ĐẦu tầm quan trọng và SỰ ra đỜi của giấY
luan-van-de-tai-cd-dh -> Đề tài: Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam
luan-van-de-tai-cd-dh -> Giao tiếp máy tính và thu nhận dữ liệU ĐỀ TÀI: TÌm hiểu công nghệ 4g lte
luan-van-de-tai-cd-dh -> TRƯỜng đẠi học văn hóa hà NỘi khóa luận tốt nghiệP


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương