Đề tài: Ứng dụng các chất hoạT ĐỘng bề MẶt trong mỹ phẩm dành cho baby 2tải về 497.72 Kb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích497.72 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Louis Hồ Tấn Tài ,“Các sản phẩm tẩy rửa và chăm sóc cá nhân”, xuất bản lần thứ nhất năm 1999.

  2. Vương Ngọc Chính , “ Hương liệu mỹ phẩm”, NXB Đại học quốc gia TPHCM 2005.

  3. www.google.com

  4. www.jonhson’sbaby.com1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương