Đề tài: Ứng dụng các chất hoạT ĐỘng bề MẶt trong mỹ phẩm dành cho baby 2tải về 497.72 Kb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích497.72 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

IV.7. Axyl isethionat:


- Các đặc tính có thể sánh với Sulfosuccinat. Cùng các vấn đề về tính ổn định. Ít hòa tan trong nước lạnh: ưu tiên được sử dụng trong dầu gội đầu đục.- Tổng hợp nhờ phản ứng sau:
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương