ĐỀ thi tuyển sinh cao đẲng năM 2011 Môn thi : LỊch sử phần chung cho tất cả thí sinhtải về 32.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích32.8 Kb.
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011

Môn thi : LỊCH SỬ

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3,0 điểm)

Những sự kiện nào diễn ra từ đầu những năm 70 đén cuối những năm 80 của thế kỉ XX chứng tỏ xu thế hoà hoãn giữa hai phe - tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa? Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa các nước Đông Phương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có gì thay đổi?Câu II (2,0 điểm)

Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?Câu III (2,0 điểm)

Trình bày và nhận xét phương hướng chiến lược của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong đông - xuân 1953 - 1954.PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)

Câu IV.a Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam được thực hiện như thế nào sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng? Nêu ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.Câu IV.b Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)

Nêu tên các hình thức tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập từ năm 1936 đến năm 1945. Tổ chức mặt trận nào có vai trò quan trọng trực tiếp đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945? Vai trò của mặt trận đó được thể hiện như thế nào?


Bài giải gợi ý
Câu I:

Mặc dù chiến lạnh vẫn tiếp diễn, nhưng từ đầu những năm 70 xu hướng hòa hõan Đông Tây đã xuất hiện với những cuộc gặp gỡ thương lượng Xô-Mĩ.

Trên cơ sở những thỏa thuận Xô –Mỹ, ngày 09-11-1972, hai nước Đức là Cộng hòa liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức đã ký kết tại Bon hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức.

Cũng trong năm 1972, hai siêu cường Xô –Mỹ đã thỏa thuận về việc hạn chế vũ khí chiến lược và ngày 26 - 05 kí Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng thủ tên lửa (ABM), sau đó là Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT 1).

Đầu 08-1975, 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canađa đã kí Định ước Hensinki, khẳng định những nguyen tắc trong quan hệ giữa các quốc gia như bình đẳng, chủ quyền, sự bền vững của đường biên giới, giải quyết hòa bình các tranh chấp, … nhằm bảo đảm an ninh châu Âu và sự hợp tác giữa các nước về kinh tế, khoa học và kĩ thuật, bảo vệ môi trường, …

Cùng với các sự kiện trên, từ đầu những năm 70, hai siêu cường Xô – Mĩ đã tiến hành những cuộc gặp cấp cao, nhất là từ 1985 khi Goocbachop lên cầm quyền ở Liên Xô. Hầu như hàng năm đều diễn ra các cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ hai nước. Nhiều văn kiện hợp tác về kinh tế và khoa học kĩ thuật đã được kí kết giữa hai nước, nhưng trọng tâm là những thỏa thuận về thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu, cắt giảm vũ khí chiến lược cũng như hạn chế cuộc chạy đua vũ trang giữa hai nước.

Tháng 12-1989, trong cuộc gặp không chính thức tại đảo Manta, tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô Góocbachop và tổng thống Mĩ Busơ đã chính thức cùng tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh.

Chiến tranh lạnh chấm dứt đã mở ra chiều hướng và những điều kiện giải quyết hòa bình các vụ tranh chấp, xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa các nước Đông Dương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng thay đổi:


 • Từ 1975 đến 1979 Việt Nam cố gắng mở rộng quan hệ song phương với các nước trong khu vực. Đến cuối năm 1978, quan hệ Việt Nam với các nước ASEAN được thiết lập và phát triển qua việc kí các hiệp định kinh tế, thương mại, khoa học kĩ thuật, hàng không và hàng hải.

 • Từ 1979 đến 1989, quan hệ giữa ASEAN và các nước Đông Dương hết sức căng thẳng do vấn đề Campuchia.

 • Từ 1989 đến nay, sau khi vấn đề Campuchia được giải quuyết theo phương pháp hòa bình, các nước ASEAN đã phát triển quan hệ với các nước Đông Dương. Tháng 07-1995, Việt Nam gia nhập ASEAN. Tháng 07-1997, Lào gia nhập ASEAN. Tháng 04-1999, Campuchia được kết nạp vào tổ chức này. Như vậy, từ 5 nước sáng lập ban đầu, ASEAN đã phát triển thành 10 thành viên. Từ đây ASEAN đẩy mạnh họat động hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định để cùng phát triển.

Câu II:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam là vì: • Đảng ra đời, đã vạch ra đường lối chiến lược cho cách mạng Việt Nam. Đường lối đó là: Trước là làm cách mạng dân tộc dân chủ, sau tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đọan phát triển tư bản chủ nghĩa. Từ đây, cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hỏang về đường lối, do đã có Đảng lãnh đạo đúng đắn để đi tới thắng lợi.

 • Đảng ra đời, xây dựng được một lực lượng mới cho cách mạng mà chủ yếu là liên minh công nông. Đảng ra đời đề ra hai khẩu hiệu chiến lược là: “Độc lập dân tộc ” và “Người cày có ruộng”. Hai khẩu hiệu này đáp ứng được nguyện vọng của đa số nhân dân, nhất là nông dân. Nhờ vậy, đã lôi cuốn được đông đảo nông dân đi theo cách mạng, xây dựng được khối liên minh công nông, tạo ra được một nhân tố cơ bản nữa, đảm bảo thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.

 • Đảng ra đời, vạch ra được phương pháp cách mạng đúng đắn. Đó là dùng phương pháp đấu tranh cách mạng bằng bạo lực của quần chúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin. Nhờ đó ta biết xây dựng và sử dụng hai lực lượng chính trị, vũ trang để tiến hành khởi nghĩa.

 • Đảng ra đời, xây dựng được bạn đồng minh mới, làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. Nhờ vậy, ta đã tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ to lớn của các lực lượng cách mạng thế giới, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù.

Câu III:

- Phương hướng chiến lược của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong đông - xuân 1953 – 1954 là: “Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động, phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ, do phải phân tán lực lượng mà tạo ra cho ta những điều kiện thuận lợi mới để tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của chúng”.

- Nhận xét: Đây là phương hướng chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Bộ Chính trị trong Đông Xuân 1953 – 1954 vì qua phương hướng chiến lược này mà ta đã phá tan kế hoạch tập trung quân của Nava. Nava phải bị động phân tán lực lượng tại năm vị trí khác nhau: Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xênô, Luông Phabăng, Pleiku. Như vậy, bước đầu, kế hoạch Nava đã thất bại. Sự thất bại bước đầu này đã buộc Nava dồn quân về Điện Biên Phủ, biến Điện Biên Phủ thành điểm quyết chiến chiến lược với ta nhưng cuối cùng đã bị ta đáng bại hoàn toàn.Câu IV.a

Sau đại thắng mùa xuân 1975, Tổ quốc Việt Nam về mặt lãnh thổ đã được thống nhất, song ở mọi miền vẫn tồn tại hình thức nhà nước khác nhau. Thực tế đó trái với nguyện vọng, tình cảm thiêng liêng của hai miền Bắc –Nam là sớm được sum hợp trong một đại gia đình, mong muốn có một chính phủ thống nhất, một cơ quan đại diện quyền lực chung cho nhân dân cả nước.

Đáp lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước, đồng thời cũng phù hợp với thực tế lịch sử dân tộc “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (09-1975) đã đề ra nhiệm vụ hòan thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

Từ ngày 15 đến ngày 21-11-1975, Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn. Hai đòan đại biểu đại diện cho hai miền tham dự. Hội nghị nhất trí hòan tòan các vấn đề về chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

Ngày 25-04-1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.

Từ ngày 24-06 đến 03-07-1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (Quốc hội khóa VI), họp kì đầu tiên tại Hà nội.

Quốc hội thông qua chính sách đối nội và đối ngọai của nước Việt Nam thống nhất, quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Từ 02-07-1976), quyết định Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca la bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà nội, Thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc hội bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu ban dự thảo Hiến pháp.

Với kết quả của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI, công việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã hòan thành. Từ đây, việc tiếp tục hòan thành thống nhất trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ gắn liền với việc thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước.

- Ý nghĩa:  • Hòan thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh tòan diện đất nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ Quốc và mở rộng với quan hệ với các nước trên thế giới.

  • Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được thành lập đã có 94 nước công nhận và đặt quan hệ ngọai giao (Đến cuối năm 1980 đã có 106 nước). Ngày 20-09-1977, nước ta trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hiệp Quốc.

Câu IV.b

 • Các hình thức tổ chức Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng Sản Đông Dương thành lập từ 1936 -1945:

  • Tháng 07-1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương họp ở Thượng Hải, Hội nghị chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương (Tháng 03-1938 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương).

  • Tháng 11-1939, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập tại Bà Điểm (Hóc Môn – Gia Định) chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc Phản đế Đông Dương.

  • Tháng 05-1941, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng tại Pác Bó (Cao Bằng). Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh

 • Tổ chức Mặt trận có vai trò quan trọng trực tiếp đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là Mặt trận Việt Minh

 • Mặt trận Việt Minh ra đời đã liên hiệp với hết thảy các giới đồng bào yêu nứơc, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau đấu tranh giải phóng dân tộc. Mặt trận Việt Minh ra đời đã xây dựng lực lựơng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng. Đến Cách mạng tháng Tám, Mặt trận Việt Minh đã phát triển rộng khắp và đóng vai trò quan trọng đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám

ThS. Nguyễn Văn Tiến

Đại Học Thủ Dầu Một (Bình Dương)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương