ĐỀ thi thử thpt quốc gia năM 2018 Bài thi: khtn môn: Hóa họctải về 1.24 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4

Hướng dẫn giải:


Cách 1:

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

0,1 0,125

4NO + 3O2 + 2H2O → 4HNO3

0,075 0,1


HNO


[H+ ] 101  n  0,1

3

a = 0,1 + 0,125 + 0,075 + 0,5a => a = 0,6Cách 2:

NH3 (1) NO (2) HNO3

[H+ ] 101 nHNO3 nNH3 0,1(bảo toàn N) Bảo toàn e: 8nNH3 4nO2 nO2 2n NH3 0, 2 a = 0,1 + 0,2 + 0,5a => a = 0,6

Câu 51. Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố

A. hiđro. B. cacbon. C. oxi. D. nitơ.

Câu 52. Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức, mạch hở Y và Z (Z có nhiều hơn Y một nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 1,53 mol O2. Mặt khác, thủy phân hết m gam X cần dung dịch

Đăng tải bởi https://bloghoahoc.com

Al3+ : x mol NH4+

Cl- : 2,16 mol

Y td tối đa vs 2,28 mol NaOH →nAl3+ - nNa+=2,28 – 2,16 → nNa+ = nAl3+ - 0,12 = x – 0,12 bt đt → n==1,32 - 4x

bt ngto H→ nH2O = 8X - 1,72 bt kl→x = 0,32 mol

btnt N → nMg(NO3)2 = 0,04 → nMg = 0,48 – 0,04 = 0,44 mol bt e → nAl =0,24 mol → mAl = 6,48 gam

Câu 58. Để bảo quản các kim loại kiềm cần:

A. Ngâm chúng vào nước B. Ngâm chúng trong rượu nguyên chất

C. Ngâm chìm chúng trong dầu hoả D. Giữ chúng trong lọ có đậy nắp kín

Câu 59. Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc) và 5,4 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 15,4. B. 12,9. C. 12,3. D. 19,2.
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương