ĐỀ thi thử thpt quốc gia năM 2018 Bài thi: khtn môn: Hóa họctải về 1.24 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích1.24 Mb.
1   2   3   4

------ HẾT ------


SỞ GD&ĐT BẮC NINH

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Bài thi: KHTN - Môn: Hóa học

Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề thi có 40 câu trắc nghiệm)

Mã đề 204
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 41. Mưa axit tàn phá thảm thực vật, phá hủy các công trình được xây dựng bằng đá, thép. Một trong những khí chủ yếu gây mưa axit là

A. CO2. B. SO2. C. CO. D. CH4.

Câu 42. Hợp chất Ca(H2PO4)2 được sử dụng làm phân hóa học nào sau đây?

A. Phân vi lượng. B. Phân lân. C. Phân đạm. D. Phân kali.

Câu 43. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. NaOH. B. H2SO4. C. HCl. D. CH3COOH.

Câu 44. Các este thường có mùi thơm đặc trưng, isoamyl axetat có mùi thơm của loại hoa (quả) nào sau đây?


 1. Chuối chín. B. Hoa hồng. C. Dứa chín. D. Hoa nhài.

Câu 45. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Số mol Al(OH)3

x + 0,8a
xSố mol NaOH

Tỉ lệ y: x là:A. 16. B. 11. C. 15. D. 13.

Hướng dẫn giải:


a 4b 7a 0, 08 x y x 0,8a

Có hệ PT sau: 0, 56  a  3x1, 04  a  3(x  0,8a)

a 0, 2b  0, 35x  0,12y 1, 32
y : x  11 

Câu 46. Cho 0,12 mol triolein ((C17H33COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 33,12. B. 17,28. C. 11,04. D. 5,52.

Câu 47. Thực hiện các thí nghiệm sau:

  1. Cho dung dịch HNO3 vào dung dịch NaHCO3.

  2. Đun nóng ống nghiệm chứa bột (NH4)2CO3.

  3. Cho SiO2 vào dung dịch HNO3.

  4. Cho NaOH vào dung dịch NaHCO3.

  5. Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3.

  6. Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH.

Số thí nghiệm có phản ứng hóa học xảy ra là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Câu 48. Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa ba nguyên tố C, H và O?

A. Poli (vinyl clorua). B. Tinh bột.

C. Polietilen. D. Tơ nilon – 6,6.

Câu 49. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nuớc như hình vẽ dưới đây:

Khí X là


A. Cl2. B. NH3. C. HCl. D. O2.

Câu 50. Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 (có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,50a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,5. B. 0,3. C. 0,6. D. 0,4.1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương