ĐỀ thi thử KÌ thi thpt quốc gia năM 2015 Môn: toán lầN 2tải về 90.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích90.04 Kb.


SỞ GD&ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 2

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: TOÁN - LẦN 2

ĐỀ CHÍNH THỨCThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề


Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = (C)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

b) Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang của đồ thị (C) bằng 4.Câu 2 (1,0 điểm).

  1. Giải phương trình:

  2. Giải phương trình:.

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân

Câu 4 (1,0 điểm).

  1. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z biết:

  2. Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà toán học nam , 5 nhà vật lý nữ và 3 nhà hóa học nữ. Chọn ra từ đó 4 người, tính xác suất trong 4 người được chọn phải có nữ và có đủ ba bộ môn.

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy, tam giác SAB cân tại S và SC tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SA theo a.

Câu 6 (1,0 điểm). Viết phương trình đường thẳng đi qua , song song với mặt phẳng và cắt đường thẳng .

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD, điểm M(5;7) nằm trên cạnh BC. Đường tròn đường kính AM cắt BC tại B và cắt BD tại N(6;2), đỉnh C thuộc đường thẳng d: 2x-y-7=0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD, biết hoành độ đỉnh C nguyên và hoành độ đỉnh A bé hơn 2.

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình

.

Câu 9 (1,0 điểm). Cho là các số thực dương và . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức


Hết

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……..........................…………………….; Số báo danh:…………………

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ LẦN 2 KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015


Câu

Nội dung

Điểm

1a

Cho hàm số y = (C)
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.


1,00

  • Tập xác định: D=R\{3}

  • Sự biến thiên:

- Hàm số nghịch biến trên các khoảng .

0,25

- Giới hạn và tiệm cận: tiệm cận ngang: .

tiệm cận đứng: .

0,25

-Bảng biến thiên:

x

3

y’

-

-

y

1


1


0,25

  • Đồ thị:


0,25

1b


Tìm điểm M thuộc đồ thị (C) sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang của đồ thị (C) bằng 4.

1,00

Gọi , (x0 ≠3) là điểm cần tìm, ta có:

Khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang: y =1 là .0,5025

Với ; ta có . Với ; ta có

Vậy điểm M cần tìm là .0,25

2a


  1. Giải phương trình:

0,5

Phương trình đã cho tương đương với:()

Vậy pt có nghiệm là: ; ; ()

0,25


0,252b

  1. Giải phương trình:.

0,5


Đặt ta có phương trình:

0,25


Với t=1

Vậy phương trình có nghiệm x=0

0,25


3


Tính tích phân

10,25

0,25


0,25

0,25


Câu 4a


Tìm phần thực và phần ảo của số phức z biết:

0,25

Gọi

Ta có : 3a + bi = 3-2i


0,25


Suy ra : a=1 và b = -2

Vậy phần thực là 1 và phần ảo là -2

0,25

4b

Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà toán học nam , 5 nhà vật lý nữ và 3 nhà hóa học nữ. Chọn ra từ đó 4 người, tính xác suất trong 4 người được chọn phải có nữ và có đủ ba bộ môn.

0,5
Ta có :

Gọi A: “2nam toán ,1 lý nữ, 1 hóa nữ”

B: “1 nam toán , 2 lý nữ , 1 hóa nữ”

C: “1 nam toán , 1 lý nữ , 2 hóa nữ “

Thì H=: “Có nữ và đủ ba bộ môn”


0,250,25

5

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy, tam giác SAB cân tại S và SC tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SA theo a.

1,00
Gọi H là trung điểm AB. Do SAB cân tại S,suy ra SHAB, mặt khác (SAB)(ABCD)

nên SH(ABCD) và .


Ta có

0,250,25

Qua A vẽ đường thẳng song song với BD. Gọi E là hình chiếu vuông góc của H lên và K là hình chiếu của H lên SE, khi đó (SHE)HK suy ra HK(S,).


Mặt khác, do BD//(S,) nên ta có0,25

Ta có nên tam giác EAH vuông cân tại E, suy ra
Vậy0,25


6


Viết phương trình đường thẳng đi qua , song song với mặt phẳng và cắt đường thẳng .

1,00

Ta có . Giả sử B(2 + 3t ; –4 – 2t ; 1 + 2t) là giao điểm của .

0,25

Khi đó , .

0,25

Vậy .

0,25

Vậy phương trình đường thẳng .

0,257


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD, điểm M(5;7) nằm trên cạnh BC. Đường tròn đường kính AM cắt BC tại B và cắt BD tại N(6;2), đỉnh C thuộc đường thẳng d: 2x-y-7=0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD, biết hoành độ đỉnh C nguyên và hoành độ đỉnh A bé hơn 2.

1,00
Gọi I là tâm đường tròn đường kính AM thì I là trung điểm AM.

Dễ thấy

Điểm C  d: 2x-y-7=0. C(c;2c-7)

Họi H là trung điểm của MN =>H(11/2; 9/2)

Phương trình đường thẳng  trung trực của MN

đi qua H và vuông góc với MN là d: x-5y+17=0

Điểm I => I(5a - 17;a)


0,25


Vì MIN vuông cân tại I vàVới a=5 =>I(8;5) => A(11;9) (loại)

Với a=4 =>I(3;4) => A(1;1) (t/m)


0,25


Gọi E là tâm hình vuông nên

Vì ACBD Suy ra: C(7;7) => E(4;4)0,25

Pt BD: x+y8=0, pt BC:x7=0 B(7,1)D(1,7)

0,25

8

Giải hệ phương trình

1,00
Điều kiện:

Xét y = 0, hệ vô nghiệm nên y khác 0 . Chia cả 2 vế của (1) cho y ta được:

0,25


0,25

Với t = 2 => x=2y, thế vào (2) ta được:


Xét hàm số f(u)=u3+2u với u>0; có f’(u) = 3u2 +2>0, mọi u>0 => hàm số đồng biến

Từ (3)0,25

Hệ có nghiệm duy nhất (2;1)

0,25

9

Cho là các số thực dương và . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức1,00
Áp dụng Bất đẳng thức: , ta có:

Ta có: . Thật vậy:

0,25

Khi đó: (1).

Đặt ; vì a, b, c > 0 nên0,25

Xét hàm số .
Do đó hàm số đồng biến trên (2). Từ (1) và (2): .

0,25

Vậy maxP = , đạt được khi và và chi khi : .

0,25

.......Hết.........


  1. Khai triển nhị thức Newton biểu thức theo lũy thừa tăng của x ta được số hạng thứ tám là 144. Tìm x biếtPhương trình đã cho tương đương với:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương