Đề thi môn Toán cao cấp 1 k45, khoa s (28/12)tải về 3.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích3.93 Kb.
#18059


Đề thi môn Toán cao cấp 1 - k45, khoa s (28/12)câu1
tìm hạng và 1 cơ sở của hệ vt sau:
X1,X2,X3,X4
(nói chung câu này rất dễ nếu các pạn nắm vững kiến thức tính ma trận)
câu2:
giải hệ phương trình:
(câu này tớ chỉ đề bài nhớ ko nhớ hệ cho lắm nhưng nói chung là ko khó , không có tham số đâu)
câu3
cho 1 pt F(x1,x2,x3) -> hỏi dạng toàn phương xđ định gì?
câu4:
tìm hàm ngược hàm : y= cotx, x thuộc (-pi,0)
câu5:
k=? để hàm số sau liên tục tại X=O

f(x)= lim (x^x -1)/(x.lnx)khi x ->o . x#o


và f(x)= k , x=o

đề toán cao cấp khoa b - đề 2

Câu 1: tìm giá trị của m để hệ 4 vecto sau độc lập tuyến tính.


X1 = (4,4,2,8) ; X2 = (3,1,0,4) ; X3 = (-2,4,-4,-6) ; X4 = (4,9,2, m-1)
Câu 2: Giải hệ phương trình
x1 + 2x2 - 2x3 + x4 = 3
2x1 + 4x2 + 2x3 - x4 = 0
x1 + 2x2 + 4x3 - 2x4 = -3
3x1 +6x2 + 2x3 - x4 = 1
2x1 + 4x2 + 2x3 + x4 = 4
Câu 3: đưa dạng toàn phương sau về dạng chính tắc.
F(x1,x2,x3)= 5x1^2 + 2x2^2 + 4x3^2 + 4x1x2 - 4x1x3 - 2x2x3
Câu 4: Tính giới hạn.
lim( x + 3^x)^1/x khi x đến o+
Câu 5: tìm a để phương trình sau có đạo hàm tại x=2
F(x) = ax - 4 khi x >2
x^2 khi x<=2
Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument IMR26 ID827 19411
UploadDocument IMR26 ID827 19411 -> * Cấu trúc bài gồm 3 phần
nonghocbucket -> Trong khuôn khổ Hội nghị của fifa năm 1928 được tổ chức tại Amsterdam (Hà Lan), Henry Delaunay đã đưa ra một đề xuất mang tính đột phá đối với lịch sử bóng đá
nonghocbucket -> Công nghệ rfid giới thiệu chung
nonghocbucket -> Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Khoa Dầu Khí Lời mở đầu
nonghocbucket -> MỤc lục phần I: MỞ ĐẦU
UploadDocument IMR26 ID827 19411 -> Giải Bài Tập Test 1 I. Read the passage and answer the questions
UploadDocument IMR26 ID827 19411 -> A, Cơ sở lý luận về hàng tồn kho trong doanh nghiệp thương mại
UploadDocument IMR26 ID827 19411 -> Bài tập nhóm quản trị chiến lược gvhd: Ts. Nguyễn Thanh Liêm

tải về 3.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương