ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1tải về 297.36 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích297.36 Kb.
#111
1   2   3

Năm học 2002 - 2003


* Môn thi : Toán       * Thời gian : 150 phút

Bài 1 : (4 điểm)

Cho phương trình : (2m - 1) x2 - 2mx + 1 = 0.

a) Định m để phương trình trên có nghiệm thuộc khoảng (-1 ; 0)

b) Định m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa |x12 - x22| = 1.Bài 2 : (5 điểm)

Giải các phương trình và hệ phương trình sau đây :

Bài 3 : (3 điểm)

a) Cho a > c, b > c, c > 0. Chứng minh :b) Cho x ≥ 1 , y ≥ 1. Chứng minh :Bài 4 : (3 điểm)

Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Trên tia đối của tia BC lấy điểm D. Gọi E là giao điểm của DO và AC. Qua E vẽ tiếp tuyến thứ hai với đường tròn (O), tiếp tuyến này cắt đường thẳng AB ở K.

Chứng minh bốn điểm D, B, O, K cùng thuộc một đường tròn.

Bài 5 : (2 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của BC. Có hai đường thẳng lưu động và vuông góc với nhau tại M cắt các đoạn AB và AC lần lượt tại D và E. Xác định các vị trí của D và E để diện tích tam giác DME đạt giá trị nhỏ nhất.Bài 6 : (3 điểm)

Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau ở hai điểm A và B. Qua A vẽ hai đường thẳng (d) và (d’), đường thẳng (d) cắt (O) tại C và cắt (O’) tại D, đường thẳng (d’) cắt (O) tại M và cắt (O’) tại N sao cho AB là phân giác của góc MAD. Chứng minh rằng CD = MN.KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
TỈNH THÁI BÌNH


* Môn thi : Toán     * Thời gian : 120 phút     * Khóa thi : 2001-2002
A. Lí thuyết (2 điểm) Thí sinh chọn một trong hai đề :

Đề thứ nhất :

a) Nêu định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn số. Cho ví dụ.

b) Giải phương trình : x2 - 2x - 8 = 0.

Đề thứ hai :

Nêu định lí về góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. Vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận cho các trường hợp xảy ra.B. Bài toán bắt buộc (8 điểm)

Bài 1 : (2 điểm)

Cho biểu thức :a) Rút gọn biểu thức K.

b) Tính giá trị của K khi .

c) Tìm các giá trị của a sao cho K < 0.Bài 2 : (2 điểm)

Cho hệ phương trình :a) Giải hệ phương trình khi cho m = 1.

b) Tìm giá trị của m để hệ phương trình vô nghiệm.

Bài 3 : (4 điểm)

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax và By. Qua một điểm M thuộc nửa đường tròn này, kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax và By lần lượt ở E và F.

a) Chứng minh AEMO là tứ giác nội tiếp.

b) AM cắt OE tại P, BM cắt OF tại Q. Tứ giác MPOQ là hình gì ? Tại sao ?

c) Kẻ MH vuông góc với AB (H thuộc AB). Gọi K là giao điểm của MH và EB. So sánh MK với KH.

d) Cho AB = 2R và gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác EOF. Chứng minh rằng :ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT TỈNH THÁI BÌNH

* Môn : Toán       * Khóa thi : 2002 - 2003       * Thời gian : 150 phút
Bài 1 (2 điểm)

Cho biểu thức :a) Tìm điều kiện đối với x để biểu thức K xác định.

b) Rút gọn biểu thức K.

c) Với những giá trị nguyên nào của x thì biểu thức K có giá trị nguyên ?Bài 2 (2 điểm)

Cho hàm số : y = x + m (D).

Tìm các giá trị của m để đường thẳng (D) :

a) Đi qua điểm A (1 ; 2003) ;

b) Song song với đường thẳng x - y + 3 = 0 ;

c) Tiếp xúc với parabol y = - 1/4.x2.Bài 3 (3 điểm)

a) Giải bài toán bằng cách lập phương trình :

Một hình chữ nhật có đường chéo bằng 13 m và chiều dài lớn hơn chiều rộng 7 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b) Chứng minh bất đẳng thức :

Bài 4 (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A. Nửa đường tròn đường kính AB cắt BC tại D. Trên cung AD lấy một điểm E. Nối BE và kéo dài cắt AC tại F.

a) Chứng minh CDEF là một tứ giác nội tiếp.

b) Kéo dài DE cắt AC ở K. Tia phân giác của góc CKD cắt EF và CD tại M và N. Tia phân giác của góc CBF cắt DE và CF tại P và Q. Tứ giác MPNQ là hình gì ? Tại sao ?

c) Gọi r, r1, r2 theo thứ tự là bán kính đường tròn nội tiếp các tam giác ABC, ADB, ADC. Chứng minh rằng r2 = r12 + r22.

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ


* Môn : Toán       * Khóa thi : 2001 - 2002       * Thời gian : 120 phút
A. Lý Thuyết : (2 điểm) Học sinh chọn một trong hai đề sau đây :

Đề 1 :


Nêu điều kiện để có nghĩa.

áp dụng : Tìm mỗi giá trị của x để mỗi căn bậc hai sau đây có nghĩa :

Đề 2 :

Chứng minh rằng : Đường kính vuông góc với một dây cung thì chia dây cung ấy ra hai phần bằng nhau.B. Toán : (8 điểm)

Bài 1 : (3 điểm)

a) Tính :b) Rút gọn biểu thức :c) Xác định các hệ số a và b của hàm số y = ax + b, biết rằng đồ thị của nó đi qua hai điểm A (1 ; 3) và B (2 ; 1).Bài 2 : (1,5 điểm)

Tính các kích thước của hình chữ nhật có diện tích 40 cm2, biết rằng nếu tăng mỗi kích thước 3 cm thì diện tích tăng 48 cm2.Bài 3 : (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn tâm O. Kẻ hai đường kính AA’ và BB’ của đường tròn.

a) Chứng minh ABA’B’ là hình chữ nhật.

b) Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh BH = CA’.

c) Cho AO = R, tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 QUẬN 1. TP HỒ CHÍ MINH

* Môn : Toán       * Khóa thi : 2002 - 2003       * Thời gian : 90 phút
Bài 1 : (3 điểm)

Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) x2 + 6x + 5

b) (x2 - x + 1) (x2 - x + 2) - 12Bài 2 : (4 điểm)

a) Cho x + y + z = 0. Chứng minh x3 + y3 + z3 = 3xyz.

b) Rút gọn phân thức :Bài 3 : (4 điểm)

Cho x, y, z là độ dài ba cạnh của tam giác.

A = 4x2y2 - (x2 + y2 - z2)2. Chứng minh A > 0.

Bài 4 : (3 điểm)

Tìm số dư trong phép chia của biểu thức :

(x + 1) (x + 3) (x + 5) (x + 7) + 2002 cho x2 + 8x + 12.

Bài 5 : (6 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB), đường cao AH. Trên tia HC lấy HD = HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

a) Chứng minh AE = AB.

b) Gọi M là trung điểm của BE. Tính góc AHM.ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂNG KHIẾU
TRƯỜNG NĂNG KHIẾU HÀN THUYÊN (BẮC NINH)


* Môn : Toán       * Khóa thi : 2002 - 2003       * Thời gian : 150 phút
Bài 1 : (2 điểm)

Xét biểu thức :
1) Rút gọn y. Tìm x để y = 2.

2) Giả sử x > 1. Chứng minh rằng : y - |y| = 0

3) Tìm giá trị nhỏ nhất của y ?

Bài 2 : (2 điểm)

Giải hệ phương trình :
Bài 3 : (2 điểm)

Cho hình vuông có cạnh bằng 1, tìm số lớn nhất các điểm có thể đặt vào hình vuông (kể cả các cạnh) sao cho không có bất cứ 2 điểm nào trong số các điểm đó có khoảng cách bé hơn 1/2 đơn vị.Bài 4 : (2 điểm)

Cho hai đường tròn đồng tâm và 1 điểm M cố định trên đường tròn nhỏ. Qua M kẻ hai đường thẳng vuông góc với nhau, một đường cắt đường tròn nhỏ ở A khác M, đường kia cắt đường tròn lớn ở B và C. Khi cho hai đường thẳng này quay quanh M và vẫn vuông góc với nhau, chứng minh rằng :

1) Tổng MA2 + MB2 + MC2 không đổi.

2) Trọng tâm tam giác ABC là điểm cố định.Bài 5 : (2 điểm)

1) Chứng minh rằng tích của 4 số nguyên dương liên tiếp không thể là số chính phương.

2) Cho tam giác ABC và một điểm E nằm trên cạnh AC. Hãy dựng một đường thẳng qua E và chia tam giác ABC thành hai phần có diện tích bằng nhau.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 QUẬN 10-TP HỒ CHÍ MINH
NĂM HỌC 2002 - 2003


* Môn thi : Toán      * Thời gian : 150 phút
Bài 1 : (3 điểm)

Giải phương trình : |x2 - 1| + |x2 - 4| = x2 - 2x + 4.Bài 2 : (3 điểm)

Chứng minh đẳng thức :
với a, b trái dấu.Bài 3 : (3 điểm)

Rút gọn :
Bài 4 : (3 điểm)

Trong các hình chữ nhật có chu vi là p, hình chữ nhật nào có diện tích lớn nhất ? Tính diện tích đó.Bài 5 : (4 điểm)

Cho đường tròn (O ; R), điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Kẻ tiếp tuyến AM, AN ; đường thẳng chứa đường kính, song song với MN cắt AM, AN lần lượt tại B và C.

Chứng minh :

a) Tứ giác MNCB là hình thang cân.

b) MA . MB = R2.

c) K thuộc cung nhỏ MN. Kẻ tiếp tuyến tại K cắt AM, AN lần lượt tại P và Q. Chứng minh : BP.CQ = BC2/4 .Bài 6 : (4 điểm)

Cho đường tròn tâm O và đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến (d) tại B của đường tròn (O). Gọi N là điểm di động trên (d), kẻ tiếp tuyến NM (M thuộc (O)).

a) Tìm quỹ tích tâm P của đường tròn ngoại tiếp tam giác MNB.

b) Tìm quỹ tích tâm Q của đường tròn nội tiếp tam giác MNB.ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TỈNH BẮC NINH

* Môn thi : Toán      * Khoá thi : 2002 - 2003      * Thời gian : 150 phút
Bài 1 : (2,5 điểm)

Cho biểu thức :
1) Rút gọn B.

2) Tìm các giá trị của x để B > 0.

3) Tìm các giá trị của x để B = - 2.

Bài 2 : (2,5 điểm)

Cho phương trình : x2 - (m+5)x - m + 6 = 0 (1)

1) Giải phương trình với m = 1.

2) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có một nghiệm x = - 2.

3) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm x1 ; x2 thỏa mãn :

S = x12 + x22 = 13.Bài 3 : (2 điểm)

Một phòng họp có 360 chỗ ngồi và được chia thành các dãy có số chỗ ngồi bằng nhau. Nếu thêm cho mỗi dãy 4 chỗ ngồi và bớt đi 3 dãy thì số chỗ ngồi trong phòng họp không thay đổi. Hỏi ban đầu số chỗ ngồi trong phòng họp được chia thành bao nhiêu dãy.Bài 4 : (3 điểm)

Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Đường kính AC của đường tròn (O) cắt đường tròn (O’) tại điểm thứ hai E. Đường kính AD của đường tròn (O’) cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai F.

1) Chứng minh tứ giác CDEF nội tiếp.

2) Chứng minh C, B, D thẳng hàng và tứ giác OO’EF nội tiếp.

3) Với điều kiện và vị trí nào của hai đường tròn (O) và (O’) thì EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O’).

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN TỈNH HÀ TÂY

* Môn : Toán (chung)   * Thời gian : 150 phút   * Khóa thi : 2003 - 2004
Bài 1 : (2 điểm)

Cho biểu thức :với x ≥ 0 ; x ≠ 1.

1) Rút gọn P.

2) Tìm x sao cho P < 0.Bài 2 : (1,5 điểm)

Cho phương trình : mx2 + (2m - 1)x + (m - 2) = 0. Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn : x12 + x22 = 2003.Bài 3 : (2 điểm)

Một bè nứa trôi tự do (với vận tốc bằng vận tốc của dòng nước) và một ca nô cùng dời bến A để xuôi dòng sông. Ca nô xuôi dòng được 144 km thì quay trở về bến A ngay, cả đi lẫn về hết 21 giờ. Trên đường ca nô trở về bến A, khi còn cách bến A 36 km thì gặp bè nứa nói ở trên. Tìm vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước.Bài 4 : (3,5 điểm)

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. C là trung điểm của đoạn thẳng AO, đường thẳng Cx vuông góc với đường thẳng AB, Cx cắt nửa đường tròn trên tại I. K là một điểm bất kì nằm trên đoạn thẳng CI (K khác C ; K khác I), tia AK cắt nửa đường tròn đã cho tại M. Tiếp tuyến với nửa đường tròn tâm O tại điểm M cắt Cx tại N, tia BM cắt Cx tại D.

1) Chứng minh rằng bốn điểm A, C, M, D cùng nằm trên một đường tròn.

2) Chứng minh ΔMNK cân.

3) Tính diện tích ΔABD khi K là trung điểm của đoạn thẳng CI.

4) Chứng minh rằng : Khi K di động trên đoạn thẳng CI thì tâm của đường tròn ngoại tiếp ΔAKD nằm trên một đường thẳng cố định.Bài 5 : (1 điểm)

Cho a, b, c là các số bất kì, đều khác 0 và thỏa mãn :

ac + bc + 3ab ≤ 0.

2 + bx + c)(bx2 + cx + a)(cx2 + ax + b) = 0.

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LÊ HỒNG PHONG (NAM ĐỊNH)


* Môn : Toán (chuyên)   * Thời gian : 150 phút   * Khóa thi : 2003 - 2004
Bài 1 : (1,5 điểm)

Cho phương trình x2 + x - 1 = 0. Chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm trái dấu. Gọi x1 là nghiệm âm của phương trình. Hãy tính giá trị của biểu thức :

Bài 2 : (2 điểm) Cho biểu thức :

Tìm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của P khi 0 ≤ x ≤ 3.Bài 3 : (2 điểm)

a) Chứng minh rằng không tồn tại các số nguyên a, b, c sao cho a2 + b2 + c2 = 2007.

b) Chứng minh rằng không tồn tại các số hữu tỉ x, y, z sao cho x2 + y2 + z2 + x + 3y + 5z + 7 = 0.

Bài 4 : (2,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường cao AH. Gọi (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác AHC. Trên cung nhỏ AH của đường tròn (O) lấy điểm M bất kì khác A. Trên tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) lấy hai điểm D và E sao cho BD = BE = BA. Đường thẳng BM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai N.

a/ Chứng minh rằng tứ giác BDNE nội tiếp.

b/ Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tứ giác BDNE và đường tròn (O) tiếp xúc với nhau.Bài 5 : (2 điểm)

Có n điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Hai điểm bất kì được nối với nhau bằng một đoạn thẳng, mỗi đoạn thẳng được tô một màu xanh, đỏ hoặc vàng. Biết rằng có ít nhất một đoạn màu xanh, một đoạn màu đỏ và một đoạn màu vàng ; không có điểm nào mà các đoạn thẳng xuất phát từ đó có đủ cả ba màu và không có tam giác nào tạo bởi các đoạn thẳng đã nối có ba cạnh cùng màu.

a/ Chứng minh rằng không tồn tại ba đoạn thẳng cùng màu xuất phát từ cùng một điểm.

b/ Hãy cho biết có nhiều nhất bao nhiêu điểm thỏa mãn đề bài.ĐỀ THI VÀO LỚP 10 NĂNG KHIẾU
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH* Môn thi : Toán (chuyên) * Thời gian : 150 phút ; * Khóa thi : 2003 - 2004


Câu 1 : 1) Chứng minh rằng : phương trình (a2 - b2)x2 + 2(a2 - b2)x + a2 - b2 = 0 luôn có nghiệm với mọi a, b.

2) Giải hệ phương trình :Câu 2 : 1) Với mỗi số nguyên dương n, đặt an = 22n + 1 - 2n + 1 + 1 ; bn = 22n + 1 + 2n + 1 + 1. Chứng minh rằng với mọi n, an.bn chia hết cho 5 và an + bn không chia hết cho 5.

2) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên dương đôi một khác nhau sao cho tích của chúng bằng tổng của chúng.Câu 3 : Cho ΔABC vuông tại A, có đường cao AA1. Hạ A1H vuông góc với AB, A1K vuông govd với AC. Đặt A1B = x, A1C = y.

1) Gọi r và r’ lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp của ABC và AHK. Hãy tính tỉ số r'/r theo x, y, tìm giá trị lớn nhất của tỉ số đó.

2) Chứng minh rằng tứ giác BHKC nội tiếp trong một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó theo x, y.

Câu 4 : 1) Cho đường tròn (C) tâm O và một điểm A khác O nằm trong đường tròn. Một đường thẳng thay đổi, qua A nhưng không đi qua O cắt (C) tại M, N. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN luôn đi qua một điểm cố định khác O.

2) Cho đường tròn (C) tâm O và một đường thẳng (D) nằm ngoài đường tròn. I là một điểm di động trên (D). Đường tròn đường kính IO cắt (C) tại M, N. Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.Câu 5 : 1) Cho một bảng vuông 4 x 4 ô. Trên các ô của hình vuông này, ban đầu người ta ghi 9 số 1 và 7 số 0 một cách tùy ý (mỗi ô một số). Với mỗi phép biến đổi bảng, cho phép chọn một hàng hoặc một cột bất kì và trên hàng hoặc cột được chọn, đổi đồng thời các số 0 thành số 1, các số 1 thành số 0. Chứng minh rằng sau một số hữu hạn các phép biến đổi như vậy, ta không thể đưa bảng ban đầu về bảng gồm toàn các số 0.

2) ở vương quốc “Sắc màu kì ảo” có 45 hiệp sĩ : 13 hiệp sĩ tóc đỏ, 15 hiệp sĩ tóc vàng và 17 hiệp sĩ tóc xanh. Khi hai hiệp sĩ có màu tóc khác nhau mà gặp nhau thì tóc của họ lập tức đổi sang màu tóc thứ ba (ví dụ, khi hiệp sĩ tóc đỏ gặp hiệp sĩ tóc vàng thì cả hai đổi sang tóc xanh). Hỏi có thể xảy ra trường hợp sau một số hữu hạn lần gặp nhau như vậy ở vương quốc “Sắc màu kì ảo”, tất cả các hiệp sĩ đều có cùng màu tóc được không ?ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN NGUYỄN TRÃI - HẢI DƯƠNG

* Môn thi : Toán (chuyên) * Thời gian : 150 phút * Khóa thi : 2003 - 2004
Bài 1 : (1,5 điểm)

Cho hai số dương a và b. Xét tập hợp T bao gồm các số có dạng :

T = {ax + by, x > 0 ; y > 0 ; x + y = 1}.

Chứng minh rằng các số :đều thuộc tập T.Bài 2 : (2,0 điểm)

Cho ΔABC, D và E là các tiếp điểm của đường tròn nội tiếp ΔABC với các cạnh AB, AC. Chứng minh đường phân giác trong của góc B, đường trung bình (song song với cạnh AB) của ΔABC và đường thẳng DE đồng quy.Bài 3 : (2,5 điểm)

1) Giải hệ phương trình :2) Tìm các số hữu tỉ a, b, c sao cho các số : a + 1/b , b + 1/c , c + 1/a là các số nguyên dương.Bài 4 : (1,0 điểm)

Tìm các đa thức f(x) và g(x) với hệ số nguyên sao cho :

Bài 5 : (1,5 điểm)

Tìm số nguyên tố p để 4p2 + 1 và 6p2 + 1 là các số nguyên tố.Bài 6 : (1,5 điểm)
Cho phương trình x2 + ax + b = 0, có hai nghiệm là x1 và x2 (x1 ≠ x2), đặt un = (x1n - x2n)/(x1 - x2) (n là số tự nhiên). Tìm giá trị của a và b sao cho đẳng thức : un + 1un + 2 - unun + 3 = (-1)n với mọi số tự nhiên n,
từ đó => un + un + 1 = un + 2.

ĐỀ THI GIẢI LÊ QUÍ ĐÔN
QUẬN TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH


* Môn thi : Toán lớp 6   * Thời gian : 90 phút   * Khóa thi : 2002 - 2003

Bài 1 : (3 điểm)

Tìm số nguyên x biết :

a) - 1 < 5x/13 < 0

b) 1/(2x - 4) = 2/28

Bài 2 : (3 điểm)

1) Một quả dưa hấu nặng hơn 2/7 khối lượng của nó 2,5 kg. Hỏi quả dưa hấu đó nặng bao nhiêu kg ?

2) Cho a thuộc Z. Hỏi số x = a/3 + a2/3 + a6/3 có phải là số nguyên không ? Vì sao ?

Bài 3 : (4 điểm)

1) Trong hình vẽ sau :
a. Có những tam giác nào có cạnh là EF ?

b. Có tất cả bao nhiêu góc có đỉnh là E, hãy kể ra.

c. Nếu biết số đo góc BDC = 60o thì tia DE có phải là tia phân giác của góc EDF không ? Vì sao ?

2) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau :

Hãy vẽ 9 điểm là : A, B, C, M, N, P, Q, R, S trong cùng một hình và phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau đây :

a) A, P, Q thẳng hàng.

b) A, M, N thẳng hàng.

c) R, M, C thẳng hàng.

d) A, P, R thẳng hàng.

e) M, C, S thẳng hàng.

f) A, B, S thẳng hàng.

g) B, C, Q thẳng hàng.

h) B, C, N thẳng hàng.

i) M, N, R không thẳng hàng.

k) B, P, Q không thẳng hàng.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8

HUYỆN YÊN LẠC VĨNH PHÚC

* Môn thi : Toán   * Thời gian :150 phút   * Khóa thi : 2002 - 2003
Câu 1 : (2 điểm) Cho : A = (a2 + 4a + 4) / (a3 + 2a2 - 4a - 8)

a) Rút gọn A.

b) Tìm a Z để A là số nguyên.

Câu 2 : (2,5 điểm)

a) Cho a + b + c = 1 và 1/a + 1/b + 1/c = 0 . Tính a2 + b2 + c2.

b) Cho ba số a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn :

a / (b - c) + b / (c - a) + c / (a - b) = 0.

Chứng minh rằng trong ba số a, b, c phải có một số âm, một số dương.

Câu 3 : (2 điểm)

Giải phương trình :

a) |x + 1| = |x(x + 1)|

b) x2 + 1 / x2 + y2 + 1 / y2 = 4 .Câu 4 : (1 điểm)

Tổng một số tự nhiên và các chữ số của nó bằng 2359. Tìm số tự nhiên đó.Câu 5 : (2,5 điểm)

Cho tam giác vuông ABC vuông ở A và điểm H di chuyển trên BC. Gọi E, F lần lượt là điểm đối xứng qua AB, AC của H.

a) Chứng minh E, A, F thẳng hàng.

b) Chứng minh BEFC là hình thang. Có thể tìm được vị trí của H để BEFC trở thành hình thang vuông, hình bình hành, hình chữ nhật được không ?

c) Xác định vị trí của H để tam giác EHF có diện tích lớn nhất.

ĐỀ THI GIẢI LƯƠNG THẾ VINH

QUẬN 9 - TP HỒ CHÍ MINH

* Môn thi : Toán lớp 7   * Thời gian : 120 phút   * Khóa thi : 2002 - 2003
Bài 1 : (5 điểm)

Tìm x biết :

Bài 2 : (3 điểm)

Tính :


a) A = 1 + 2 - 3 - 4 + 5 + 6 - 7 - 8 + … - 1999 - 2000 + 2001 + 2002 - 2003.

b) B = (1/4 - 1)(1/9 - 1)(1/16 - 1)(1/25 - 1)...(1/121 - 1).Bài 3 : (4 điểm)

a) Tìm a, b, c biết : 2a = 3b, 5b = 7c, 3a + 5c - 7b = 30.

b) Tìm hai số nguyên dương sao cho : tổng, hiệu (số lớn trừ đi số nhỏ), thương (số lớn chia cho số nhỏ) của hai số đó cộng lại được 38.

Bài 4 : (6 điểm)

Cho tam giác ABC vuông cân tại B, có trung tuyến BM. Gọi D là một điểm bất kì thuộc cạnh AC. Kẻ AH, CK vuông góc với BD (H, K thuộc đường thẳng BD). Chứng minh :

a) BH = CK.

b) Tam giác MHK vuông cân.Bài 5 : (2 điểm)

Cho tam giác ABC cân tại A, có góc A = 20o, BC = 2 cm. Trên AB dựng điểm D sao cho = 10o. Tính độ dài AD ?ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

TỈNH NAM ĐỊNH

* Môn thi : Toán   * Thời gian : 150 phút   * Khóa thi : 2002 - 2003
Bài 1 :

Rút gọn biểu thức :

Bài 2 :

Gọi a và b là hai nghiệm của phương trình bậc hai x2 - x - 1 = 0. Chứng minh rằng các biểu thức P = a + b + a3 + b3, Q = a2 + b2 + a4 + b4 và R = a2001 + b2001 + a2003 + b2003 là những số nguyên và chia hết cho 5.Bài 3 :

Cho hệ phương trình (x, y là các ẩn số) :a) Giải hệ phương trình với m = 7.

b) Tìm m sao cho hệ phương trình (1) có nghiệm.

Bài 4 :

Cho hai vòng tròn (C1) và (C2) tiếp xúc ngoài với nhau tại T. Hai vòng tròn này nằm trong vòng tròn (C3) và tiếp xúc với (C3) tương ứng tại M và N. Tiếp tuyến chung tại T của (C1) (C2) cắt (C3) tại P. PM cắt (C1) tại điểm thứ hai A và MN cắt (C1) tại điểm thứ hai B. PN cắt (C2) tại điểm thứ hai D và MN cắt (C2) tại điểm thứ hai C.

Chứng minh rằng tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp.

Chứng minh rằng các đường thẳng AB, CD và PT đồng qui.Bài 5 :

Một ngũ giác có tính chất : Tất cả các tam giác có ba đỉnh là ba đỉnh liên tiếp của ngũ giác đều có diện tích bằng 1. Tính diện tích của ngũ giác đó.ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6

THỊ XÃ HÀ ĐÔNG HÀ TÂY

* Môn thi : Toán   * Thời gian : 120 phút   * Khóa thi : 2002 - 2003


Bài 1 : (5 điểm)
a) Tính :
b) Tìm x biết :
Bài 2 : (3 điểm) So sánh :
Bài 3 : (2 điểm) Chứng minh rằng số là hợp số.
Bài 4 : (4 điểm) Ba bạn Hồng, Lan, Huệ chia nhau một số kẹo đựng trong 6 gói. Gói thứ nhất có 31 chiếc, gói thứ hai có 20 chiếc, gói thứ ba có 19 chiếc, gói thứ tư có 18 chiếc, gói thứ năm có 16 chiếc, gói thứ sáu có 15 chiếc. Hồng và Lan đã nhận được 5 gói và số kẹo của hồng gấp hai số kẹo của Lan. Tính số kẹo nhận được của mỗi bạn.

Bài 5 : (6 điểm) Cho điểm O trên đường thẳng xy, trên một nửa mặt phẳng có bờ là xy, vẽ tia Oz sao cho góc xOz nhỏ hơn 90o.

a) Vẽ các tia Om, On lần lượt là tia phân giác của các góc xOz và zOy . Tính góc mOn ?

b) Tính số đo các góc nhọn trong hình nếu số đo góc mOy bằng 35o.

c) Vẽ đường tròn (O ; 2 cm) cắt các tia Ox, Om, Oz, On, Oy lần lượt tại các điểm A, B, C, D, E. Với các điểm O, A, B, C, D, E kẻ được bao nhiêu đường thẳng phân biệt đi qua các cặp điểm ? Kể tên những đường thẳng đó.ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 7

TỈNH THÁI BÌNH

* Môn thi : Toán   * Thời gian : 120 phút   * Khóa thi : 2002 - 2003

Bài 1 : (4 điểm)
Cho dãy : 1, -5, 9, -13, 17, -21, 25, …
1) Tính tổng 2003 số hạng đầu tiên của dãy trên.
2) Viết số hạng tổng quát thứ n của dãy đã cho.
Bài 2 : (4 điểm)
Tìm x thỏa mãn :

1) 2003 - |x - 2003| = x.

2) |2x - 3| + |2x + 4| = 7.
Bài 3 : (3 điểm)
Vẽ đồ thị hàm số sau : y = |1 - |1 - x||.
Bài 4 : (3 điểm)
Tìm các cặp số nguyên (x ; y), sao cho :

2x - 5y + 5xy = 14.
Bài 5 : (6 điểm)

Cho DABC có các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I, các đường phân giác ngoài của các góc B và C cắt nhau ở K. Gọi E là giao điểm của các đường thẳng BI và KC.


1) Tính các Đ BIC, Đ BEC , Đ BKC khi góc A = 60o .
2) Tính các Đ BIC, Đ BEC, Đ BKC khi Đ A = ao ( 0o < ao < 180o).

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8

THÀNH PHỐ PLEIKU-GIA LAI

* Môn thi : Toán   * Thời gian : 150 phút   * Khóa thi : 2002 - 2003

Bài 1 :

Tìm số có 4 chữ số , biết rằng nếu đem số ấy nhân với 2 rồi trừ đi 1004 thì kết quả nhận được là số có 4 chữ số viết bởi các chữ số như số ban đầu nhưng theo thứ tự ngược lại.Bài 2 :

a) Phân tích đa thức : x4 - 30x2 + 31x - 30 thành nhân tử.

b) Giải phương trình : x4 - 30x2 + 31x - 30 = 0.

Bài 3 :

Cho m2 + n2 = 1 và a2 + b2 = 1.

Chứng minh -1 am + bn 1.

Bài 4 :

Cho tam giác ABC có Đ B = Đ C = 70o ; đường cao AH. Các điểm E và F theo thứ tự thuộc các đoạn thẳng AH, AC sao cho Đ ABE = Đ CBE = 30o Gọi M là trung điểm AB.

a) Chứng minh tam giác AMF đồng dạng với tam giácBHE.

b) Chứng minh AB x BE = BC x AE.ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

TỈNH BẮC NINH

* Môn thi : Toán   * Thời gian : 150 phút   * Khóa thi : 2002 - 2003
Bài 1 : (2,5 điểm)

1) Tìm các số tự nhiên x ; y thỏa mãn : x2 + 3y = 3026.

2) Tìm các số nguyên x ; y thỏa mãn :

Bài 2 : (3,5 điểm)

1) Tìm các giá trị của m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt đều lớn hơn m : x2 + x + m = 0.

2) Tìm các giá trị của a để phương trình có hai nghiệm phân biệt : 4x.|x| + (a - 7)x + 1 = 0.

3) Tìm x thỏa mãn :Bài 3 : (3 điểm)

Cho đường tròn tâm O bán kính R và dây AB cố định trương cung 120o. Lấy C thay đổi trên cung lớn AB (C không trùng A và B) ; M trên cung nhỏ AB (M không trùng A và B). Hạ ME, MF thứ tự vuông góc với AC và BC.

1) Cho M cố định, hãy chứng minh EF luôn đi qua điểm cố định khi C thay đổi.

2) Cho M cố định, hãy chứng minh giá trị không thay đổi khi C thay đổi.

3) Khi M thay đổi, hạ MK vuông góc với AB. Hãy xác định vị trí của M sao cho đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 4 : (1 điểm)

Cho tam giác đều ABC. Lấy điểm M ngoài tam giác sao cho MA = ; MB = 2 (cùng đơn vị đo độ dài với cạnh tam giác) ; góc AMC = 15o (tia CM nằm giữa hai tia CA và CB). Tính độ dài CM và số đo góc BMC.ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

TINH BẮC GIANG

* Môn thi : Toán   * Thời gian : 150 phút   * Khóa thi : 2002 - 2003
Câu 1 : (4 điểm)

a) Tìm phân số tối giản lớn nhất mà khi chia các phân số cho phân số ấy ta được kết quả là các số tự nhiên.

b) Cho a là một số nguyên có dạng : a = 3b + 7. Hỏi a có thể nhận những giá trị nào trong các giá trị sau ? Tại sao ? a = 11 ; a = 2002 ; a = 2003 ; a = 11570 ; a = 22789 ; a = 29563 ; a = 299537.

Câu 2 : (6 điểm)

1) Cho : A = 1 - 2 + 3 - 4 + ... + 99 - 100.

a) Tính A.

b) A có chia hết cho 2, cho 3, cho 5 không ?

c) A có bao nhiêu ước tự nhiên ? Bao nhiêu ước nguyên ?

2) Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + ... + 22001 + 22002 và B = 22003. So sánh A và B.

3) Tìm số nguyên tố P để P + 6 ; P + 8 ; P + 12 ; P + 14 đều là các số nguyên tố.

Câu 3 : (4 điểm)

Có 3 bình, nếu đổ đầy nước vào bình thứ nhất rồi rót hết lượng nước đó vào 2 bình còn lại, ta thấy : Nếu bình thứ hai đầy thì bình thứ ba chỉ được 1/3 dung tích. Nếu bình thứ ba đầy thì bình thứ hai chỉ được 1/2 dung tích. Tính dung tích của mỗi bình, biết rằng tổng dung tích ba bình là 180 lít.Câu 4 : (4 điểm)

Cho tam giác ABC có BC = 5,5 cm. Điểm M thuộc tia đối của tia CB sao cho CM = 3 cm.

a) Tính độ dài BM.

b) Biết Đ BAM = 800, Đ BAC = 600

c) Tính độ dài BK thuộc đoạn BM biết CK = 1 cm.

Câu 5 : (2 điểm)

Cho a = 1 + 2 + 3 + ... + n và b = 2n + 1 (với n thuộc N, n > 1).

Chứng minh : a và b là hai số nguyên tố cùng nhau.

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH 2002 - 2003I. Lí thuyết : (2 điểm) Chọn một trong hai câu sau :

1) Phát biểu định nghĩa phương trình bậc nhất hai ẩn số.


áp dụng : Viết công thức nghiệm tổng quát của các phương trình sau :

a) 3x - y = 2

b) 2x + 0y = 6

2) Phát biểu và chứng minh định lí về sự liên hệ giữa số đo góc nội tiếp trong một đường tròn với số đo của cung bị chắn (chỉ chứng minh trường hợp tâm của đường tròn nằm trên một cạnh của góc nội tiếp).II. Các bài toán : (8 điểm)Bắt buộc

Bài 1 : (1 điểm)

Giải các phương trình và hệ phương trình :

a) 4x4 - 5x2 - 9 = 0

b)Bài 2 : (1,5 điểm)

Vẽ đồ thị hàm số : y = - x2/4 (P) và đường thẳng (D) : y = 2x + 3 trên cùng một hệ trục tọa độ. Tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính.Bài 3 : (1 điểm) Tuổi nghề của 25 công nhân được cho như sau :

7 2 5 9 7 4 3 8 10 4

2 4 4 5 6 7 7 5 4 1

9 4 14 2 8


Hãy sắp xếp số liệu đó dưới dạng bảng phân phối thực nghiệm gồm 3 cột : giá trị biến lượng, tần số, tần suất.

Bài 4 : (1 điểm)

Thu gọn các biểu thức sau :
Bài 5 : (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O) có bán kính R và một điểm S ở ngoài đường tròn (O). Từ S vẽ hai tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (O) (A, B là hai tiếp điểm). Vẽ đường thẳng a đi qua S cắt đường tròn (O) tại hai điểm M, N với M nằm giữa hai điểm S và N (đường thẳng a không đi qua tâm O).

a) Chứng minh SO vuông góc với AB.

b) Gọi H là giao điểm của SO và AB, gọi I là trung điểm của MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại điểm E. Chứng minh IHSE là một tứ giác nội tiếp.

c) Chứng minh OI.OE = R2.

d) Cho biết SO = 2R và MN = Tính diện tích tam giác ESM theo R.ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 7

THỊ XÃ HÀ ĐÔNG, HÀ TÂY

* Môn thi : Toán   * Thời gian : 120 phút   * Khóa thi : 2002 - 2003

Bài 1 : (5 điểm)

Thực hiện phép tính :
Bài 2 : (3 điểm)

a) Cho a/b = c/d , chứng minh rằng : ab/cd = (a + b)2/(c + d)2

b) Tìm số có 3 chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1 ; 2 ; 3.

Bài 3 : (5 điểm)

a) Rút gọn biểu thức : A = |x - 1| + |x - 2| ; (x thuộc Q)

b) Tìm giá trị nguyên của y để biểu thức B = (42 - y)/(y - 15) có giá trị nguyên nhỏ nhất.

Bài 4 : (5 điểm)

Cho tam giác vuông cân ABC (AB = AC), tia phân giác của các góc B và C cắt AC và AB lần lượt tại E và D.

a) Chứng minh rằng : BE = CD và AD = AE.

b) Gọi I là giao điểm của BE và CD, AI cắt BC ở M. Chứng minh rằng các tam giác MAB, MAC là các tam giác cân.

c) Từ A và D vẽ các đường thẳng vuông góc với BE, các đường này cắt BC lần lượt ở K và H. Chứng minh rằng : KH = KC.

Bài 5 : (2 điểm)

Cho DABC có AB > AC và Đ A = α . Đường thẳng đi qua A vuông góc với phân giác góc A cắt đường thẳng BC tại M sao cho BM = BA + AC. Tính số đo Đ B và Đ C ?ĐỀ THI VÀO LỚP 10 BC ĐH SƯ PHẠM

TP. HẢI PHÒNG

* Môn thi : Toán   * Thời gian : 150 phút   * Khóa thi : 2003 - 2004

Bài 1 : (2 điểm) Cho hệ phương trình :

1) Giải hệ phương trình (1) khi a = 2.

2) Với giá trị nào của a thì hệ (1) có nghiệm duy nhất.

Bài 2 : (2 điểm)

Cho biểu thức :với x > 0 và x ≠ 1.

1) Rút gọn biểu thức A.

2) Chứng minh rằng 0 < A < 2.Bài 3 : (2 điểm)

Cho phương trình : (m - 1)x2 + 2mx + m - 2 = 0. (*)

1) Giải phương trình (*) khi m = 1.

2) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt.Bài 4 : (3 điểm)

Từ điểm M ngoài đường tròn tâm O bán kính R vẽ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là tiếp điểm) và một đường thẳng qua M cắt đường tròn tại C và D. Goi I là trung điểm của CD. Goi E, F, K lần lượt là giao của đường thẳng AB với các đường thẳng MO, MD, OI.

1) Chứng minh rằng R2 = OE.OM = OI.OK.

2) Chứng minh rằng 5 điểm M, A, B, O, I cùng thuộc một đường tròn.

3) Khi cung CAD nhỏ hơn cung CBD. Chứng minh rằng số đo góc DEC bằng 2 lần góc DBC.

Bài 5 : (2 điểm)

Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn x + y + z = 1.

Chứng minh rằng : 3/(xy + yz + zx) + 2/( x2 + y2 + z2) > 14.

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


* Môn : Toán   * Thời gian : 120 phút   * Khóa thi : 2002 - 2003
A. Lí thuyết (2 điểm)

Thí sinh chọn một trong hai đề sau :Đề 1. Phát biểu và viết dạng tổng quát của quy tắc khai phương một tích.

áp dụng tính :
Đề 2. Định nghĩa đường tròn. Chứng minh rằng đường kính là dây cung lớn nhất của đường tròn.

B. Bài tập bắt buộc (8 điểm)

Bài 1 : (2,5 điểm)

Cho biểu thức :a) Rút gọn P.

b) Tìm giá trị của x để P = -1.

c) Tìm m để với mọi giá trị x > 9 ta có :

Bài 2 : (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình :

Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ I đã vượt mức 18% và tổ II đã vượt mức 21%. Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch ?Bài 3 : (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O), một đường kính AB cố định, một điểm I nằm giữa A và O sao cho AI = 2/3AO . Kẻ dây MN vuông góc với AB tại I. Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN, sao cho C không trùng với M, N và B. Nối AC cắt MN tại E.

a) Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp được trong đường tròn.

b) Chứng minh ΔAME đồng dạng với ΔACM và AM2 = AE.AC.

c) Chứng minh AE.AC - AI.IB = AI2.

d) Hãy xác định vị trí của điểm C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME là nhỏ nhất.ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

* Môn : Toán   * Thời gian : 150 phút   * Khóa thi : 2003 - 2004
Bài 1 : (2,0 điểm) Cho hàm số y = f(x) = 3/2.x2

1) Hãy tính :2) Các điểm :có thuộc đồ thị của hàm số không ?Bài 2 : (2,5 điểm)

Giải các phương trình :

1) 1/(x - 4) + 1/(x + 4) = 1/3

2) (2x - 1)(x + 4) = (x + 1)(x - 4)Bài 3 : (1,0 điểm)

Cho phương trình 2x2 - 5x + 1 = 0.

Tính :

(x1, x2 là hai nghiệm của phương trình).Bài 4 : (3,5 điểm)

Cho hai đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại A và B, tiếp tuyến chung với hai đường tròn (O1) và (O2) về phía nửa mặt phẳng bờ O1O2 chứa điểm B, có tiếp điểm thứ tự là E và F. Qua A kẻ cát tuyến song song với EF cắt đường tròn (O1), (O2) thứ tự tại C, D. Đường thẳng CE và đường thẳng DF cắt nhau tại I.

1) Chứng minh IA vuông góc với CD.

2) Chứng minh tứ giác IEBF là tứ giác nội tiếp.

3) Chứng minh đường thẳng AB đi qua trung điểm của EF.

Bài 5 : (1,0 điểm)

Tìm số nguyên m để:là số hữu tỉ.ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THCS TỈNH BẮC GIANG

* Môn thi : Toán    * Thời gian : 120 phút    * Khóa thi : 2002 - 2003
A. Lí thuyết : (2 điểm) Thí sinh chọn một trong hai đề sau :

Đề 1 : Nêu quy tắc nhân các căn thức bậc hai.

áp dụng tính :

Đề 2 : Chứng minh định lí : “Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì giao điểm này cách đều hai tiếp điểm và tia kẻ từ giao điểm đó qua tâm đường tròn là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến”.

B. Bài tập : (8 điểm) Bắt buộc

Bài 1 : (2 điểm)

a) Thực hiện phép tính :b) Giải hệ phương trình :

Bài 2 : (2 điểm)

Hai ôtô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường từ A đến B dài 120 km. Mỗi giờ ôtô thứ nhất chạy nhanh hơn ôtô thứ hai là 10 km nên đến B trước ôtô thứ hai là 2/5 giờ. Tính vận tốc của mỗi ôtô ?Bài 3 : (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC), đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa A vẽ nửa đường tròn đường kính BH cắt AB tại E và nửa đường tròn đường kính CH cắt AC tại F. Chứng minh rằng :

a) Tứ giác AEHF là hình chữ nhật.

b) EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn đường kính BH và CH.

c) Tứ giác BCFE nội tiếp.

Bài 4 : (1 điểm)

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau :(Dùng phương pháp miền giá trị-Điều kiện của P để pt có nghiệm x)ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

TỈNH BẮC GIANG

* Môn thi : Toán    * Thời gian : 150 phút    * Khóa thi : 2003 - 2004
Bài 1 : (2 điểm)

a) Tính :b) Giải hệ phương trình :

Bài 2 : (2 điểm)

Cho biểu thức :a) Rút gọn A.

b) Tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên.

Bài 3 : (2 điểm)

Một ca nô xuôi dòng từ bến sông A đến bến sông B cách nhau 24 km ; cùng lúc đó, cũng từ A về B một bè nứa trôi với vận tốc dòng nước là 4 km/h. Khi đến B ca nô quay lại ngay và gặp bè nứa tại địa điểm C cách A là 8 km. Tính vận tốc thực của ca nô.Bài 4 : (3 điểm)

Cho đường tròn tâm O bán kính R, hai điểm C và D thuộc đường tròn, B là trung điểm của cung nhỏ CD. Kẻ đường kính BA ; trên tia đối của tia AB lấy điểm S, nối S với C cắt (O) tại M ; MD cắt AB tại K ; MB cắt AC tại H.

a) Chứng minh Đ BMD = Đ BAC, từ đó => tứ giác AMHK nội tiếp.

b) Chứng minh : HK // CD.

c) Chứng minh : OK.OS = R2.

Bài 5 : (1 điểm)

Cho hai số a và b khác 0 thỏa mãn : 1/a + 1/b = 1/2

Chứng minh phương trình ẩn x sau luôn có nghiệm :

(x2 + ax + b)(x2 + bx + a) = 0.ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG PT NĂNG KHIẾU
ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH


l Môn thi : Toán (C, D) l Thời gian : 150 phút l Khóa thi : 2003 - 2004
Câu 1 :

a) Vẽ parabol y = 2x2.

Tìm các giá trị x để 2x2 - 3x + 5 > - x + 17.

b) Cho f(x) = (m2 - 8)x3 - (4m2 - 9m - 13)x2 + 2(- 3m + 8)x - m.

Tìm m < 0 để f(1) = 0. Lúc đó, tìm g(x) để f(x) = (x - 1).g(x) và tìm các nghiệm còn lại, nếu có, của phương trình f(x) = 0.

Câu 2 :

a) Giải phương trình : |2x + 5| = x2 + 3x - 1.

b) Rút gọn biểu thức :Câu 3 :

a) Giải hệ phương trình :
b) Tìm k để phương trình kx2 - (12 - 5k)x - 4(1 + k) = 0 có tổng bình phương các nghiệm là 13.

Câu 4 :

Cho dây cung BC trên đường tròn tâm O, điểm A chuyển động trên cung lớn BC. Hai đường cao AE, BF của tam giác ABC cắt nhau tại H.

a) Chứng minh : CE.CB = CF.CA.

b) AE kéo dài cắt đường tròn tại H’. Chứng minh H và H’ đối xứng với nhau qua BC, xác định quỹ tích của H.Câu 5 :

Có 3 đội xây dựng cùng làm chung một công việc. Làm chung được 4 ngày thì đội III được điều động làm việc khác, 2 đội còn lại cùng làm thêm 12 ngày nữa thì hoàn thành công việc. Biết rằng năng suất của đội I cao hơn năng suất của đội II ; năng suất của đội III là trung bình cộng của năng suất đội I và năng suất đội II ; và nếu mỗi đội làm một mình một phần ba công việc thì phải mất tất cả 37 ngày mới xong. Hỏi nếu mỗi đội làm một mình thì bao nhiêu ngày xong công việc trên ?ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TRƯỜNG CHUYÊN TỈNH HÀ TĨNH


l Môn thi : Toán (chuyên) l Thời gian : 150 phút l Khóa thi : 2003 - 2004
Bài 1 :

Giải phương trình :

Bài 2 :

Chứng minh :chia hết cho 1001 x 2003.Bài 3 :

Biết rằng phương trình x2 - 3x + 1 = 0 có nghiệm x = a. Hãy tìm một giá trị của b Z để phương trình x16 - b.x8 + 1 = 0 có nghiệm x = a.Bài 4 :

Trong các cặp số thực (x ; y) thỏa mãn điều kiện :
Hãy tìm cặp số có tổng x + 2y lớn nhất.

Bài 5 :

Từ một điểm P ở ngoài đường tròn (O), kẻ 2 tiếp tuyến PE, PF tới đường tròn (E, F là 2 tiếp điểm). Một cát tuyến thay đổi đi qua P, cắt đường tròn tại 2 điểm A, B (A nằm giữa P và B) và cắt EF tại Q.

a) Khi cát tuyến đi qua O, chứng minh :

b) Đẳng thức (1) còn đúng không, khi cát tuyến trên không đi qua điểm O. Hãy chứng minh điều đó.

* Môn thi : Toán (điều kiện) * Thời gian : 150 phút * Khóa thi : 2003 - 2004

Bài 1 : (2,5 điểm)

1) Giải hệ phương trình
2) Cho biểu thức


Rút gọn biểu thức A. Tính giá trị của A khi :


Bài 2 : (2,5 điểm)

1) Chứng tỏ rằng phương trình x2 - 4x + 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

Lập phương trình bậc hai có nghiệm là x12 và x22.

2) Tìm m để phương trình x2 - 2mx + 2m - 3 = 0 có hai nghiệm cùng dấu. Khi đó hai nghiệm cùng dấu âm hay cùng dấu dương ?Bài 3 : (3 điểm)

Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Đường tiếp tuyến với (O’) vẽ từ A cắt (O) tại điểm M ; đường tiếp tuyến với (O) vẽ từ A cắt (O’) tại N. Đường tròn tâm I ngoại tiếp tam giác MAN cắt AB kéo dài tại P.

1) Chứng minh rằng tứ giác OAO’I là hình bình hành ;

2) Chứng minh rằng bốn điểm O, B, I, O’ nằm trên một đường tròn ;

3) Chứng minh rằng BP = BA.

Bài 4 : (2 điểm)

1) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện a + b + c = 1. Chứng minh rằng :
2) Cho tam giác đều ABC. Điểm M trên cạnh BC (M ≠ B, M ≠ C) ; vẽ MD vuông góc với AB và ME vuông góc với AC (D Є AB ; E Є AC). Xác định vị trí của M để diện tích tam giác MDE lớn nhất.

* Môn thi : Toán (chuyên) * Thời gian : 150 phút * Khóa thi : 2003 - 2004
Bài 1 : (1,5 điểm)

Chứng minh rằng nếu a, b, c là ba số thỏa mãn : a + b + c = 2003 và thì một trong ba số a, b, c phải có một số bằng 2003.Bài 2 : (1,5 điểm)

Cho phương trình x3 - m(x + 2) + 8 = 0.

1) Tìm m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt.

2) Khi phương trình có 3 nghiệm x1, x2, x3, chứng minh rằng :
Bài 3 : (2,5 điểm)

1) Giải phương trình :
2) Giải hệ phương trình :


Bài 4 : (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O ; R) và dây cung A là một điểm bất kì trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC, tia BH cắt AC tại E, tia CH cắt AB tại F.

1) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AH, D là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Chứng minh đường thẳng ID là đường trung trực của đoạn thẳng EF.

2) Tính độ dài của đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF theo R.

3) Xác định điểm Q thuộc đoạn thẳng BC sao choBài 5 : (1 điểm)

Với a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Chứng minh rằng :


ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10

TRƯỜNG PTTH NGUYỄN TRÃI HẢI DƯƠNG

Bài 1 : (2,5 điểm)

Giải phương trình
Bài 2 : (2,5 điểm)

Cho phương trình : x2 - 5mx - 4m = 0, có hai nghiệm phân biệt x1 và x2.

1) Chứng minh rằng :

x1 + 5mx2 - 4m > 0

2) Xác định giá trị của m để biểu thức


đạt giá trị nhỏ nhất.Bài 3 : (2,0 điểm)

Tìm giá trị của m để hai phương trình : x2 + x + m - 2 = 0 và x2 + (m - 2)x + 8 = 0 có nghiệm chung.Bài 4 : (3,0 điểm)

Cho đường tròn tâm O và dây AB, M là điểm chuyển động trên đường tròn, từ M kẻ MH vuông góc với AB (H Є AB), gọi E và F là hình chiếu vuông góc của H trên MA và MB. Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với EF cắt dây AB tại D.

1) Chứng minh rằng đường thẳng MD luôn đi qua điểm cố định khi M thay đổi trên đường tròn.

2) Chứng minh
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10

TRƯỜNG PTTH CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

Câu 1 : (4 điểm) a) Thu gọn biểu thức


b) Tìm giá trị nhỏ nhất của


Câu 2 : (4 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình :


Câu 3 : (2 điểm) Phân tích thành nhân tử : A = x4 - 5x3 + 10x + 4.

áp dụng : Giải phương trình :
Câu 4 : (2 điểm) Cho hai phương trình :

ax2 + bx + c = 0   (1), a ≠ 0 và mx2 + nx + p = 0   (2), m ≠ 0.

Chứng minh rằng nếu ít nhất một trong hai phương trình trên vô nghiệm thì phương trình sau luôn có nghiệm :

(an - bm)x2 + 2(ap - mc)x + bp - nc = 0.Câu 5 : (6 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) có đường cao AH và trung tuyến AM. Vẽ đường tròn tâm H bán kính AH, cắt AB ở điểm D, cắt AC ở điểm E (D và E khác điểm A).

a) Chứng minh D, H, E thẳng hàng.

b) Chứng minh  MAE =  DAE và MA vuông góc với DE.

c) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn tâm là O. Tứ giác AMOH là hình gì ?

d) Cho  ACB = 30o và AH = a. Tính diện tích tam giác HEC theo a.

Câu 6 : (2 điểm) Cho hình thang ABCD có hai đường chéo AC và BD cùng bằng cạnh đáy lớn AB. Gọi M là trung điểm của CD.

Cho biết  MCB =  CAB. Tính các góc của hình thang ABCD.ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ THPT CHUYÊN
TRƯỜNG ĐHKHTN, ĐHQG HÀ NỘI


* Môn thi : Toán (vòng 2)    * Thời gian : 150 phút    * Khóa thi : 2004 - 2005
* Câu 1 : Giải phương trình :    

* Câu 2 : Giải hệ phương trình :* Câu 3 : Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

trong đó x, y là những số thực lớn hơn 1.* Câu 4 : Cho hình vuông ABCD và điểm M nằm trong hình vuông.

1) Tìm tất cả các vị trí của điểm M sao cho :  

2) Xét điểm M nằm trên đường chéo AC. Gọi N là chân đường vuông góc hạ từ điểm M xuống cạnh AB và O là trung điểm của đoạn AM. Chứng minh rằng tỉ số OB/CN có giá trị không đổi khi M di chuyển trên đường chéo AC.

3) Với giả thiết M nằm trên đường chéo AC, xét các đường tròn (S1) và (S2) có đường kính tương ứng là AM và CN. Hai tiếp tuyến chung của (S1) và (S2) tiếp xúc với (S2) tại P và Q. Chứng minh rằng đường thẳng PQ tiếp xúc với (S1).* Câu 5 : Với số thực a, ta định nghĩa phần nguyên của số a là số nguyên lớn nhất không vượt quá a và kí hiệu là [a]. Dãy các số x0, x1, x2, ... , xn, ... được xác định bởi công thức :

Hỏi trong 200 số {x0, x1, x2, ..., x199} có bao nhiêu số khác 0 ? (cho biết : ).ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU
ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH


* Môn thi : Toán AB    * Thời gian : 150 phút    * Khóa thi : 2004 - 2005
* Câu 1 : (2 điểm)

a) Giải phương trình :    

b) Định m để phương trình x2 - (m + 1)x + 2m = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho x1, x2 là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5.

* Câu 1 : (2 điểm)

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điền kiện :

a2 + b2 + c2 = (a - b)2 + (b - c)2 + (c - a)2.

a) Tính a + b + c biết rằng ab + bc + ca = 9.

b) Chứng minh rằng nếu c ≥ a , c ≥ b thì c ≥ a + b.

* Câu 1 : (2 điểm)

Cùng một thời điểm, một chiếc ô tô XA xuất phát từ thành phố A về hướng thành phố B và một chiếc khác XB xuất phát từ thành phố B về hướng thành phố A. Chúng chuyển động với vận tốc riêng không đổi và gặp nhau lần đầu tại một điểm cách A là 20km. Cả hai chiếc xe sau khi đến B và A tương ứng, lập tức quay trở lại và chúng gặp nhau lần thứ hai tại một điểm C. Biết thời gian xe XB đi từ C đến B là 10 phút và thời gian giữa hai lần gặp nhau là 1 giờ. Hãy tính vận tốc của từng chiếc ô tô.* Câu 1 : (3 điểm)

Gọi I, O lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp (C) của tam giác nhọn ABC. Tia AI cắt đường tròn (C) tại K (K ≠ A) và J là điểm đối xứng của I qua K. Gọi P và Q lần lượt là các điểm đối xứng của I và O qua BC.

a) Chứng minh rằng tam giác IBJ vuông tại B.

b) Tính góc BAC nếu Q thuộc (C).

c) Chứng minh rằng nếu Q thuộc (C) thì P cũng thuộc (C).

* Câu 1 : (1 điểm)

Chứng minh rằng từ 8 số nguyên dương tùy ý không lớn hơn 20, luôn chọn được 3 số x, y, z là độ dài ba cạnh của một tam giác.ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU
TRẦN PHÚ, HẢI PHÒNG

* Môn thi : Toán (chuyên) * Thời gian : 150 phút * Khóa thi : 2004 - 2005Bài 1 : (2,0 điểm) Cho biểu thức :


1) Tìm tất cả các giá trị của x để P(x) xác định. Rút gọn P(x) ;

2) Chứng minh rằng nếu x > 1 thì P(x).P(-x) < 0.Bài 2 : (2,0 điểm)

1) Cho phương trình :
a) Giải phương trình trên khi m = 2/3

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1 và x2 thỏa mãn x1 + 2x2 = 16.

2) Giải phương trình :


Bài 3 : (2,0 điểm)

1) Cho x ; y là hai số thực thỏa mãn x2 + 4y2 = 1.


Chứng minh rằng


2) Cho phân số :

Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn 1 ≤ n ≤ 2004 sao cho A là phân số chưa tối giản.Bài 4 : (3,0 điểm) Cho hai đường tròn (O1) và (O2) cắt nhau tại P và Q. Tiếp tuyến chung gần P hơn của hai đường tròn tiếp xúc với (O1) tại A, tiếp xúc với (O2) tại B. Tiếp tuyến của (O1) tại P cắt (O2) tại điểm thứ hai D khác P, đường thẳng AP cắt đường thẳng BD tại R. Hãy chứng minh rằng :

1) Bốn điểm A, B, Q, R cùng thuộc một đường tròn ;

2) Tam giác BPR cân ;

3) Đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR tiếp xúc với PB và RB.Bài 5 : (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có BC < CA < AB. Trên AB lấy điểm D, trên AC lấy điểm E sao cho DB = BC = CE. Chứng minh rằng khoảng cách giữa tâm đường tròn nội tiếp và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE.


ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA
TP. HỒ CHÍ MINH

*Môn thi : Toán (vòng 2) * Thời gian : 150 phút * Khóa thi : 2004 - 2005Câu 1 : Cho phương trình x2 + px + 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt a1 ; a2 và phương trình x2 + qx + 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt b1 ; b2. Chứng minh : (a1 - b1)(a2 - b1)(a1 + b22 - p2.

Câu 2 : Cho các số a ; b ; c ; x ; y ; z thỏa mãn x = by + cz ; y = ax + cz ; z = ax + by ; x + y + z ≠ 0.

Chứng minh :


Câu 3 :

a) Tìm x ; y thỏa mãn 5x2 + 5y2 + 8xy + 2x - 2y + 2 = 0.

b) Cho các số dương x ; y ; z thỏa mãn x3 + y3 + z3 = 1.

Chứng minh :


Câu 4 : Chứng minh rằng không thể có các số nguyên x ; y thỏa mãn phương trình : x3 - y3 = 1993.

Câu 5 : Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O) (AB < AC). Đường tròn tâm O1 tiếp xúc trong với đường tròn (O) tại M, tiếp xúc với hai cạnh AB, AC lần lượt tại L và K. Gọi E là giao điểm thứ hai của MK với đường tròn (O).

a) Chứng minh ME là tia phân giác của góc AMC.

b) Tia phân giác Mx của góc BMC cắt LK tại I. Chứng minh rằng bốn điểm M, I, K, C cùng thuộc một đường tròn.

c) Chứng minh CI là tia phân giác của góc BCA.

Câu 6 : Cho tam giác ABC có đường phân giác trong AD với D thuộc đoạn BC sao cho BD = a và CD = b (a > b). Tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt đường thẳng BC tại E. Tính AE theo a và b.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUẬN TÂN PHÚ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM HỌC 2003 - 2004


Каталог: uploads -> Tailieutoan
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> KHỔ giấY, kiểu trình bày và ĐỊnh lề trang văn bảN a Khổ giấy
Tailieutoan -> N¨m häc 1997-1998 Thêi gian : 150 phót

tải về 297.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương