ĐỀ thi chọn học sinh giỏi năm họC 2010-2011 MÔn thi: LỊch sử LỚP 9 – BÀi thứ haitải về 68.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích68.15 Kb.

PHÒNG GD&ĐT TP HẢI DƯƠNGĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010-2011

MÔN THI: LỊCH SỬ LỚP 9 – BÀI THỨ HAI

( Thời gian làm bài 150 phút)

Ngày thi 13 tháng 01 năm 2011PHẦN I: LỊCH SỬ VIỆT NAM (4,0 điểm)

ơ

Câu 1 (2,0 điểm):

Hãy cho biết nội dung của hai bản Hiệp ước Hác-măng (1883) và Patơnốt (1884) có điểm nào giống và khác nhau? Nêu nhận xét của em về hai bản Hiệp ước đó.Câu 2 (2,0 điểm):

Trình bày đôi nét về căn cứ khởi nghĩa Ba Đình và Bãi Sây? Từ đó chỉ ra những điểm khác nhau giữa hai căn cứ khởi nghĩa trên?PHẦN II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)

Câu 3 (2,0 điểm):

Vì sao Mĩ phát động "Chiến tranh lạnh"? Nêu những biểu hiện của tình trạng "Chiến tranh lạnh" và hậu quả của nó?Câu 4: (2,5 điểm):

Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, các nước Đông Nam Á có những biến đổi nào? Biến đổi nào là quan trọng nhất ? Vì sao?Câu 5:(1,5 điểm):

Hãy cho biết những tác động tích cực và tiêu cực của Cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai? Học sinh liên hệ cần phải làm gì để góp phần làm giảm tác động tiêu cực của cách mạng khoa học-kĩ thuậtHọ và tên học sinh…………………………..SBD……………….

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHỌN HỌC SINH GIỎI

MÔN LỊCH SỬ- BÀI THỨ HAI


Câu

Nội dung đáp án

Biểu

điểm
PHẦN I: LỊCH SỬ VIỆT NAM (4,0 điểm)
Câu 1

(2,0 điểm)


-Ngày 25/8/1883, nhà Nguyễn kí với Pháp bản hiệp ước Hác- Măng, Ngày 6/6/1884 nhà Nguyễn kí với Pháp bản hiệp ước Pa-tơ-nốt…

* Điểm giống nhau:

- Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc kì và Trung kì. Triều đình chỉ được cai quản vùng đất Trung kì….0,5đ

0,25đ


- Công sứ Pháp ở Bắc kì thường kiểm soát những công việc của quan lại triều đình, nắm các quyền trị an và nội vụ

0,25đ

* Điểm khác nhau:

Hiệp ước Hác- Măng và hiệp ước Pa-tơ-nốt có nội dung cơ bản giống nhau, chỉ có sự thay đổi nhỏ về ranh giới giữa khu vực Trung kì và Nam Kì nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan nhà Nguyễn…


0,25đ


* Nhận xét:

- Hiệp ước Hác-măng và Hiệp ước Pa-tơ-nốt đã làm cho nước ta mất quyền tự chủ trên phạm vi toàn quốc.0,25đ

- Việt Nam từ nước phong kiến độc lập đã trở thành nước thuộc địa, nửa thuộc phong kiến…

0,5đ

Câu 2

(2,0điểm)

+ Căn cứ Ba Đình: được xây dựng trên địa bàn ba làng: Thượng Thọ, Mậu Thịnh, Mĩ Khê thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá là một căn cứ phòng thủ vững trắc.

0,25đ


+ Căn cứ nằm giữa cánh đồng chiêm trũng xung quanh có luỹ tre dày bao bọc, có hệ thống giao thông hào và một lớp thành đất rất vững chắc, mặt thành rộng có thể đi lại dễ dàng. Nhìn từ bên ngoài không thể phát hiện được hoạt động của nghĩa quân, nhưng từ bên trong nghĩa quân có thể dễ dàng quan sát và kiểm soát mọi hoạt động của địch ở bên ngoài.

0,25đ


+ Căn cứ Bãi Sậy: Được xây dựng ở vùng đầm lầy, lau sậy um tùm thuộc các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mĩ của tỉnh Hưng Yên. Tại đây nghĩa quân đã xây dựng được căn cứ kháng chiến và triệt để áp dụng chiến thuật du kích để đánh địch.

0,5đ


* Điểm khác nhau giữa hai căn cứ.

- Căn cứ Ba Đình là căn cứ phòng thủ kiên cố, vững chắc trên địa bàn hẹp, không cơ động. Vì vậy khi địch bao vây tấn công căn cứ bị rơi vào thế cô lập không có đường rút.0,5đ

- Căn cứ Bãi Sậy được xây dựng hoàn toàn dựa vào địa thế tự nhiên trên địa bàn rộng, lối đánh du kích linh hoạt, cơ động địch khó phát hiện.

0,5đ
PHẦNII: LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6,0 điểm)
Câu 3

(2,0 điểm)


* Mĩ phát động "Chiến tranh lạnh" vì:

- Sau chiến tranh thé giới thứ II, Mĩ và Liên Xô từ quan hệ đồng minh sang quan hệ đối đầu, từ liên minh chống phát xít sang xung đột gay gắt…

- Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa …


0,25đ
0,25đ

* Biểu hiện:

- Mĩ và các nước đế quốc ra sức chạy đua vũ trang…

- Thành lập hàng loạt các khối quân sự như NATO, SEATO, CEN TO, ANZUS…để gây chiến tranh xâm lược…

- Thành lập hàng loạt các căn cứ quân sự rải khắp trên thế giới…

- Bao vây, cấm vận về kinh tế, cô lập về chính trị và hoạt động phá hoại để chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa…

0,25đ
0,25đ


0,25đ
0,25đ

*Hậu quả:

- Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng,có lúc đứng trước nguy cơ của một chiến tranh thế giới mới.0,25đ

- Các cường quốc phải chi một khối lượng lớn về tiền của và sức người để sản xuất và chế tạo vũ khí huỷ diệt, xây dựng căn cứ quân sự.

0,25đ

Câu 4

(2,5 điểm)


* Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay ĐNÁ có những biến đổi sau:

- Biến đổi thứ nhất: Cho đến nay các nước ĐNA đều giành được độc lập: Inđônê xia(17/8/1945), Việt Nam(2/9/1945), Mã Lai (8/1957)…


0,5đ- Biến đổi thứ hai: Từ sau khi giành được độc lập, các nước ĐNA đều ra sức xây dựng nền kinh tế- xã hội và đạt được nhiều thành tựu (đặc biệt Singapo, Ma-lay-xi-a, Thái lan..

0,5đ

- Biến đổi thứ ba: Đến năm 1999, hiệp hội các nước Đông Nam Á- ASEAN gồm 10 nước thành viên, ra sức xây dựng một khu vực Đông Nam Á hoà bình, ổn định và phát triển phồn vinh…

0,5đ

+ Trong tất các biến đổi trên thì biến đổi các nước Đông Nam Á giành được độc lập là quan trọng nhất vì:

0,5đ

- Nhờ biến đổi đó đã giúp các nước Đông Nam Á từ thân phận các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và lệ thuộc trở thành những nước độc lập.

0,25đ

- Nhờ có biến đổi đó, các nước Đông Nam Á mới có điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của mình ngày càng phồn vinh.

0,25đ

Câu 5

(1,5 điểm)

* Tích cực:

- Đạt được nhiều thành tựu rực rỡ như sáng chế ra công cụ sản xuất mới, nguồn năng lượng mới, vật liệu mới…

- Nâng cao mức sống, chất lượng cuộc sống, thay đổi cơ cấu dân cư lao động…


0,25đ
0,25đ
*Tiêu cực:

- Chế tạo ra các loại vũ khí huỷ diệt…

- Tình trạng ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông và tai nạn lao động gia tăng…


0,25đ

0,25đ

* Liên hệ:

- Ra sức học tập, rèn luyện để nâng cao khả năng vận dụng kiến thức, áp dụng vào cuộc sống…- Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi, bảo vệ môi trường…

0,25đ
0,25đ

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương