ĐỀ thi chọn học sinh giỏi huyện năm học: 2015 2016 Môn thi: Hóa học 9tải về 369.82 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích369.82 Kb.
1   2   3   4

4H2 + Fe3O4 3Fe + 4H2O (2)

H2 + MgO ko phản ứng

2HCl + MgO MgCl2 + H2O (3)

8HCl + Fe3O4 FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (4)1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương