ĐỀ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio năm họC 2009 – 2010 -lớp 12 thpttải về 23.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích23.09 Kb.
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO

NĂM HỌC 2009 – 2010 -Lớp 12 THPT

Quy ước: Khi tính gần đúng lấy kết quả 4 chữ số thập phân.

Bài 1: Tìm ước nguyên tố lớn nhất của số 2152 + 3142

Kết quả
Bài 2: Tìm các số lớn nhất và nhỏ nhất trong các số tự nhiên có dạng mà chia hết cho 13

Kết quả

GTLN GTNN


Bài 3: Tính các giá trị của biểu thức sau:

Kết quả

Bài 4:

Cho parabol y = ax2 +bx+c đi qua các điểmA(1;3), B(-2;6), C(-3;-5) và đường thẳng

y = (m+ 1)x+m2 +2


  1. Tìm toạ độ các giao điểm của(P) với đường thẳng khi m =1.

  2. Tìm tất cả các giá trị của m sao cho (P) và đường thẳng có điểm chung.

Cách giải

Kết quả


Bài 5: Cho tam giác vuông với các cạnh bên có độ dài là . hãy tính tổng các binh phương của các trung tuyến.

Cách giải

Kết quảBài 6:

Tìm nghiệm thuộc khoảng (0;) của phương trình:Cách giải

Kết quả


Bài 7:

Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ hộp (sắt tây) là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất. Em hãy cho biết diện tích toàn phần của lon khi ta muốn có thể tích của lon là 314

Cách giải

Kết quả
Bài 8:

Một người muốn có 1000000 đồng sau 15 tháng thì mỗi tháng người đó phải gởi vào ngân hàng bao nhiêu nếu lãi suất là 0.6% /tháng?

ĐÁP ÁN
Bài 1: Tìm ước nguyên tố lớn nhất của số 2152 + 3142

Kết quả

1493 là ước nguyên tố lớn nhất của 2152 + 3142


Bài 2: Tìm các số lớn nhất và nhỏ nhất trong các số tự nhiên có dạng mà chia hết cho 13 7

Kết quả

GTLN 1929304 GTNN 1020344


Bài 3: Tính các giá trị của biểu thức sau :A =

Kết quả

A = 1,9116


Bài 4:.Cho parabol y = ax2 +bx+c đi qua các điểmA(1;3), B(-2;6), C(-3;-5) và đường thẳng y = (m+ 1)x+m2 +2

  1. Tìm toạ độ các giao điểm của(P) với đường thẳng khi m =1.

  2. Tìm tất cả các gia trị của m sao cho (P) và đường thẳng có điểm chung.

Kết quả

a. M( x1;y1) N(x2;y2)

X1 ≈ 0,7728 x2 ≈ -2,7728

Y1 ≈ 4,5456 y2 ≈ - 2,5456Bài 5: Cho tam giác vuông với các cạnh bên có độ dài là . hãy tính tổng các binh phương của các trung tuyến.

Kết quả

ma2 + mb2 +mc2  6,3778


Bài 6:

Cách giải

Kết quả

Ghi vào màn hình:

Ấn SHIFT SOLVE

Máy hỏi X? Ấn 2 =

Ấn SHIFT SOLVE

Kết quả x=0.5161


X=0.5161

Bài 7

Gọi r và h theo thứ tự là bán kính và chiều cao hộp sữa. Khi ấy thể tích hộp sữa là và diện tích vỏ hộp là . Từ đây, bằng phép thế, ta có và đạt giá trị nhỏ nhất khi , tức là khiCâu 8:


Cách giải

KẾT QUẢ

Gán A=0,

B=0


Ghi vào màn hình: A=A+1:B=B+1.006^A

Ấn = đến khi A=15,ấn tiếp =Ghi 1000000:B và ấn =

63530

: 2012
2012 -> Những câu nói tiếng Anh hay dùng hằng ngày
2012 -> I. NỘi dung quy hoạch cao đỘ NỀn và thoát nưỚc mặt bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt
2012 -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
2012 -> Người yêu lạ lùng nhất
2012 -> Thi thử ĐẠi họC ĐỀ thi 11 MÔN: tiếng anh
2012 -> SÔÛ giao thoâng coâng chính tp. Hcm khu quaûn lyù giao thoâng ñOÂ thò soá 2
2012 -> Commerce department international trade
2012 -> Những câu châm ngôn hay bằng tiếng Anh
2012 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi họC 2012 Môn Thi: anh văN – Khối D
2012 -> Tuyển tập 95 câu hỏi trắc nghiệm hay và khó Hoá học 9 Câu 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương