ĐỀ ĐÁnh máy các học phần làm bài thu hoạCH, BÀi tập lớn lớp nvsp cđ Đh 2024tải về 44.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.06.2024
Kích44.11 Kb.
#57893
ĐỀ BÀI 5 MÔN ĐÁNH MÁY K3.24.TC


ĐỀ ĐÁNH MÁY CÁC HỌC PHẦN LÀM BÀI THU HOẠCH, BÀI TẬP LỚN LỚP NVSP CĐ ĐH K3.2024

  1. Đề học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học ở trường đại học

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ
PHƯƠNG PHÁP NCKH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Câu 1. Nghiên cứu khoa học có những đặc trưng cơ bản nào? Lấy ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ các đặc trưng cơ bản của nghiên cứu khoa học.
Câu 2. Nghiên cứu thực nghiệm là một trong những loại hình nghiên cứu có sức thuyết phục nhất mà nhà nghiên cứu có thể sử dụng. Đây là cách tốt nhất để thiết lập mối quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa các biến số. Anh/Chị hãy trình bày tổng quan về các loại hình nghiên cứu thực nghiệm.


Câu 3. Đề xuất một hướng nghiên cứu mà Anh/Chị quan tâm và hoàn thành việc xây dựng đề cương theo mẫu sau:

Giảng viên: Vũ Mạnh Quang

  1. Đề bài thu hoạch học phần: Sử dụng phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
  1. Đề học phần: Nâng cao chất lượng tự học:


  1. Đề học phần: Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam:

Đề tài: Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam:
Anh (chị) hãy trình bày các xu hướng phát triển giáo dục đại học hiện nay. Anh (chị) hãy đề xuất một số giải pháp phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam trong thời gian tới.  1. Đề học phần: Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học:

Đề bài: - Phân tích các bước phát triển chương trình đào tạo ở bâc đại học.

  • Xây dựng 01 đề cương học phần thuộc chương trình đào tạo của một ngành học cụ thể (tự chọn).(LƯU Ý: MÔN NÀY CÔ HẰNG CHẤM KHÁ KỸ NÊN LỚP LÀM TÁCH ĐỦ Ý CỦA ĐỀ, PHẢI CÓ ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG CỦA 2 CÂU HỎI)
tải về 44.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương