Ý Nghĩa Tên Trai (Storyline): Divergenttải về 33.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích33.61 Kb.
#30403
Ý Nghĩa Tên Trai (Storyline): Divergent

In a distance future, we lived in a flawed society, one that almost drove us to our demise. Now it’s a time to create a new world; a world without conflict, a better world, a perfect world. So began a new government in which people are focused on their personal, moral obligations, and strive to be the best possible version of them self. One in which they are allowed to choose whatever path they want in life and excel in it. They would know exactly what was expected of them; have clear direction in life and a strong sense of group identity, belonging, and purpose.


The idealism of a better and perfect world, as envisioned by the new government, led to the creation of the five factions. Those in Dauntless will be the protector: brave, courageous, and strong. Candors will live in honesty and will speak of no lies; only in truth and its purity. Amity will be the life source for all of us, for they are peaceful, loving, and caring people who provide food for us all. Erudites are the brain in our community as they possess the ultimate wisdom and knowledge needed in healthcare as well as advancements. And then we have Abnegation to govern our new world unselfishly and tirelessly without corruption and only in the best interest of the people, for the people. With that system in mind, all the campers of Divergent Camp will be categorized into one of these factions. Simulations and tests will determine their strength to correlate them into the appropriate faction.
As time will foretell, factions is the root of discrimination and civil unrest. Conflicts arise when each faction believe they are better and have a higher service than the rest. Thus creating individuality where it was meant to serve as a whole. Hence, there is no such thing as a perfect world because the majority of the population isn’t befitted into a faction. Cast away from the system are considered factionless. But among all the faction and factionless reside a kink in the system; the Divergent, ones that will supplant that ideology. These individuals will bring nature back to its course. That there isn’t one faction we belong to but many. Therefore, throughout camp we will conduct tests and challenges to all the campers to find the Divergents in leading the insurgent to prevent formations of alliances with the other campers to overtake the disparity of this new world.
PHI THƯỜNG

Trong tương lai, chúng ta sống trong một xã hội đồi trụy và thiếu sót, một xã hội mà nơi đó gần như đã đưa chúng ta đến bước thềm của sự tuyệt chủng của nhân loại. Lúc bấy giờ là thời điểm mà xã hội cần một thế giới mới, một thế giới không có xung đột ... một thế giới tốt hơn ... một thế giới hoàn hảo. Thời cuộc này đã đưa nhân loại đến sự hình thành của một chính quyền mới, trong đó mọi người dân tập trung vào nghĩa vụ cá nhân của mình, và cố gắng để có thể đạt được thành tựu tốt nhất. Một xã hội mà nơi đó họ được phép chọn bất cứ con đường nào (trong năm con đường đã được sắp đặt trước bởi chánh quyền) họ muốn trong cuộc sống và cố gắng vượt trội trong trong lãnh vực đó. Họ sẽ biết chính xác những gì được đòi hỏi nơi họ. Họ sẽ có một định hướng rõ ràng trong cuộc sống; và họ sẽ có một ý thức mạnh mẽ về mục đích, và đặc tính của tập phái mình.


Vì vậy, năm tập phái được tạo ra để chỉnh đốn một xã hội tốt hơn. Đoàn viên trong phái Dũng (Dauntless) sẽ là người bảo vệ ... dũng cảm, can đảm và mạnh mẽ. Phái Thanh Tịnh (Candor) sẽ sống trong trung thực và không có những lời dối trá ... chỉ có trong sự thật và tinh khiết . Hỹ Xã (Amity) sẽ là nguồn sống cho tất cả vì họ là những người có bản tánh hòa bình, yêu thương. Họ sẽ là những người chăm bón và cung cấp thực phẩm cho toàn xã hội. Trí Tuệ (Erudite) là bộ não của nhân loại vì họ có khả năng thông minh tột đỉnh và kiến thức cần thiết trong lãnh vực y tế cũng như kỷ thuật. Và sau cùng là Từ Bi (Abnegation) để thống lảnh xã hội mới này vì họ là những người không ích kỷ, không biết mệt mỏi, và hoàn toàn không tham nhũng. Họ chỉ sống vì lợi ích tốt nhất của người dân ... cho người dân.


Đó là ý tưởng mà chính phủ mới muốn mọi người tin vào và sẽ đưa xã hội tới một thế giới tốt hơn ... một thế giới hoàn hảo. Nhưng sau một thời gian, phe phái là gốc rễ của sự bất hòa và kỳ thị. Mâu thuẫn phát sinh khi mỗi phái cho rằng phái họ là tốt hơn và quan trọng hơn so với phái khác. Từ đó tạo ra sự bảo thủ và quyền lợi cá nhân thay vì cống hiến và phục vụ cho đại chúng. Do đó một thế giới hoàn hảo không thể hiện hữu bởi vì phần lớn dân số không thích hợp riêng vào một phái nào cả.
Dựa theo cốt truyện này, tất cả trại sinh của trại “Divergent” (Chân Tâm) sẽ được phân loại vào một trong năm phái đã nêu trên. Chương trình thử thách sẽ quyết định khả năng và cá tánh của mỗi trại sinh và sắp xếp các em tương quan vào các phái thích hợp. Khi trại sinh đã được phân vào một trong năm phái, nếu trại sinh đó không làm trọn khả năng của mình thì sẽ bị trục xuất ra khỏi phái. Người này bị chánh quyền (Ban Quản Trại) loại họ vào hạng “Vô Phái” (factionless) và họ phải sống trong cảnh cơ cùng bên lề của xã hội. Và ngược lại, có một thiểu số rất khác biệt vì họ là những người “Phi Thường” (Divergents), là những người sẽ phá vỡ ão tưởng của thế giới hoàn hảo này. Những cá nhân này sẽ mang tạo hóa trở về với nhu cầu tự nhiên của nó. Rằng con người sanh ra không thuộc về phái nào hay cá tánh nào hết mà ai cũng có thể thành tựu ở nhiều lãnh vực khác nhau. Vì vậy, trong suốt trại, Ban Quản Trại sẽ tiến hành những thử thách đến với tất cả các trại sinh để tìm ra những cá nhân “Phi Thường” (Divergents) này trong việc lãnh đạo toàn dân nổi dậy. Từ đó có thể tạo thành một liên minh với các trại sinh khác để lật đổ sự bất bình của thế giới mới này.
Каталог: groups
groups -> Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần I
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam

tải về 33.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương