Đề án Nâng cấp các khối hệ thống hàng không nhằm đảm bảo an ninh hàng không, an toàn hàng không


Khối B3-90: Quản lý Tàu bay điều khiển từ xa (RPA)tải về 1.66 Mb.
trang18/18
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.66 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Khối B3-90: Quản lý Tàu bay điều khiển từ xa (RPA)

Tóm tắt

RPA hoạt động trên bề mặt sân bay và trong không phận không tách biệt như bất kỳ tàu bay nào khác bằng cách liên tục cải tiến quá trính cấp chứng chỉ cho các RPA trong tất cả các loại không phận, phát triển một liên kết C2 chắc chắn, cấp chứng chỉ cho các trách nhiệm riêng biệt cho các xâm nhập tiềm ẩn, phát triển và cấp chứng chỉ cho các thuật toán về cảm biến và tránh va chạm trên không, và tích hợp RPA vào các phương thức của sân bay.

Tác động tính năng chính

KPA-01 Truy nhập và quyền lợi, KPA-02 Năng lực, KPA-04 Hiệu quả, KPA-05 Môi trường, KPA-09 Khả năng dự đoán trước, KPA-10 An toàn

Phạm vi/các giai đoạn chuyến bay

Đường dài, trên biển, sân bay (đến và đi), cảng hàng không (lăn, chạy đà, hạ cánh)

Cân nhắc áp dụng

Áp dụng cho tất cả các RPA khai thác trong không phận có kiểm soát và tại các cảng hàng không. Yêu cầu đồng bộ hóa tôt việc triển khai trên không và mặt đất để thu được lợi ích tối đa, đặc biệt có thể đáp ứng các yêu cầu về trang bị và cấp chứng chỉ tối thiểu.

Các cấu thành yếu tố toàn cầu

AOM- Quản lý và tổ chức không phận

CM- Quản lý xung đột

AUO- Các hoạt động của người khai thác không phận


Các sáng kiến kế hoạch toàn cầu

GPI-6 Quản lý luồng không lưu

GPI-9 Nhận biết tình huống

GPI-12 Tích hợp chức năng của hệ thống trên không và mặt đất


Điều kiện tiên quyết

B2-90

Danh mục kiểm tra tính sẵn sàng toàn cầu


Các tiêu chuẩn sẵn sàng

Dự kiến 2028
Khả năng sẵn có của hệ thống điện tử

Dự kiến 2028
Khả năng sẵn có của hệ thống mặt đất

Dự kiến 2028
Các phương thức sẵn sàng

Dự kiến 2028
Các thỏa thuận hoạt động

Dự kiến 2028

1. Miêu tả

Dựa trên các phương thức và nâng cấp của giai đoạn 2

1.1.1 Cơ sở

Cơ sở bao gồm các phương thức điều chỉnh và cho phép triển khai các RPA vào không phận. Điều này bao gồm các cải tiến được xác định trong khối B2-90, đó là:  • Truy nhập hầu hết không phận để lựa chọn các vùng trời không có ủy quyền cụ thể hoặc không có tàu bay thử nghiệm.

  • Các phương thức cấp chứng chỉ RPA

  • Mã tiếp sóng mục tiêu đặc biệt mới đối với việc mất liên kết

  • Tiêu chuẩn hóa các phương thức mất liên kết

  • Điều chỉnh tiêu chuẩn phân cách và/hoặc các phương thức xử lý (ví dụ di chuyển không phận)

  • ADSB trên hầu hết các loại RPA

  • Cải tiến các công nghệ phát hiện và tránh

  • Tự động báo cáo vị trí cho cơ sở ATC đối với việc mất liên kết trong các khu vực cao trên biển.

Giai đoạn 3

Kiểm soát đầy đủ không phận sân bay (loại B, C)

Đường dài

Không phận loại AKhu vực cao trên biển

Không phận loại AKhông phận không có kiểm soát và có kiểm soát từng phần (không phận loại D, E, F, G)

Ủy quyền

Yêu cầu tuân thủ chính xác các điều chỉnh tiêu chuẩn

Các phương thức gián đoạn liên kết C2

Tiêu chuẩn hóa các phương thức. Một mã tiếp sóng mục tiêu đặc biệt sẽ được thiết lập.

Tiêu chuẩn hóa các phương thức. Quảng bá hoặc báo cáo vị trí giao ước cho ATC

RPA phải được trang bị công nghệ phát hiện và tránh va chạm trên không trong trường hợp một tình huống mất liên kết phát hiện trong chuyến bay

Thông tin liên lạc

Yêu cầu thông tin liên lạc 2 chiều liên tục trong không phận. UAS sẽ đưa mã 7600 trong trường hợp thông tin liên lạc bi gián đoạn.

Thông tin liên lạc cơ bản là qua liên lạc dữ liệu trên mặt đất; đối với tình huống mất liên lạc phi công RPA sẽ sử dụng liên lạc thoại

RPA sẽ có khả năng liên lạc trên không với nhau


Các tiêu chuẩn phân cách

Có thể yêu cầu các tiêu chuẩn phân cách mới

Tiêu chuẩn phân cách sẽ được phân tích và tiêu chuẩn phân cách đặc biệt phải được phát triển. Đối với việc tự phân cách qua ADSB để vượt qua các khu vực diễn tập tại cùng một độ cao sẽ được thực hiện

Các RPA chịu trách nhiệm duy trì phân cách an toàn

Các hướng dẫn của ATC

Các RPA sẽ tuân theo các hướng dẫn của ATC khi được yêu cầu

N/A

Giám sát RPA

Không yêu cầu nếu RPA được trang bị đối với chuyến bay GBSAA trong một khu vực được phê chuẩn GBSAA, hoặc được trang bị đối với chuyến bay ABSAA

Không yêu cầu

N/A

Y tế

Các phi công điều khiển sẽ có một chứng chỉ y tế phù hợp

Các dạng tàu bay khác

RPA sẽ không làm gia tăng rủi ro an toàn cho các hệ thống bảo đảm hoạt động bay

Phân cách bằng mắt

Phân cách bằng mắt sẽ được thực hiện nếu RPA được trang bị đối với chuyến bay GBSAA trong một khu vực được phê chuẩn GBSAA, hoặc được trang bị đối với chuyến bay ABSAA

Đang phát triển

RPA phải sử dụng GBDAA hoặc ABDAA để phân cách trong cả chuyến bay

Trách nhiệm của phi công điều khiển

Phi công điều khiển có trách nhiệm tuân thủ các quy tắc hàng không và tôn trọng nhà chức trách

Các khu vực dân cư

Các RPA sẽ không hoạt động trên các khu vực dân cư

Các hoạt động trên khu vực dân cư được thực hiện nếu có đủ độ cao để trượt đến một khu vực không dân cư trong trường hợp khẩn cấp

Các RPA sẽ không hoạt động trên các khu vực dân cư

Các dịch vụ ATC

Liên hệ với Annex 11, phụ lục 4

N/A

Kế hoạch bay

Các hoạt động RPA sẽ được thực hiện trên một kế hoạch bay IFR hoặc VFR. Các kế hoạch bay VFR sẽ chỉ được thực hiện nếu RPA được trang bị đối với chuyến bay GBDAA trogn một khu vực được phê chuẩn BGDAA, hoặc được trang bị như chuyến bay ABDAA.

Điều kiện khí tượng

Các hạn chế được xác định bởi các quốc gia

Bộ tiếp sóng

Sẽ có và sử dụng ADSB

N/A

An toàn

Xác định các mối nguy hiểm và giảm bớt các rủi ro an toàn; tôn trọng nhà chức trách

Các NOTAM

Yêu cầu NOTAM, nếu có, được xác định bởi quốc gia

Chứng chỉ

Đang phát triển

1.1.2 Thay đổi đưa ra bởi khối

- Chứng chỉ để RPA bay trong tất cả các loại không phận: Ở đây RPA hoạt động trong không phận không tách biệt như bất kỳ tàu bay nào khác. Việc cấp chứng chỉ được xác định dựa trên các tiêu chuẩn, và mức độ an toàn trong trường hợp được chứng minh đối với mỗi loại tàu bay. Các phương thức ATM (xác định loại tàu bay, các tiêu chuẩn phân cách, các phương thức mất liên lạc sẽ được xác định trong Giai đoạn 3 để thực hiện đối với loại hình hoạt động này.

- Liên kết C2 an toàn: Điều này cải tiến liên tục từ các công việc đã hoàn thành trong giai đoạn 2 và các phương thức và các tiêu chuẩn sẽ được hiệu chỉnh đầy đủ và dược cấp chứng chỉ trong giai đoạn này.

- Cấp chứng chỉ đối với khả năng đáp ứng độc lập: Khả năng để đáp ứng độc lập trong bất kỳ tình huống nào để cung cấp cả việc tự phân cách và các điều chỉnh tránh va chạm. Điều này cần thiết để đảm bảo an toàn trong mỗi một tình huống mất liên kết. Phi công có thể vẫn có khả năng khống chế các hành động độc lập khi mà liên kết C2 được khai thác.

- Cấp chứng chỉ thuật toán ABSAA: Trong giai đoạn này các phương thức và các tiêu chuẩn đối với các hoạt động độc lập, dựa trên một tập hợp các thuật toán và giải pháp ABSAA, sẽ dược phát triển và cấp chứng chỉ.

- Các phương thức tại cảng hàng không: Trong khối này, RPA sẽ được tích hợp vào các hoạt động của cảng hàng không. Việc xem xét có thể được đưa ra để thiết lập cho các khu vực sân bay mà sẽ chỉ hỗ trợ hoạt động của RPA. Các đặc trưng độc nhất của RPA cần được xem xét, một số khu vực được xem xét là;

+ Khả năng áp dụng các đặc trưng của sân bay và tạo ra cho các RPA.

+ Tích hợp RPA với hoạt động của tàu bay thông thường trên các khu vực điều chỉnh của một cảng hàng không.

+ Các mục tiêu xung quanh khả năng của RPA để tránh va chạm trong khi điều chỉnh

+ Các mục tiêu xung quanh khả năng của RPA để tuân theo các hướng dẫn của ATC trên không hoặc trong các khu vực điều chỉnh

+ Khả năng áp dụng giảm thiểu tiếp cận bằng thiết bị đối với các hoạt động RPA.

+ Nhu cầu giám sát RPA tại các cảng hàng không để giúp cho phi công điều khiển trong các tình huống yêu cầu tránh va chạm.

+ Các yêu cầu liên quan đối với cảng hàng không đối với cơ sở hạ tầng cho RPA, như việc hỗ trợ tiếp cận, xử lý phương tiện mặt đất, hỗ trợ hạ cánh, hỗ trợ hạ/cất cánh (phóng tàu/thu hồi)

+ Yêu cầu cứu hộ và chữa cháy đối với RPA (và trạm điều khiển từ xa, nếu có)

+ RPA cất/hạ cánh tại tất cả các vị trí khác của cảng hàng không

+ Tích hợp RPA với tàu bay thông thường trong các khu vực lân cận của một cảng hàng không

+ Các liên quan của cảng hảng không đối với các trang bị cụ thể của RPA (ví dụ các trạm điều khiển từ xa)

2. Mục đích cải thiện khai thác tính năng / đo lường để xác định kết quảNăng lực

Có thể bị tác động tiêu cực do các phân cách lớn hơn được áp dụng đối với các vùng an toàn giữa hoạt động RPA và hoạt động thông thường. Đo lường: năng lực phân khu.

Hiệu quả

RPA truy nhập thông suốt vào không phận

Đo lường: Khối lượng hoạt động của RPAMôi trường

Việc áp dụng đồng nhất của khối nâng cao khả năng tương tác toàn cầu bằng cách cho phép các phi công đối mặt với các tình huống hiểu nhầm khi bay trong các không phận của các quốc gia khác nhau.

Đo lường: Khối lượng hoạt động RPA giữa các nướcKhả năng dự đoán trước

Nâng cao khả năng dự đoán trước của RPA thông qua khả năng tương tác toàn cầu của thông tin liên lạc và khả năng nhận biết tình huống.

An toàn

Nâng cao khả năng nhận biết tình huống; thực hiện kiểm soát tàu bay

Đo lường: các sự cố xảy raCBA

Trường hợp liên quan trực tiếp với giá trị kinh tế của các ứng dụng hàng không được hỗ trợ bởi RPA.

3. Các phương thức cần thiết (trên không và mặt đất)

- Cấp chứng chỉ các phương thức ATM để các RPA khai thác trong tất cả các loại không phận.

- Các phương thức cho phép nhiều RPA hoạt động trong cùng một không phận tại cùng một thời điểm.

- Các phương thức cho phép các RPA hoạt động ngoài tất cả các loại sân bay.

- Các phương thức cho phép các hoạt động độc lập bao gồm khả năng hồi đáp độc lập trong tẩ cả các tình huống

- Khi các RPA đang hoạt động trong sát một tàu bay thông thường cần các phương thức trên không và mặt đất mà đảm bảo các hoạt động một cách hài hòa.

4. Năng lực của hệ thống cần thiết (trên không và mặt đất)

4.1 Hệ thống điện tử hàng không

- Cấp chứng chỉ các thuật toán ABSAA

- Các liên kết C2 chắc chắn

- Trang bị cho tất cả tàu bay, với công nghệ phát hiện và tránh va chạm

- Trang bị cho tất cả các RPA các trang thiết bị cần thiết để hoạt động trong các thông số cảng hàng không hiện tại để thực hiện được các mục tiêu tốt nhất.

4.2 Các hệ thống mặt đất

- GBSAA để hỗ trợ bất kỳ khu vực nào có áp dụng

- Cất chứng chỉ cho các thuật toán độc lập

5. Tính năng con người

5.1 Cân nhắc yếu tố con người

Thiết lập mối liên hệ giữa phi công và kiểm soát viên.

5.2 Cac yêu cầu trình độ chuyên môn và huấn luyện

Đang phát triển

5.3 Các vấn đề khác

Đang phát triển

6. Kế hoạch phê chuẩn và nhu cầu tiêu chuẩn hóa/ điều tiết (trên không và mặt đất)

Đang phát triển

7. Các hành động chứng minh và thực hiện

7.1 Hiện trạng sử dụng

7.2 Các thử nghiệm đang tiến hàng hoặc đã lên kế hoạch

8. Tài liệu tham chiếu

- Hệ thống tàu bay không bình thường (UAS) – Thông tri 328 ICAO

- Annex 2 – Dự thảo tu chỉnh các Quy tắc bay

- Chính sách tổ chức không lưu FAA Ủy ban giao thông Hoa Kỳ N JO 7210 766.

- Các giao thức tiêu chuẩn của hệ thống kiểm soát UAV (UCS) đối với khả năng tương tác UAV của NATO – NATO STANAG 4586- Tài liệu EUROCAE (đang phát triển).

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương