ĐỀ kiểm tra tháng 09 NĂm họC 2010 2011tải về 8.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích8.67 Kb.

PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

***VH***


ĐỀ KIỂM TRA THÁNG 09

NĂM HỌC 2010 - 2011

MÔN : TOÁN LỚP 9(Thời gian làm bài 90 phút không kể giao đề)

Đề bài gồm 01 trang

Câu 1 (1,5 điểm). Tìm điều kiện của x để các căn sau có nghĩa:

a) b)

c)

Câu 2 (3,0 điểm). Tính :

a) b)

c) d)

Câu 3 (1,5 điểm). Tìm x biết :

a) b)

c)

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho tam giác vuông ABC tại A, đường cao AH = 6 cm, HB = 4cm

a) Tính độ dài các đoạn thẳng CH, AC.

b) Kẻ phân giác AD. Tính độ dài các đoạn thẳng BD, ADCâu 3 (1,0 điểm). Tìm x nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên.
__________________________________
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương