ĐỀ khảo sát toáN 7 tháng 3 Câu 1tải về 14.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.08.2016
Kích14.2 Kb.
ĐỀ KHẢO SÁT TOÁN 7 - THÁNG 3

Câu 1: (2 điểm)

Thu gọn rồi tính giá trị của biểu thức

M = xy +2x2y + 5xy - 2x2y tại x = -1; y = 2

Câu 2: (2 điểm)

Thu gọn rồi tìm bậc của các đơn thức sau:

a) b)

Câu 3 (2điểm) : Tìm đa thức P và Q biếtCâu 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC có AB < AC, Phân giác của góc BAC cắt BC tại D. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB.

a) Chứng minh rằng BD = ED.

b) Gọi K là giao điểm của các đường thẳng AB và ED.

Chứng minh .

c) là tam giác gì ? hãy chứng minh.

Câu 4 (1 điểm)

Tìm x, biết (x – 2)x + 2012 - (x – 2)x + 2020 = 0ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM


Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

M = xy +2x2y + 5xy - 2x2y

=

Thay x= -1, y=2 vào biểu thức ta có:

M = 6.(-1).2 = -12

Vậy -12 là giá trị của biểu thức M tại x = -1, y=2

1

1Câu 2

a) =

Đơn thức có bậc 9

b) =

Đơn thức có bậc 100,5

0,5
0,5

0,5


Câu 3

Tìm đa thức P và Q biết


1.0


1.0

Câu 4

HS vẽ đúng cơ bản hình

a) Chứng minh rằng BD = EDb) Chứng minh .

Theo câu a ta có


c) là tam giác gì ? hãy chứng minh.

Tam giác là tam giác cân tại A

Theo câu a và b ta có


0,5

1,0


1.0

0,5


Câu 5

Tìm x, biết (x – 2)x + 2012 - (x – 2)x + 2020 = 0

Ta có (x – 2)x + 2012 + (x – 2)x + 2020 = 0

 (x – 2)x + 2010.[(x – 2)2 – 1] = 0
0.50.5

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương