Để giải quyết vấn nạn của cá nhân trong gia đình, phải tương tác tâm lý đi ngược về những mối quan hệ đầu đời và phân tích ảnh hưởng của nó đối với tâm lý, hành vi và vấn nạn của cá nhântải về 12.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.04.2024
Kích12.55 Kb.
#57032
tuong tac tam ly


Để giải quyết vấn nạn của cá nhân trong gia đình, phải tương tác tâm lý đi ngược về những mối quan hệ đầu đời và phân tích ảnh hưởng của nó đối với tâm lý, hành vi và vấn nạn của cá nhân. Qua quá trình tìm hiểu về quá khứ này, phải tương tác tâm lý giúp thân chủ nhìn xuyên qua các ứng xử để thấy được các động lực chìm sâu bên dưới. Để đạt được mục đích này, nhà tâm lý trị liệu chú trọng xây dựng một mối quan hệ chuyên nghiệp an toàn và tin cậy lẫn nhau đối với thân chủ. Khi đã tạo dựng được mối quan hệ này, nhà tâm lý trị liệu giúp thân chủ hiểu được cơ chế phóng chiếu cá tính và nhận định được những cơ chế phóng chiếu đang điều khiển ứng xử của các thành viên trong gia đình. Sau khi nhận dạng được những cơ chế phóng chiếu này; thường bắt nguồn từ mâu thuẫn trong mối quan hệ đầu đời với những người thân trong gia đình gốc; thân chủ sẽ không phải lệ thuộc vào những cơ chế phóng chiếu này nữa và sẽ sẵn sàng học được những ứng xử mới thích hợp với hoàn cảnh gia đình hiện tại.
Công việc này thường khó khăn, có thể gợi lên những quá khứ đau buồn, và vì vậy không thể thực hiện được nếu không có một môi trường thích hợp do nhà tâm lý trị liệu tạo ra cho cả gia đình. Trong môi trường đó mọi thành viên trong gia đình đều có được cảm giác an toan, tin tưởng, được tôn trọng, không bị phê phán, quy lỗi,…
Công dụng:
Nhà tham vấn giúp mỗi thành viên hiểu được suy nghĩ của người khác về vấn nạn và cùng nhau hướng đến một mối quan hệ công bằng, cởi mở, trung thực và tôn trọng lẫn nhau. Các con cũng được tham dự vào quá trình tham vấn gia đình dù vấn nạn chỉ là vấn nạn giữa cha mẹ. Lý do: khi cha mẹ bất hoà, con cái có thể bị lôi kéo vào mối bất hoà này một cách không lành mạnh. Quá trình tham vấn sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng này và làm cho đứa con tránh được cảm giác tội lỗi vì nghĩ chúng đã là nguyên nhân gây ra bất hoà cho cha mẹ. Kinh nghiệm tham vấn ngoài ra còn có ý nghĩa giáo dục cho tất cả mọi người liên quan, nhất là cho những đứa con khi chúng trưởng thành và lập gia đình riêng.
tải về 12.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương