ĐỀ CƯƠng thi tuyển sau đẠi học năM 2012tải về 23.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích23.75 Kb.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2012Chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Mã số: 60 42 80

Môn thi cơ sở: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG I: SINH HỌC TẾ BÀO


 1. Các nguyên tố cấu tạo nên sự sống

 2. Thành phần hóa học của tế bào

 3. Học thuyết tế bào

 4. Cơ cấu tế bào, Eukaryote, Prokaryote

 5. Quá trình hô hấp của tế bào

5.1 Các giai đoạn hô hấp

5.2 Sự đường phân

5.3 Chu trình Krebs

5.4 Chuỗi hô hấp và sự photphoril hóa

5.5 Ý nghĩa của hô hấp


 1. Quá trình quang hợp

6.1 Sự hô hấp thu ánh sáng, vai trò của các sắc tố

6.2 Pha sáng của quang hợp

6.3 Pha tối của quang hợp

CHƯƠNG II: CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC


 1. Các phân tử của tính di truyền (DNA, RNA)

 2. Sinh tổng hợp protein

2.1 Gen kiểm tra các phản ứng sinh hóa

2.2 Học thuyết trung tâm

2.3 Sự phiên mã

2.4 Sự dịch mã 1. Nhiễm sắc thể và sự phân bào

3.1 Nhiễm sắc thể

3.2 Chu trình tế bào

3.3 Nguyên phân và sinh sản vô tính

3.4 Giảm phân và sinh sản vô tính 1. Di truyền học Mendel

4.1 Lai đơn tính và giao tử thuần khiết

4.2 Lai lưỡng tính và đa tính

4.3 Sự tương tác giữa các gen


 1. Cơ sở nhiễm sắc thể của tính di truyền

5.1 Xác định giới tính

5.2 Sự di truyền liên kết giới tính

5.3 Di truyền liên kết

5.4 Tái tổ hợp và xác định vị trí gen5.5 Đột biến nhiễm sắc thể
CHƯƠNG III: HỌC THUYẾT TIẾN HÓA

 1. Học thuyết tiến hóa của Darwin

 2. Quần thể và đơn vị tiến hóa

 3. Loài và sự hình thành loài

 4. Sự phát triển sự sống trên trái đất

 5. Sự đa dạng sinh học


CHƯƠNG IV: SINH HỌC THỰC VẬT

 1. Cấu trúc thực vật

 2. Sinh sản, phát triển và tăng trưởng ở thực vật

 3. Sự trao đổi và vận chuyển ở thực vật

 4. Hormone thực vật


CHƯƠNG V: SINH HỌC ĐỘNG VẬT

 1. Hệ thống tuần hoàn

 2. Hệ thống hô hấp

 3. Tiêu hóa và dinh dưỡng

 4. Hệ thần kinh 5. Sinh sản và phát triển


CHƯƠNG VI: VI SINH VẬT HỌC

 1. Vi khuẩn

 2. Nấm men

 3. Nấm sợi (nấm mốc)

 4. Tảo

 5. Xạ khuẩn

 6. Virut


CHƯƠNG VII: SINH MÔI HỌC

 1. Sinh học cá thể

 2. Sinh môi học chủng quần, quần xã và hệ sinh môi

 3. Sinh môi học ứng dụngTÀI LIỆU THAM KHẢO


 1. Phan Thành Hổ

Sinh học đại cương. Tủ sách ĐHKHTN, 2000


 1. Nguyễn Đình Dậu

Sinh học đại cương (Sinh học động vật và thực vật). Tủ sách ĐHKHTN, 1997

 1. Nguyễn Đức Lượng

Công nghệ vi sinh vật tập 1 (Cơ sở vi sinh vật học). NXB ĐHQG TP.HCM, 2000

 1. N.A. Campbell I.G.Mitchell

Biology – concepts and connections. The Benjamin/ cummings publishing company, 1994.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương