ĐỀ CƯƠng thi hưƠng và rung chuông vàNGtải về 44.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2018
Kích44.17 Kb.
ĐỀ CƯƠNG THI HƯƠNG VÀ RUNG CHUÔNG VÀNG
Để góp phần tuyên truyền về di tích văn hóa, di tích lịch sử, di tích cách mạng, di tích khảo cổ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, chuẩn bị tốt cho kì thi hương (thời hiện đại) và rung chuông vàng chủ đề tìm hiểu di tích văn hóa, di tích lịch sử, di tích cách mạng, di tích khảo cổ vào tháng 02/2013, Phòng GD&ĐT soạn thảo 500 câu hỏi. Ban Biên tập website sẽ đăng tải lần lượt các câu hỏi để học sinh tham khảo.

Rất mong sự góp ý của quý độc giả.

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Văn Cần, Phòng GD&ĐT Hương Thủy.
PHẦN THỨ 1

Gồm 30 câu.


Câu 1. Xưng danh hoàng đế Quang Trung

Ở đâu Nguyễn Huệ lên ngôi ngai vàng ?

A. Núi Bân

B. Đại Nội

C. Trường Quốc học Huế

D. Đàn Nam Giao

Câu 2. Ai người phò tá Hàm Nghi

Giúp vua khởi xướng phong trào Cần Vương ?

A. Tôn Thất Thuyết

B. Phan Bội Châu

C. Trần Thúc Nhẫn

D. Đặng Huy Trứ

Câu 3. Ai người lập hội Duy Tân

Ai người khởi xướng Duy Tân phong trào ?

A. Phan Châu trinh; Phan Bội Châu

B. Phan Châu trinh và Nguyễn Thành; Phan Bội Châu

C. Phan Bội Châu và Nguyễn Thành; Phan Châu Trinh

D. Phan Bội Châu ; Phan Châu Trinh

Câu 4. Tính đến thời điểm 2007, thị xã Hương Thủy có bao nhiêu di tích đã được công nhận di tích cấp quốc gia?

A. 10 di tích

B. 9 di tích

C. 8 di tích

D. 17 di tích

Câu 5. Di tích Đại nội thuộc loại hình nào?

A. Di tích lịch sử.

B. Di tích khảo cổ.

C. Di tích cách mạng.

D. Di tích kiến trúc nghệ thuật.

Câu 6*. Phương án nào khác với các phương án còn lại?

A. Lăng Khải Định (Ứng Lăng).

B. Phủ thờ Tôn Thất Thuyết.

C. Cầu Ngói Thanh Toàn.

D. Tháp Đôi Liễu Cốc.

Câu 7. Phương án nào khác với các phương án còn lại?

A. Lăng Khải Định (Ứng Lăng).

B. Lăng Thiệu Trị (Xương Lăng).

C. Lăng Cơ Thánh.

D. Đình Hòa Phong.

Câu 8. Tính đến thời điểm 2007, thị xã Hương Thủy được giao nhiệm vụ quản lí bao nhiêu di tích cấp quốc gia?

A. 6 di tích.

B. 9 di tích.

C. 5 di tích.

D. 7 di tích.
Câu 9. Di tích nào dưới đây được công nhận là di tích cấp quốc gia do UBND huyện Phong Điền quản lí?

A. Lăng mộ và Nhà thờ Nguyễn Tri Phương

B. Lăng mộ Lê Văn Miến

C. Địa điểm đình Lưu Phước

D. Đình Thủ Lễ

Câu 10. Di tích nào dưới đây được công nhận là di tích cấp tỉnh do UBND huyện Quảng Điền quản lí?

A. Đình Thủ Lễ

B. Khu Lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

C. Chùa Thủ Lễ

D. Lăng mộ Lê Văn Miến

Câu 11. Ngày Di sản văn hóa Việt Nam là

A. 23/11


B. 20/11

C. 23/11/1992

D. 23/11/1946

Câu 12. Di tích Đại nội thuộc loại hình di tích nào?

A. Kiến trúc nghệ thuật.

B. Lịch sử cách mạng.

C. Khảo cổ.

D. Lịch sử lưu niệm.

Câu 13. Di tích Núi Bân thuộc loại hình di tích nào?

A. Kiến trúc nghệ thuật.

B. Lịch sử văn hóa.

C. Khảo cổ.

D. Lịch sử lưu niệm.

Câu 15. Di tích nào dưới đây thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật?

A. Phủ thờ Tôn Thất Thuyết (xã Thủy Thanh).

B. Lăng Khải Định (xã Thủy Bằng).

C. Chùa Hà Trung (xã Vinh Hà).

D. Đình làng Sình (xã Phú Mậu).

Câu 16. Di tích nào dưới đây thuộc loại hình di tích khảo cổ?

A. Cầu Ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh).

B. Quốc Tử Giám (phường Thuận Thành).

C. Điện Voi Ré (phường Thủy Biều).

D. Đàn Xã Tắc (phường Thuận Hòa).

Câu 17. Di tích nào dưới đây thuộc loại hình di tích lịch sử (cách mạng)?

A. Thanh Bình Từ Đường (phường Phú Hiệp).

B. Trường Kỹ Nghệ Thực hành (phường Vĩnh Ninh).

C. Đình Phú Xuân (phường Tây Lộc).

D. Đàn Nam Giao (phường Trường An).

Câu 18. Địa điểm Công binh xưởng Phú Lâm (phường Hương Chữ) thuộc loại hình di tích nào?

A. Kiến trúc nghệ thuật.

B. Lịch sử cách mạng.

C. Kiến trúc nghệ thuật.

D. Lịch sử lưu niệm.

Câu 19. Địa điểm chiến thắng Đồn Đất Đỏ thuộc địa phương nào?

A. Xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy.

B. Xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền.

C. Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền.

D. Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Câu 20. Địa điểm đình Thủy Lập thuộc địa phương nào?

A. Xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy.

B. Xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

C. Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền.

D. Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.

Câu 21. Địa đạo Khu uỷ Trị Thiên Huế thuộc địa phương nào?

A. Xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy.

B. Xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền.

C. Xã Hư­ơng Thọ, thị xã Hương Trà.

D. Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.

Câu 22. Địa điểm chiến thắng sân bay đồi A Bia là di tích thuộc loại hình nào? Do đơn vị nào quản lí?

A. Lưu niệm danh nhân; huyện Nam Đông.

B. Lịch sử cách mạng; thị xã Hương Thủy.

C. Lưu niệm; huyện A Lưới.

D. Lịch sử cách mạng; huyện A Lưới.

Câu 23. Phương án nào dưới đây là SAI?

A. Đình làng Sình thuộc xã Phú Mậu, Quảng Điền.

B. Địa điểm đình Lưu Phước là di tích lịch sử cách mạng.

C. Chiến khu Hòa Mỹ là di tích lịch sử cách mạng thuộc thị xã Hương Thủy.

D. Đình Dương Nổ là di tích lịch sử (lưu niệm) thuộc huyện Phú vang.

Câu 24. Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu là di tích do đơn vị nào quản lí?

A. Xã Phú Mậu huyện Phú Vang.

B. Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế.

C. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế.

D. UBND huyện Phú Vang.

Câu 25. Di tích Tháp Mỹ Khánh (tháp Champa Phú Diên) thuộc loại hình

A. kiến trúc nghệ thuật.

B. lịch sử (lưu niệm).

C. lịch sử cách mạng.

D. khảo cổ.

Câu 26. Di tích nào dưới đây thuộc loại di tích lịch sử cách mạng?

A. Đình làng An Truyền (Phú Vang).

B. Đình Văn Xá (thị xã Hương Trà).

C. Đình Dạ Lê (thị xã Hương Thủy).

D. Đình Vân Thê (thị xã Hương Thủy).

Câu 27. Di tích nào dưới đây không phải là di tích cấp quốc gia ?

A. Đình Dạ Lê (thị xã Hương Thủy).

B. Đình Hòa Phong (thị xã Hương Thủy).

C. Đình Dạ Lê Thượng (thị xã Hương Thủy).

D. Đình và chùa Thủy Dương (thị xã Hương Thủy).

Câu 28. Di tích cấp quốc gia nào dưới đây không do Bảo Tàng Hồ Chí Minh quản lí ?

A. Nhà lưu niệm Bác Hồ tại 112 Mai Thúc Loan.

B. Nhà lưu niệm Dương Nổ.

C. Trường Quốc học Huế.

D. Phủ thờ Tôn Thất Thuyết.

Câu 29. Di tích nào dưới đây là di tích lịch sử (cách mạng) ?

A. Đình Hòa Phong (thị xã Hương Thủy).

B. Đình Dương Nổ (huyện Phú Vang).

C. Đình Phù Bài (thị xã Hương Thủy).

D. Đình làng Cổ Lão (thị xã Hương Trà)

Câu 30. Di tích nào dưới đây là di tích tọa lạc trên địa bàn thành phố Huế ?

A. Đình Văn Xá (Kiến trúc nghệ thuật).

B. Đình Thủ Lễ (Kiến trúc nghệ thuật).

C. Đình Mỹ Lợi (Kiến trúc nghệ thuật).D. Đình Phú Hòa (Lịch sử văn hóa).

(còn nữa).

: imgs -> gd ngll
imgs -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
imgs -> TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡ
imgs -> Tập đọc chuyện một khu vưỜn nhỏ
imgs -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 26/3 Nội dung công việc
imgs -> Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
imgs -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
imgs -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
imgs -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
gd ngll -> V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương