ĐỀ CƯƠng ôn tập thi tốt nghiệp môn chuyên ngành (HỌc phần ngữ nghĩA) Dành cho lớp: 08TAtải về 12.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2017
Kích12.04 Kb.
KHOA NGOẠI NGỮ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

MÔN CHUYÊN NGÀNH (HỌC PHẦN NGỮ NGHĨA)

Dành cho lớp: 08TA


 1. About semantics

 • What is semantics?

 • Meaning

+ Word meaning

+ Speaker meaning

+ Informative meaning

+ Communicative meaning

+ Literal meaning and figurative meaning


 1. Sentences, utterances, and propositions

 • Utterances

 • Sentences

 • Propositions

 1. Reference and sense

 • Reference

+ Definition

+ Characteristics

+ Variable reference and constant reference


 • Sense

+ Definition

+ Characteristics

+ Polysemy and homonymy


 1. Referring expressions

 • Definition

 • Characteristics

 • Opaque context

 • Equative meaning

 1. Predicates

 • Predicator

 • Predicate and arguments

 • Degree of predicate

 1. Predicates, referring expressions, and universe of discourse

 • Generic sentence

 • Universe of discourse

 1. Deixis and definiteness

 • Deixis

+ Definition

+ Characteristics • Definiteness

+ Definition

+ Characteristics 1. Words and things: extensions and prototypes

 • Extensions

+ Definition

+ Characteristics • Prototype

+ Definition

+ Characteristics 1. Sense properties and stereotypes

 • Sense properties

+ Analytic sentence

+ Synthetic sentence

+ Contradictory sentence


 • Stereotypes

+ Definition

+ Characteristics 1. Sense relations (2)

+ Synonymy

+ Hyponymy

+ Antonymy


 • Sense relations among sentences

+ Paraphrase

+ Entailment+ Contradiction

 • Ambiguity

 1. Properties of predicates

 • Symmetry

 • Reflexivity

 • Transivity

: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
2012 -> Beta glucan là GÌ?
2012 -> 1729/vpcp-ktth v/v Hỗ trợ lãi suất đối với hộ vay vốn tại Ngân hàng csxh được bổ sung vào danh sách hộ nghèo CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2012 -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 10/2007/QĐ-ttg ngàY 23 tháng 01 NĂM 2007 ban hành hệ thốNG ngành kinh tế CỦa việt nam thủ TƯỚng chính phủ
2012 -> Danh mục mã trưỜng thpt, MÃ trưỜng nghề VÀ TƯƠng đƯƠng năM 2012
2012 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
2012 -> Phòng Biện Lý Quận King Hiệp Hội chống Hành Hung Trong Gia Đình
2012 -> Thay đổi khí hậu là gì?
2012 -> Năm ĐỀ nghị SỬ DỤng hóA ĐƠN
2012 -> GIẤy nộp tiền vào ngân sách nhà NƯỚC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương