ĐỀ CƯƠng ôn tập môn hệ ĐIỀu hành thi đề mở, thí sinh được phép mang tài liệu vào phòng thitải về 20.61 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu20.06.2022
Kích20.61 Kb.
#52422
1   2
De cuong on tap mon HDH CNTT45
CamScanner 06-19-2022 18.22
– Đáp án: .

 1. Cho một dãy các tiến trình:

Tiến trình

Thứ tự xuất hiện

TG thực hiện

P1 P2 P3 P4

0 1 2 3

6 8 7 3

Khi sử dụng thuật toán SJF (Shortest Job First) thì thời gian chờ đợi của tiến tình P2 là – Đáp án: .

 1. Có ba tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3

0 1 2

24 3 3

Cho biết thời gian chờ TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán FCFS? – Đáp án: s.

 1. Có ba tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3

0 1 2

24 3 3

Cho biết thời gian tồn tại TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán FCFS? – Đáp án: s

 1. Có ba tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3

0 1 2

24 3 3

Cho biết thời gian chờ của các tiến trình khi sử dụng thuật toán RR với q=4s? – Đáp án: s.

 1. Có ba tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: với q=4s

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3

0 1 2

24 3 3

Cho biết thời gian tồn tại TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán RR? – Đáp án: s

 1. Có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: với q=4s

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3 P4

0 2 6 10

15 2 9 3

Cho biết thời gian chờ TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán RR? – Đáp án: s

 1. có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: với q=4s

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3 P4

0 2 6 10

15 2 9 3

cho biết thời gian tồn tại TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán RR? – Đáp án: s

 1. có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3 P4

0 2 7 10

15 2 9 3

cho biết thời gian tồn tại TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán SRTF? –Đáp án: s

 1. có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3 P4

0 2 7 10

15 2 9 3

Cho biết thời gian chờ TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán SRTF? –Đáp án: s

 1. có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3 P4

0 2 4 5

7 14 3 6

Cho biết thời gian tồn tại TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán SRTF? –Đáp án: s

 1. có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3 P4

0 2 4 5

7 14 3 6

Cho biết thời gian chờ đợi TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán SRTF? –Đáp án: s

 1. có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3 P4

1 2 3 4

7 14 3 6

Cho biết thời gian chờ đợi TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán SJF? –Đáp án: s

 1. có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3 P4

1 2 3 4

7 14 3 6

Cho biết thời gian tồn tại TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán SJF? –Đáp án: s

 1. có bốn tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây:

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3 P4

0 2 4 5

7 14 3 6

Cho biết thời gian tồn tại của các tiến trình khi sử dụng thuật toán SRTF? –Đáp án: s

 1. có ba tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: với q=10ms

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3

3 10 24

37 20 14

Cho biết thời gian chờ đợi TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán RR? –Đáp án: 2ms

 1. có ba tiến trình với các thông tin cho trong bảng dưới đây: với q=10ms

Tiến trình

Thời điểm vào RL

Thời gian thực hiện

P1 P2 P3

3 10 24

37 20 14

Cho biết thời gian tồn tại TB của các tiến trình khi sử dụng thuật toán RR? – Đáp án: ms.
18. Xét một không gian địa chỉ có 8 trang, mỗi trang có kích thước 1K. ánh xạ vào bộ nhớ vật lý có 32 khung trang.
a) Địa chỉ logic gồm bao nhiêu bit ?
b) Địa chỉ physic gồm bao nhiêu bit ?
19. Xét bảng phân đoạn sau đây :

Segment

Base

Length

0

219

600

1

2300

14

2

90

100

3

1327

580

4

1952

96

Cho biết địa chỉ vật lý tương ứng với các địa chỉ logique sau đây :


a. 0,430
b. 1,10
c. 2,500
d. 3,400
e. 4,112
19. Giả sử bộ nhớ chính được phân thành các phân vùng có kích thước là 600K, 500K, 200K, 300K (theo thứ tự ), cho biết các tiến trình có kích thước 212K, 417K, 112K và 426K ( theo thứ tự ) sẽ được cấp phát bộ nhớ như thế nào, nếu sử dụng :
a) Thuật toán First fit
b) Thuật toán Best fit
c) Thuật toán Worst fit
Thuật toán nào cho phép sử dụng bộ nhớ hiệu qủa nhất trong trường hợp trên ?
tải về 20.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương