ĐỀ CƯƠng ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia môn tiếng anhtải về 4.05 Mb.
trang14/46
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.05 Mb.
#199
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   46

KEY


1.B

2.B 3.B

4.C

5.B

6.C

7.C

8.C

9.B

10.D

11.D

12.B

13.C

14.C

15.A

16. B

17.D

18.A

19.C

20 .B

21 .B

22.A

23.D

24.A

25. B

26. B

27.D

28.B

29.B

30.B

31.A

32.C

33.C

34. B

35.D

36.A

37.C

38.B

39.D

40.C

41.D

42.D

43.A

44.A

45.B

46.D

47.C

48.D

49.A

50.A

51.D

52.A

53.A

54.B

55.B

56.D

57.D

58.C

59.C

60.A

61.A

62.C

63.A

64.C

65.A

66.B

67.D

68.A

69.B

70.B

71.C

72.C

73.D

74.C

75.B

76.D

77.A

78.B

79.C

80.C


CHUYÊN ĐỀ 16
SỰ KẾT HỢP TỪ ( COLLOCATIONS)
* PHẦN I: LÝ THUYẾT
1. Thế nào là sự kết hợp từ tự nhiên? (What are collocations?)

Collocations là sự kết hợp các từ theo tập quán, qui ước (conventional word combinations), hay gọi cách khác là sự kết hợp từ tự nhiên.

Chúng ta có thể nói: "a burning desire" (một khao khát cuồng nhiệt) hay "a blazing row" (một chuỗi, hàng sáng rực) ... nhưng ta không nói: "a blazing desire" hay "a burning row". Một ai đó có thể là "a heavy smoker" (một tay nghiện thuốc lá nặng) hoặc "a devoted friend" (một bằng hữu tận tụy) nhưng không thể nói, "a devoted smoker" hoặc "a heavy friend". Theo ngữ nghĩa thì những cách dùng từ như trên cũng được xem là những cấu trúc đặc biệt của Anh ngữ.

Những cách diễn đạt như thế khá dễ hiểu, nhưng thật không dễ dàng cho người học tiếng Anh sử dụng cho đúng. Làm thế nào để kết hợp các từ lại cho chính xác, cho "giống như người bản xứ sử dụng"? Chẳng hạn để diễn tả một người hút thuốc lá nhiều, ta có thể nghĩ đến một loạt các tính từ để kết hợp với danh từ smoker như: strong, hard, big, mad, fierce, devoted... nhưng sự việc đã được người Anh "chọn sẵn" từ lâu rồi. Đó là tĩnh từ: heavy, và chỉ những người biết được từ này thì diễn đạt "người hút thuốc lá nhiều, hay người ghiền thuốc lá" là heavy smoker mới chính xác thôi. Một người mới học tiếng Anh có thể dùng các tĩnh từ liệt kê ở trên để đặt trước smoker như "strong smoker" chẳng hạn để nói thì người nghe vẫn hiểu, nhưng câu nói sẽ không được tự nhiên.

Cách kết hợp từ theo quy ước như trên trong Anh ngữ gọi là collocations và bất cứ ngôn ngữ nào cũng có một số rất lớn những collocations này. Thí dụ trong Việt ngữ, con chó đen ta kêu là "chó mực", con mèo có ba màu lông ta kêu là "mèo tam thể"... nhưng nếu một người nước ngoài học tiếng Việt nói "chó đen" hay "mèo ba màu" thì ta cũng vẫn hiểu.

Tóm lại, việc học các collocations không có một quy tắc nào rõ rệt, chúng ta cần phải học thuộc lòng (learn by heart) rồi thực tập (practice), áp dụng (put in use), dần dần sẽ có thể mở rộng vốn từ.

(Original text in the Dictionary of English Usage, Trẻ, 2006 - edited by StevenVu)

 

2. Các dạng kết hợp từ tự nhiên (Types of Collocation)A. Tính từ + Danh Từ (Adjectives and Nouns)

     Chúng ta cần chú ý rằng, có nhiều tĩnh từ được sử dụng với những danh từ cụ thể.


     e.g.
     Jean always wears red or yellow or some other bright color.
     (Jean luôn luôn mặc đồ đỏ, đồ vàng, hoặc những đồ có màu chói sáng)

     We had a brief chat about the exams but didn't have time to discuss them properly.


     (Tụi tôi có một cuộc nói chuyện phiếm ngắn ngủi về những kì thi, nhưng không có thì giờ thảo luận chúng đúng mực)

     Unemployment is a major problem for the government at the moment.


     (Thất nghiệp là vấn đề chính yếu đối với chính phủ ngay thời điểm này)

     Improving the health service is another key issue for the government.


     (Việc cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe lại là một vấn đề quan trọng khác đối với chính phủ)

 

B. Danh từ + Động Từ hoặc Động Từ + Danh từ (Nouns and Verbs)     Ta hãy để ý cách kết hợp danh từ và động từ trong câu. Tất cả các ví dụ sau đây đều liên quan đến kinh tế học và thương mại.

     e.g.


     The economy boomed in the 1990s. (the economy was very strong)
     (Nền kinh kế này rất mạnh vào thập niên 90)

     The company has grown and now employs 50 more people than last year.


     (Công ty phát triển và giờ thì có thể tuyển dụng nhiều hơn 50 công nhân so với năm rồi)

     The company has expanded and now has branches in most major cities.     The company launched the product in 2002. (introduced the product)


     (Công ty giới thiệu sản phẩm này hồi năm 2002)

     The price increase poses a problem for us. (is a problem)


     (Sự tăng giá thành là một khó khăn cho chúng ta)
C. Giữa các danh từ (a + Noun + of + Noun)

     Có rất nhiều sự kết hợp tự nhiên dựa trên mẫu: a ... of ...

     e.g.
     As Sam read the lies about him, he felt a surge of anger. (nói một cách văn chương: a sudden angry feeling)
     (Khi Sam đọc được những lời nói láo về nó, nó bỗng nổi cơn giận dữ)

     Every parent feels a sense of pride when their child does well or wins something.


     (Bất cứ bậc làm cha mẹ nào cũng có niềm tự hào khi con em họ làm tốt hay thắng được cái gì)

     I felt a pang of nostalgia when I saw the old photos of the village where I grew up.


    (Lòng tôi trỗi dậy một nỗi nhớ quê hương khi xem những bức hình cũ về cái xóm nơi tôi trưởng thành

 

D. Động từ và những đặc ngữ với giới từ. (Verbs and Expressions With Prepositions)     Một số động từ liên kết với đặc ngữ (gồm giới từ + danh từ) cụ thể để tạo sự kết hợp tự nhiên.

     e.g.


     As Jack went on stage to receive his gold medal for the judo competition you could see his parents swelling with pride. (looking extremely proud)
     (Khi Jack tiến lên sân khấu nhận huy chương vàng trong cuộc đấu Nhu đạo, anh có thể thấy ba má nó tràn trề kiêu hãnh)

     I was filled with horror when I read the newspaper report of the explosion.


     (Tôi thấy kinh sợ khi đọc mẩu tin báo về vụ nổ)

     When she spilt juice on her new skirt the little girt burst into tears. (suddenly started crying)


     (Khi làm đổ nước trái cây lên cái đầm mới, đứa bé gái òa khóc)

 

E. Động từ và Phó từ (Verbs and Adverbs)     She pulled steadily on the rope and helped him to safety. (pulled firmly and evenly)
     (Nàng nắm chặt không buông sợi dây thừng để cứu chàng đến nơi an toàn)

     He placed the beautiful vase gently on the window ledge.


     (Hắn đặt nhẹ nhàng cái bình hoa đẹp trên cái tủ dưới cửa sổ)

     "I love you and want to marry you," Derek whispered softly to Marsha.


     ("Ta yêu nàng và muốn cưới nàng làm vợ," Derek thì thầm nhẹ nhàng vào tai Marsha)

     She smiled proudly as she looked at the photos of her new grandson.


     (Bà ta mỉm cười hãnh diện khi ngắm nhìn những tấm hình chụp thằng cháu mới ra đời)

 

F. Phó từ + Tĩnh từ (Adverbs and Adjectives)     They are happily married.
     (Họ kết hôn (và chung sống) trong hạnh phúc)

     I am fully aware that there are serious problems. (I know well)


     (Tôi biết rõ rằng đang có những vấn đề nghiêm trọng)

     Harry was blissfully unaware that he was in danger. (Harry had no idea at all)


     (Thằng Harry hoàn toàn không nhận thức được rằng nó đang bị nguy hiểm)
MỘT SỐ VÍ DỤ VỚI 1 SỐ ĐỘNG TỪ
 MAKE

- make arrangements for : sắp đặt, dàn xếp


  e.g. The school can make arragements for pupils with special needs.
         Nhà trường có thể sắp đặt cho cho học sinh những nhu cầu đặc biệt.

- make a change / changes : đổi mới


  e.g. The new manager is planning to make some changes.
         Vị tân giám đốc đang trù hoạch một số thay đổi.

- make a choice : chọn lựa


  e.g. Jill had to make a choice between her career and her family.
         Jill phải chọn lựa giữa sự nghiệp và gia đình.

- make a comment / comments (on) : bình luận, chú giải


  e.g. Would anyone like to make any comments on the talk?
         Có ai muốn bình luận gì về bài diễn thuyết không ạ?

- make a contribution to : góp phần vào


  e.g. She made a useful contribution to the discussion.
         Cổ đã có đóng góp hữu dụng vào cuộc thảo luận.

- make a decision : quyết định


  e.g. I'm glad it's you who has to make the decision, not me.
         Tao mừng vì chính mày phải quyết định, chứ không phải tao.

- make an effort : nỗ lực


  e.g. Joe is really making an effort with his maths this term.
         Joe đang thực sự nỗ lực học toán ở học kì này.

- make friends : làm bạn, kết bạn.


  e.g. Karen is very good at making friends.
         Karen rất giỏi kết giao bạn.

- make an improvement : cải thiện


  e.g. Repainting the room has really made an improvement.
         Việc sơn lại căn phòng thực sự đã được cải thiện.

- make a mistake : phạm sai lầm, nhầm lẫn


   e.g. They've made a mistake in our bill.
          Họ đã nhầm lẫn gì đó trong cái hóa đơn của chúng ta.

- make a phone call : điện thoại


  e.g. I've got to make some phone calls before dinner.
         Tôi phải gọi một số cuộc điện thoại khi ăn tối.

- make progress : tiến bộ


  e.g. Harriet is making progress with all her schoolwork.
         Harriet đang có tiến bộ với việc học ở trường.

- make noise : làm ồn


  e.g. Stop making noise!
         Dừng làm ồn coi!
 

- make a journey/ a trip / journeys : đi du hành


  e.g. I still use my car, but now I make fewer journeys.
         Tôi vẫn còn đi xe hơi, nhưng giờ tôi ít đi du hành hơn trước.

- make a promise : hứa


  e.g. She made a promise to visit them once a month.
         Nàng hứa đi thăm họ mỗi tháng một lần.

- make an inquiry / inquiries : đòi hỏi, yêu cầu, hỏi để biết


  e.g. I don't know who sent the gift, but I'll make some inquiries.
         Tôi không biết ai đã gửi món quà này, nhưng tôi sẽ hỏi để biết.

- make a remark : bình luận, nhận xét.


  e.g. The Senator denied making the remark.
         Ngài Thượng nghị sĩ từ chối bình luận.

- make a speech : đọc diễn văn


  e.g. Each child had to make a short speech to the rest of the class.
         Mỗi đứa trẻ đều phải đọc diễn văn ngắn trước cả lớp.

- make a fuss of / over someone : lộ vẻ quan tâm (bạn nguyenhoaphuong bổ sung)


  e.g. They made a great fuss of the new baby.
          Bọn họ quan tâm nhiều đến đứa bé mới đẻ.

- make a fuss / kick up a fuss (about something) : cằn nhằn tức giận, phàn nàn (về cái gì đó


  e.g. Josie made a fuss / kicked up a fuss because the soup was too salty.
         Josie phàn nàn vì món canh quá mặn.

- make a plan / plans : trù hoạch, lên kế hoạch (bạn nguyenhoaphuong bổ sung)


  e.g. We need to make plans for the future.
         Chúng ta cần lên kế hoạch cho tương lai.

- make a demand / demands (on) : đòi hỏi (bạn nguyenhoaphuong bổ sung)


  e.g. Flying makes enormous demands on pilots.
        Chuyến bay đòi hỏi người phi công rất nhiều.

- make an exception: tạo ngoại lệ, cho phép một ngoại lệ (bạn nguyenhoaphuong bổ sung)


  e.g. Children are not usually allowed in, but I'm prepared to make an exception in this case.
         Trẻ em thường không được phép vô đây, nhưng tôi chuẩn bị tạo ngoại lệ trong trường hợp này (tức là cho tụi nó vô.

- make cũng thông dụng với nghĩa: làm, tạo ra, chế tạo ra; như khi ta nói "make a bicycle" (chế tạo ra chiếc xe đạp), "make a cake" (nướng, làm ra cái bánh), ...


  DO

- do your best : làm hết sức mình


  e.g. All that matters in the exam is to do your best.
         Điều quan trọng nhất trong kì thi là hãy làm hết sức mình.

- do damage (to) : gây hại đến


  e.g. The storm did some damage to our roof.
         Cơn bão đã gây thiệt hại phần nào cho cái trần nhà của chúng tôi.

- do an experiment : làm thí nghiệm


  e.g. We are doing an experiment to test how the metal reacts with water.
         Chúng tôi đang làm thí nghiệm để kiểm tra xem kim loại phải ứng với nước như thế nào.

- do exercises : làm bài tập, tập thể dục.


  e.g. We'll do some exercises practicing these collocations tomorrow.
         Chúng con sẽ làm bài tập thực hành những sự kết hợp tự nhiên này vào ngày mai.

- do someone a good turn / do someone a favor : làm việc tốt, làm ân huệ


  e.g. Scouts and guides are supposed to do someone a good turn every day.
         Các hướng đạo sinh nên làm việc tốt mỗi ngày.

- do harm : có hại, gây hại


  e.g. Changing the rules may do more harm than good.
         Thay đổi luật lệ có thể có hại hơn là có lợi.

- do your hair : thay đổi kiểu tóc, làm tóc


  e.g. No, I'm not ready. I haven't done my hair yet.
         Không, mình chưa sẵn sàng. Mình vẫn chưa làm tóc xong mà.

- do your homework : làm bài tập về nhà


  e.g. My son has to do his homework straight after school.
         Con trai tôi phải làm phải tập về nhà của nó ngay sau khi đi học về.

- do the ironing / shopping / washing, etc. : ủi đồ, đi mua sắm, giặc giũ ...


  e.g. I'll do the washing if you do the ironing.
         Em sẽ giặc giũ nếu anh ủi đồ.

- do research : nghiên cứu.


  e.g. I'm still doing research for my thesis.
         Tôi vẫn còn đang nghiên cứu để làm luận văn.

- do a / the crossword : giải ô chữ (bạn nguyenhoaphuong bổ sung)


   e.g. I like doing the crossword.
          Tôi thích chơi giải ô chữ.

 

Từ các cách kết hợp từ tự nhiên trên, ta có thể thấy, nhiều sự kết hợp giữa DO/MAKE + Danh từ thường có nghĩa tương đương với 1 động từ. Thí dụ, do research = (to) research, make a mistake = (to) mistake ... Nhưng trên thực tế, người bản xứ thường sử dụng lối thành lập collocations. Đây là một tập quán hành văn của người Anh, Mĩ (styles), thay vì dùng một tiếng động từ, họ ưa chuộng dùng động từ + danh từ để kéo dài phần vị ngữ (predicative) hơn.


HAVE

- have an accident : gặp tai nạn.


  e.g. Mr. Grey had an accident last night but he's OK now.
         Ông Grey bị tai nạn tối qua nhưng giờ ổng ổn cả rồi.

- have an argument / a row : cãi cọ


  e.g. We had an argument / a row about how to fix the car.
         Tụi tao cãi cọ về cách sửa cái xe hơi.

- have a break : nghỉ giải lao (cũng: take a break)


  e.g. Let's have a break when you finish this exercise.
         Chúng ta hãy nghỉ giải lao sau khi anh giải xong bài tập này.

- have a conversation / chat : nói chuyện


  e.g. I hope we'll have time to have a chat after the meeting.
         Tôi mong là chúng ta sẽ có thì giờ nói chuyên sau cuộc họp.

- have difficulty (in) (doing something) : gặp khó khăn


  e.g. The class had difficulty understanding what to do.
         Lớp học gặp trở ngại trong việc hiểu được những điều phải làm.

- have a dream / nightmare : mơ / gặp ác mộng


  e.g. I had a nightmare last night.
         Tao gặp ác mộng đêm rồi.

- have an experience : trải nghiệm


  e.g. I had a frightening experience the other day.
         Ngày hôm kia tao có một trải nghiệm đáng sợ.

- have a feeling : cảm giác rằng


  e.g. I have a feeling that something is wrong.
         Em cảm giác có điều gì không ổn.

- have fun / a good time : vui vẻ


  e.g. I'm sure you'll have fun on the school trip.
         Tôi chắc em sẽ vui vẻ trong kì nghỉ của trường.

- have a look : ngắm nhìn


  e.g. The teacher wanted to have a look at what we were doing.
         Ông thầy muốn ngắm nhìn xem chúng tôi đang làm gì.

- have a party : tổ chức tiệc tùng


  e.g. Let's have a party at the end of term.
         Chúng ta hãy tổ chức tiệc tùng vào cuối học kì.

- have a problem / problems (with) : gặp vấn đề, gặp khó khăn


  e.g. Ask the teacher if you have problems with the exercise.
         Hãy hỏi cô giáo nếu như em gặp khó khăn với bài tập.

- have a try / go : thử


  e.g. I'll explain what to do and then you can have a go / try.
         Tao sẽ giải thích những gì cần làm và sau đó, mày có thể làm thử.
TAKE
- take a holiday : đi nghỉ
  e.g. We're so glad we decided to take a holiday here.
         Chúng tôi rất vui vì đã quyết định đi nghỉ ở đây.

- take a trip : đi du hành


  e.g. Yesterday we took a trip to the mountains.
         Hôm qua chúng tôi đi du hành đến những ngọn núi.

- take a train / bus : đón xe lửa / xe buýt


  e.g. First we took a train to a little town and then we took a bus going to various villages.
         Đầu tiên chúng tôi đón xe lửa tới thị trấn nhỏ, và rồi đón xe buýt đi thăm nhiều ngôi làng.

- take a liking to : thấy hứng thú, thấy thích thú


  e.g. We got off when we saw one that we took a liking to.
         Chúng tôi xuống xe khi thấy những thứ gây thích thú.

- take an interest in : thấy hứng thú, thích thú với


  e.g. Some kids took an interest in us.
         Vài em nhỏ thích thú với sự xuất hiện của chúng tôi.

- take a photo / photos : chụp hình


  e.g. We took a lot of photos.
         Chúng tôi chụp nhiều hình.

- take a chance : mạo hiểm


  e.g. I'd take a chance and leave if I were you.
         Tao sẽ mạo hiểm và rời khỏi đó nếu tao là mầy.

- take a dislike to : không thích / ghét


  e.g. The boss has taken a dislike to you.
         Ông chủ không thích anh từ lâu.

- take advantage of : lợi dụng, tận dụng


  e.g. Take advantage of being in London - there are always plenty of jobs there.
          Hãy tận dụng cơ hội khi anh ở Luân Đôn, nơi đây luôn có rất nhiều việc làm.

- take action : hành động


  e.g. You'll soon find something else, so take action, that's my advice!
         Chẳng bao lâu anh sẽ tìm thấy điều gì khác, lúc đó hãy hành động - lời khuyên của tôi đó!
  PAY
- pay attention to : chú ý đến
  e.g. You must pay attention to the teacher.
         Em phải chú ý đến giáo viên.

- pay (someone) a compliment : khen tặng (ai)


  e.g. I was trying to pay her a compliment but she misunderstood.
         Tôi cố khen tặng cổ nhưng cổ lại hiểu lầm tôi.

- pay your (last) respects : cầu chúc kính cẩn


  e.g. At a funeral people pay their last respects to the person who has died.
         Tại tang lễ, người ta cầu chúc lần cuối cho người đã khuất.

- pay tribute : bài tỏ lòng kính ngưỡng


  e.g. When Jack retired, his boss made a speech paying tribute to all he had done for the company.
         Khi ông Jack hồi hưu, ông chủ của ổng đọc diễn văn bài tỏ lòng biết ơn về tất cả những gì Jack đã cống hiến cho công ty.
Practice: Choose the correct collocation.

1. She had / took / paid attention to what I told her and started working harder.

2. I had / made / took over a hundred photographs on my trip to Antarctica.

3. She made / paid / brought me a nice compliment yesterday.

4. I got / made / had a bad dream last night and woke up sweating.

5. The President made / gave / paid tribute to all the people who had supported him.

6. I got / took / had a liking to our new teacher the moment I met her.

7. I gave / made / had a feeling I had met Richard before, but I couldn't remember where.

8. I went to Doughlas Farnham's fuderal to give / take / pay my last respects to a fine man.

9. I think I'll take / make / do a chance and leave my flight booking till the last minute. I may get a cheaper ticket.

10. Shall we make / get / have a party for Jane? She's leaving the school next week.

11. I had / got / took a feeling that he was trying to hide something from me.

WEATHER

1. Talking about the weather (Nói về thời tiết)- unbroken sunshine : trời quang đãng (chỉ có nắng mà không có mây)

- (be) scorching hot : cực kì nóng, nóng (nắng) cháy da thịt

- soak up the sunshine : tắm nắng

- torrential rain : mưa lớn, nặng hạt

2. Weather conditions (Điều kiện thời tiết)

- weather + deteriorate (verb) : thời tiết trở nên tệ hại (động từ deteriorate rất trang trọng, từ đồng nghĩa kém trang trọng hơn của nó là : get worse)


   e.g. The weather is likely to deteriorate later on today.
          Thời tiết có khả năng trở nên tệ hại vào cuối ngày hôm nay.
  Từ phản nghĩa của deteriorate trong ngữ cảnh này là : improve (dễ chịu hơn)

- thick / dense fog : màn sương mù dầy đặc


  e.g. There is thick fog on the motorway.
         Có sương mù dầy đặc trên xa lộ.

- patches of fog / mist : khu vực nhỏ có sương mù

- fog / mist + come down : sương mù che phủ (phản nghĩa: fog / mist + lift (sương mù tan đi))
  e.g. There are patches of fog on the east coast but these should lift by midday.
         Có nhiều khu vực sương mù trên diện hẹp ở bờ Đông nhưng chúng sẽ tan hết lúc giữa trưa.

- a blanket of fog : vùng có sương mù khá dầy đặc (nhóm từ này dùng trong văn chương)

- strong sun (phản nghĩa: weak sun) : nắng gay gắt
  e.g. Avoid going on the beach at midday when the sun is strongest.
         Tránh đi ra bãi biển lúc giữa trưa, khi nắng gay gắt nhất.

- heavy rain (NOT strong rain) : mưa to, nặng hạt

- driving rain : mưa mau tạnh và nặng hạt
  e.g. Road conditions are difficult because of the driving rain.
         Tình trạng đường xá gặp khó khăn do cơn mưa nặng hạt.

- heavy / fresh / clisp / thick / driving snow : tuyết dầy, đặc cứng


  e.g. The snow is lovely and crisp this morning.
         Tuyết thiệt dễ thương và dầy cứng sáng nay.

- hard frost (phản nghĩa: light frost) : sương giá đậm


  e.g. There will be a hard frost tonight.
         Tối nay sẽ có sương giá đậm.

- high / strong / light / biting winds : gió lớn / nhẹ / lạnh lẽo.


  the wind + pick up : gió mạnh hơn (phản nghĩa : die down (sức gió hạ))
  e.g. The wind was light this morning but it's picking up now and will be very strong by the evening.
         Sáng nay gió nhẹ nhưng đang tăng cường độ và sẽ rất mạnh trước chiều tối nay.

- the wind + blow / whistle : gió thổi / vi vu.


  e.g. The wind was whistling through the trees.
         Nàng gió đang vi vu xuyên qua cây cối.

 

  Practice: Change the underlined words so that each sentence has the opposite meaning.

1. There was a light wind yesterday.

2. The wind picked up in the evening.

3. The weather is likely to improve tomorrow.

4. It was scorching hot here yesterday.

5. There may be some light rain later on today.

6. The mist came down at about midday.

 

KEY 


1. strong     2. died down     3. deteriorate / get worse     4. freezing cold     5. heavy / driving     6. lifted

RELATIONSHIPS (NHỮNG MỐI QUAN HỆ TRONG ĐỜI SỐNG)

A. Friendship (Tình bằng hữu)

- make friends (with someone) : đánh bạn (với)
  e.g. When you go to university you will make a lot of new friends.
         Khi em lên Đại học, em sẽ quen nhiều bạn mới.

- strike up a friendship : bắt đầu làm bạn (start a friendship)


  e.g. Jack struck up a friendship with a girl he met on holiday.
         Thằng Jack bắt đầu đánh bạn với một cô gái nó gặp trong kì nghỉ.

- form / develop a friendship : dựng xây tình bạn / phát triển tình bạn


  e.g. Juliet formed a lasting friendship with the boy she sat next to at primary school.
         Juliet dựng xây tình bạn dài lâu với thằng con trai mà nó ngồi sát bên hồi tiểu học.

- cement / spoil a friendship : bồi dưỡng tình bạn / làm rạn vỡ tình bạn.


  e.g. Spending several weeks on holiday together has cemented their friendship.
         Ở chung nhau nhiều tuần trong kì nghỉ đã bồi đắp thêm tình bạn của họ.

- a friendship + grow : tình bạn bền vững hơn


  e.g. We were at school together, but our friendship grew after we'd left school.
         Tụi tôi học chung trường, nhưng sau khi ra trường tình bạn bền vững hơn.

- close / special friends : bạn thân thiết / bạn đặc biệt


  e.g. I glad that our children are such close friends, aren't you?
         Mình vui vì con em chúng ta là bạn thân thiết của nhau, còn bạn thì sao?

- mutual friends : bạn bè chung (trong một nhóm)

- a casual acquaintance : bạn xã giao (biết mặt)
  e.g. I don't know Rod well. We're just casual acquaintances.
         Tôi không rành Rod lắm. Chúng tôi chỉ là bạn xã giao.

- have a good relationship with someone : có mối giao hảo tốt với ai


  e.g. Anna and Marie have a very good relationship. They love doing things together.
         Anna và Marie có mối giao hảo rất tốt. Họ thích làm các thứ cùng nhau.

- keep in contact / touch : giữ liên lạc (phản nghĩa: lose contact / touch)


  e.g. We must keep in contact when the course ends.
         Tụi mình phải giữ liên lạc sau khi khóa học kết thúc nhe.
B. More than just good friends. (Còn hơn cả bạn bè tốt)

    I fell madly in love with Anton from the moment I met him. It was certainly love at first sight. I knew at once that he was the love of my life but at first I was not sure if my love was returned or not. Within a few days, however, he had told me that he was desperately in love with me too. A couple of weeks later, we realized that we wanted to make a commitment to each other and, when Anton asked me to marry him, I immediately accepted his proposal. I'm sure we will always love each other unconditionally. Neither of us would ever consider having an affair with someone else.

- fall madly in love with : yêu điên cuồng, say đắm, không thay đổi

- love at first sight : ái tình sét đánh (tức là mối tình mới gặp đã yêu)

- the love of one's life : người tình của đời một ai đó

- love is / were returned : tình cảm được đáp lại (tức là người mình yêu thích cũng yêu thích mình)

- desperately in love : rất yêu ...

- make a commitment : hứa hẹn

- accept one's proposal : chấp nhận lời đề nghị của ai (ở đây là chấp nhận lời cầu hôn)

- love each other unconditionally : yêu nhau vô điều kiện

- have an affair (with someone) : ngoại tình
Practice:

I. Look at A. Choose an approriate word to complete each sentence.

1. Kay is quite a shy person and finds it hard to _____ friends.

2. Do Paul and Sophie _____ a good relationship?

3. Sam is always _____ up friends with people he meets on trains and planes.

4. I hope their disagreement over the bill won't _____ their relationship.

5. It's amazing, when you meet someone new, how often you find that you have some _____ friends.

6. Apparently, people _____ most of their closest friendships when they are young.

7. I wouldn't call Graham a close friend, more a casual _____.

8. We didn't really like each other at first, but our friendship _____ as we got to know each other better.

II. Complete these questions.

1. Have you ever fallen in love at first _____?

2. Do you think it's true that men are more reluctant to _____ a commitment than women?

3. How old were you when you _____ in love for the first time?

4. Do you think it is possible to have one person who is the love of your _____?

5. Have you ever been in love with someone who has not _____ your love?

6. Do you think that men or women are more likely to be tempted to _____ an affair?
KEY 
I. 1. make     2. have     3. striking     4. spoil     5. mutual     6. form     7. acquaintance     8. grew
II. 1. sight     2. make     3. fell     4. life     5. returned     6. have


HEALTH AND ILLNESS
Verb collocations referring to illnesses and injuries.
     (Sự kết hợp tự nhiên của động từ với những căn bệnh và chấn thương)

- catch [ a cold, the flu, a chill, pneumonia ] : bị [ cảm, cúm, cảm lạnh, viêm phổi ]


  e.g. I got soaking wet and caught a cold.
         Tôi ướt sũng và rồi bị cảm.

- contract [ a disease, malaria, typhoid ] : nhiễm [ một bệnh, bệnh sốt rét, bệnh thương hàn ] (formal)


  e.g. Uncle Jess contracted malaria while he was working in Africa.
         Ông cậu Jess nhiễm sốt rét khi đang làm việc ở Phi châu.

- develop [ (lung / breast) cancer, diabetes, AIDS, arthritis, Alzheimer's disease ] : phát (bệnh) [ ung thư (phổi / vú, bệnh đái đường, bệnh Si đa, bệnh thoái hóa não bộ ] (formal)


  e.g. My grandfather developed Alzheimer's disease and could no longer remember things or recognize people.
         Ông của tôi phát bệnh thoái hóa não bộ và không còn nhớ gì hay nhận ra ai nữa.

- suffer from [ asthma, hay fever, backache ] : bị [ hen suyễn, sốt mùa hè, đau lưng ]


  e.g. She has suffered from asthma all her life.
         Cổ bị hen suyễn suốt đời.

- have an attack of [ bronchitis, asthma, hay fever, diarrhoea ] : lên cơn [ viêm cuống phổi, sốt mùa hè, hen suyễn, tiêu chảy ]


  e.g. She had an attack of hay fever and was sneezing non-stop.
         Cổ lên cơ sốt mùa hè và hắt hơi không ngừng

- be diagnosed with [ (lung / breast) cancer, AIDS, leukaemia, autism ] : được chẩn đoán là bệnh [ ung thư (phổi / vú, Si đa, bệnh bạch cầu, bệnh tự kỉ ]


  e.g. He was diagnosed with lung cancer and died a year later.
         Hắn được chẩn đoán là bị ung thư phổi, rồi một năm sau hắn chết.

- suffer / sustain [ (major / minor / serious / head) injuries ] : chịu đựng [ chấn thương (nặng / nhẹ / nghiêm trọng / ở đầu ]


  e.g. The driver sustained serious head injuries in the crash.
         Người tài xế chịu chấn thương ở đầu nghiêm trọng trong vụ đụng xe.

 

 Practice: Look at the lesson. Match the verbs and expressions on the left with their collocations on the right.

1. sustain                                          diarrhoea

2. contract                                        a cold

3. have an attack of                          breast cancer

4. develop                                        minor injuries

5. be diagnosed with                        typhoid

6. catch                                             autism

 

 KEY 
1. sustain minor injuries     2. contract typhoid     3. have an attack of diarrhoea
4. develop breast cancer    5. be diagnosed with autism / breast cancer     6. catch a cold

NEWS (TIN TỨC, THỜI SỰ)

- a news / story + break : tin tức / chuyện bị lộ
  e.g. The singer was out of the country when the story about his wife broke.
         Chàng ca sĩ rời nước khi câu chuyện về vợ chàng bị lộ.

- news + come in : tin tức có liên quan đến ...


  e.g. TV newscaster: News has just come in of an earthquake.
         Phát thanh viên truyền hình nói: Vừa có tin tức liên quan đến một vụ động đất.

- news + leak out : thông tin bị rò rỉ


  e.g. Although the two stars tried to keep their relationship secret, news of it soon leaked out.
         Dầu rằng hai ngôi sao đó đã cố giữ kính quan hệ của họ, nhưng tin tức về họ đã sớm bị rò rỉ.

- hit the headlines : làm nóng mặt báo


  e.g. The scandal is expected to hit the headlines tomorrow.
         Người ta tin rằng vụ tai tiếng sẽ làm nóng mặt báo ngày mai.

- make headlines : được đăng tải rộng rãi


  e.g. A dramatic story like that will make headlines world-wide
         Một câu chuyện kịch tính như thế sẽ lên trang nhất khắp thế giới.

- front-page headline : lên trang nhất


  e.g. The scandal was the front-page headline in all the newspapers.
         Vụ tai tiếng lên trang nhất khắp các mặt báo.

- the lastest news : tin mới nhứt


  e.g. The lastest news from the earthquake zone is more hopeful.
         Tin mới nhứt về vùng động đất trở nên lạc quan hơn.

- be headline / front-page news : lên trang nhất (được đăng tải rộng rãi)


  e.g. Any story about the Royal Family will be the headline / front-page news in Britain.
         Bất kỳ câu chuyện nào về Hoàng tộc đều được đăng tải rộng rãi ở Anh quốc.

- item of news : mục tin


  e.g. The main item of news today is the earthquake in Broskva City.
         Mục tin chánh ngầy hôm nay là vụ động đất ở thành phố Broskva.

- run a story (= publish a story) : tường thuật tin tức


  e.g. The Daily Times recently ran a story about an affair between a famous rock star and a politician.
         Tờ Nhật báo vừa mới tường thuật chuyện ngoại tình giữa một siêu sao nhạc Rốc và một chánh trị gia.

- flick through the newspaper : sơ lược trang báo


  e.g. He flicked through the newspaper as he didn't have time to read it properly.
         Hắn sơ lượt mặt báo vì hắn không có đủ thì giờ coi hết.

* PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG
Exercise 1: Mark the letter A, B, C, or D to inducate the correct answer to each of the following questions.

  1. “How was your exam?” “A couple of questions were tricky, but on the _____ it was pretty easy.”

A. spot B.general C. hand D. whole

  1. If you practice regularly, you can learn this language skill in short _______ of a time.

A. period B. aspect C. arrangement D. activity

  1. Students can _______ a lot of information just by taking an active part in class.

A. concern B. install C. appear D. memorize

  1. A few years ago, a fire _____ much of an overcrowded part of the city.

A. battled B. devastated C. mopped D. developed

5. I have learned a lot about the value of labour form my _______ at home.

A. credit B. energy C. chores D. pot plants

6. Although he tried to hide it, it was ______that Peter didn’t like his birthday present.

A. foolish B. basic C. obvious D. vigorous

7. Environemental groups try to stop farmers from using harmful ________ on their crops.

A. economy B. agriculate C. investments D. chemicals

8. If you ______ too much on study, you will get tired and stressed.

A. concentrate B. develop C. organize D. complain

9. Good heath and methods of study are very necessary, or _______ for success in college.

A. avaible B. dependable C. essential D. efficicient

10. In order to _______ their goals in college, students need to invest the maximum amount f time, money, and energy in their studies.

A. manage B. catch C. establish D. achieve
Exercise 2: Mark the letter A, B, C, or D to inducate the correct answer to each of the following questions.

1. Before choosing a job, you should take into consideration several_______ including the supply and demand for professionals in any particular field.

A. turns B. factors C. ramarks D. sides

2. The Business Advisory Council has been specially designed for those in ________ of advice about setting up new businesses.

A. absence B. duty C. want D. need

3. The city has ________ of young consumers who are sensitve to trends, and can, therefore, help industries predict the potential risks and success of products.

A. a high rate B. a high proportion C. a high tendency D. a great level

4. Don’t ________ to conclusions, we don’t yet know all the relevant facts.

A. hurry B. jump C. rush D. run

5. I wonder if you could _______ me a small favour, Tom?

A. bring B. make C. give D. do

6. Sicientists warn that many of the world’s great cities are _______ flooding.

A. being B. at risk C. in danger of D. endangered

7. The boy’s strange behavior aroused the ______ of the shop assistant.

A. thought B. consideration C. exectations D. suspicions

8. The young should _____themselves in social activities.

A. determine B. serve C. involve D. promote.

9. I know from ________that everything will be all right.

A. conscience B. experience C. wisdom D. care

10. Your second essay ______improvement on the first one.

A. showed B. made C. cast D. presented

Exercise 3: Mark the letter A, B, C, or D to inducate the correct answer to each of the following questions.
1. The Women’s World Cup is _______ in popularity.

A. competing B. establishing C. advancing D. growing

2. Our class team has won four ______ football matches.

A. successful B.unsuccessful C. success D. successive

3. We interviewed a number of candidates buit none of them _______ us.

A. enlivened B. encouraged C. delighted D. mpressed.

4. ___________ to British univerities depends on examnation results.

A. Admission B. Admittance C. Permission D. Permit

5. I prefer _______jobs because I don’t like keep on moving and changing all the time.

A. demanding B. challenging C. tough D. secure

6. The investment has had _______ on the development of our project.

A. results B. progress C. interruptions D. effects

7. In China, there are still a lot of ____ families sharing the same house.

A. extent B. extension C. extended D. extensive

8. The deadline is coming, and we still have a lot of _______ problems.

A. unsolving B. unsolved C. insolved D. solving

9. He recievec a medal in _________ to his bravery.

A. turns B. response C. favour D. reward

10. He left the country _______ arrest of he retured.

A. in fear that B. with fear of C. under threat of D. with threat of
tải về 4.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   46
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương