ĐỀ CƯƠng môn họCtải về 83.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích83.74 Kb.
#3233
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CỜ VUA 2

Mã môn học: PES1061(Ban hành theo Quyết định số 1607 /QĐ-ĐT ngày 01 tháng 6 năm 2011)
1. Thông tin về giảng viên

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Huyền

GV. ThS.

TT GDTC&TT

0983009380

2

Lý Thị Ánh Tuyết

GV. ThS.

TT GDTC&TT

0973755428


2. Thông tin về môn học

- Tên môn học: Cờ vua 2

- Mã môn học: PES1061

- Số tín chỉ: 01

- Môn học: Tự chọn

- Môn học tiên quyết: Cờ vua 1, mã môn học PES 1060

- Môn học kế tiếp: Cờ vua 3

- Các yêu cầu đối với môn học: phòng học, bàn cờ sắt, bàn cờ đấu tập, đồng hồ chuyên dụng, bàn ghế chuyên dụng

- Giờ tín chỉ: 15. Trong đó:

+ Lý thuyết: 04 giờ tín chỉ

+ Thực hành: 09 giờ tín chỉ

+ Kiểm tra - đánh giá: 02 giờ tín chỉ

- Địa chỉ trung tâm phụ trách môn học: Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Mục tiêu của môn học

- Kiến thức

Sau khi học xong môn học cờ vua 2 sinh viên:

+ Nắm vững lý thuyết chơi cờ vua trong từng giai đoạn của ván cờ

+ Có ý đồ chiến thuật, chiến lược, phòng thủ vững chắc.

+ Nắm được một số điều luật thi đấu cờ vua của FIDE.  • Kỹ năng:

Sau khi học xong môn học cờ vua 2 sinh viên:

+ Có kỹ năng vận dụng những kiến thức lý thuyết vào từng giai đoạn của ván cờ.

+ Hạn chế lỗi kỹ thuật trong thi đấu cờ.

+ Biết vận dụng sức mạnh trong từng giai đoạn của ván đấu.

- Thái độ: Ham thích chơi cờ và thông qua chơi cờ để rèn luyện trí lực, đồng thời phát triển tư duy logic và giải trí lành mạnh.

4. Tóm tắt nội dung môn học

Sau khi học xong môn học, người học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về điều luật của liên đoàn cờ thế giới FIDE. Nắm được kỹ thuật, chiến thuật cơ bản trong từng giai đoạn của ván đấu để xử lý tình huống một cách linh hoạt và hiệu quả trong mỗi thế cờ, mỗi giai đoạn của ván cờ, có khả năng phòng thủ vững vàng trong khai cuộc và biết sử dụng các đòn phối hợp để đưa ván cờ về giai đoạn tàn cuộc một cách nhanh chóng và có lợi cho mình.5. Nội dung chi tiết môn học

5.1. Lý thuyết

5.1.1. Một số điều Luật cờ vua

5.1.2. Giai đoạn khai cuộc

5.1.3. Giai đoạn trung cuộc

5.2. Thực hành

5.2.1. Giải bài tập cờ thế

- Giải bài tập chiếu hết sau 2 nước.

- Giải bài tập chiếu hết sau 3 nước.

- Giả bài tập chiếu hết sau 4 nước.

5.2.2. Đấu tập

6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc

1. Uỷ ban Thể dục thể thao, Luật Cờ vua, NXB Thể dục thể thao, năm 2002.

2. Đàm Quốc Chính, Giáo trình Cờ vua, NXB Đại học Sư phạm, năm 2003.

6.2. Học liệu tham khảo

3. Dlôtnhic, Cờ vua Khoa học Kinh nghiệm Trình độ, NXB Thể dục thể thao, năm 1997.

4. Ia. B. Extrin, Lý thuyết và thực hành cờ vua, NXB Thể dục thể thao Hà Nội, năm 1996.

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung
Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học


Tổng

Lên lớp

Kiểm tra

Đánh giá

Lý thuyết

Thực hành

Nội dung 1

1

0,5
1,5

Nội dung 2

1

0,5
1,5

Nội dung 3

1

0,5
1,5

Nội dung 4
1
1

Nội dung 5
1
1

Nội dung 6

1

0,5
1,5

Nội dung 7
1
1

Nội dung 82

2

Nội dung 9
1
1

Nội dung 10
1
1

Nội dung 11
1
1

Nội dung 12
1
1

Tổng

4

9

2

15

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thểTuần 1(nội dung 1)


Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Lý thuyết

1 giờ tín chỉ1. Giới thiệu luật cờ vua khai cuộc:

- Gam bít Hậu

1. d4 d5 2.c4dc

3. Mf3 a6 4. e4b5

5. a4Tb7 6. b3 Te4

7. Mc3Tb7 8. ab ab

9. Xa8Ta8 10. bc e6

11. Mb5Tb4 12. Td2 Tf3

13. gf Td2 14. Hd2 C6

15. Mc3 Me7- Đọc TL 1.

- Đọc TL 2, tr 61-62.
Thực hành

0,5 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)


1. Thực hiện khai cuộc Gambit Hậu.

2. Tổ chức đấu tập theo hệ Thụy Sỹ bốc thăm tính điểm.

3. Tổ chức đấu tập: Ván 1, ván 2 (2 sinh viên thực hiện ván đấu trong thời gian là 30 phút).


- Đọc khai cuộc Gambit Hậu.Tuần 2 (nội dung 2)

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Lý thuyết

1 giờ tín chỉ1. Khai cuộc phòng thủ Slavơ:

1. d4d5 2. c4c6

3. Mf3Mf6 4. Mc3dc

5. d4Tf5 6. e3e6

7. Tc4Tb4 8. o-o o-o

9. He2 Mbd7 10. e4 Tg6

11. Td3 Th5


- Đọc TL 2, tr 63-64.


Thực hành

05 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)


1. Thực hiện khai cuộc phòng thủ Slavơ.

2. Tổ chức đấu tập đánh tiếp ván 3, ván 4 (2 sinh viên thực hiện ván đấu trong thời gian 30 phút).- Đọc khai cuộc phòng thủ Slavơ.

Tuần 3 (nội dung 3)

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Lý thuyết

1 giờ tín chỉ1. Khai cuộc phòng thủ Tarasơ:

1. d4d5 2. c4e6

3. Mc3Mf6 4. Mf3c5

5. cd ed 6. g3!Mc6

7. Tg2Te7 8. o-o o-o

9. dc Tc5 9. Tg5 Te6

11. Xac1Te7


- Đọc TL 2, tr 64-65.


Thực hành

0,5 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)


1. Thực hiện khai cuộc phòng thủ Tarasơ.

2. Tổ chức đấu tập đánh tiếp ván 5, ván 6 (2 sinh viên thực hiện ván đấu trong thời gian 30 phút).- Đọc phòng thủ Tarasơ.


Tuần 4 (nội dung 4)

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)


1. Giải bài tập cờ thế chiếu hết sau 2 nước.

2. Tổ chức đấu tập đánh tiếp ván 7, ván 8 (2 sinh viên thực hiện ván đấu trong thời gian 30 phút).- Giải bài tập cờ thế.


Tuần 5 (nội dung 5)

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)


1. Giải bài tập cờ thế chiếu hết sau 2 nước.

2. Tổ chức đấu tập đánh ván 9 (2 sinh viên thực hiện ván đấu trong thời gian 30 phút).

- Tổng kết tính điểm.


- Giải bài tập cờ thế

Tuần 6 (nội dung)

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Lý thuyết

1 giờ tín chỉ1. Giai đoạn trung cuộc:

- Khái niệm.

- Giá trị tương đối của các quân.

- Yếu tố chiến lược trong giai đoạn trung cuộc.

- Yếu tố không gian trong giai đoạn trung cuộc.

- Các nhân tố chiến thuật trong giai đoạn trung cuộc.

2. Đòn đánh lạc hướng:

- Khái niệm.

Ví dụ minh hoạ:

Trắng: Vg1 Hd1 Xa1 Tb2 Tf3 Mb5 b3 c2 e3 g2 h2

Đen: Ve8 Hh6 Xa8 Xh8 Me4 Me5 Td6 a5 c6 d7 f7 g7 h7

- Lý do xuất hiện đòn phối hợp.

- Phương tiện.

- Chủ đề: Đòn đánh lạc hướng.- Đọc TL 2, tr 82-85.


Thực hành

0,5 giờ tín chỉ

(1 tiết thực học)


1. Thực hiện đòn đánh lạc hướng.

2. Giải bài tập cờ thế chiếu hết sau 3 nước.Tuần 7 (nội dung 7)

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)


1. Đòn thu hút:

- Khái niệm.

- Ví dụ minh họa.

Trắng: Vg1 Hg2 Xe3 Md3

a3 b2 d4.

Đen: Vg4 Hg5 Xh5 Mg3

a4 b3 d5 e4 h4.

- Lý do xuất hiện đòn phối hợp.

- Phương tiện.

- Chủ đề: Đòn thu hút.

2. Đòn thắt cổ:

- Khái niệm .

- Ví dụ minh hoạ

Trắng: Vh1 hc4 Mg5

g2 h2

Đen: Vh8 Hb2 Xf8G7 h7

- Lý do xuất hiện đòn phối hợp.

- Phương tiện.

- Chủ đề: Đòn thắt cổ.

3. Giải bài tập cờ thế chiếu hết sau 3 nước.


- Giải bài tập.

Tuần 8 (kiểm tra giữa kỳ)

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Kiểm tra - đánh giá

Tổ chức thi kiểm tra giữa kỳ.

Chuẩn bị giấy bút kiểm tra.


Tuần 9 (nội dung 9)

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)


1. Giải bài tập cờ thế chiếu hết sau 2 nước.

2. Giải bài tập cờ thế chiếu hết sau 3 nước.

3. Tổ chức đấu tập: 2 sinh viên thực hiện 1 ván đấu trong thời gian 40 phút trong giai đoạn trung cuộc có sử dụng một trong các đòn phối hợp đã được học.


- Giải bài tập.


Tuần 10 (nội dung 10)

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)


1. Giải bài tập cờ thế chiếu hết sau 3 nước.

2. Giải bài tập cờ thế chiếu hết sau 4 nước.

3. Tổ chức đấu tập 2 sinh viên thực hiện 1 ván đấu trong thời gian là 40 phút có sử dụng một trong các đòn phối hợp đã học.


- Giải bài tập

Tuần 11 (nội dung 11)

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết tự học)


1. Đòn giằng quân:

- Khái niệm.

- Ví dụ minh hoạ.

Trắng: Vh1 Hh2 Tb2

Đen: Vh8 Hb8 Xf4

- Phương tiện: g7 h6.

- Chủ đề: Đòn giằng quân.

2. Đòn thắt cổ:

- Khái niệm.

- Ví dụ minh hoạ.

Trắng: Vh2 Hh5 Xg3 Tg5

f2 g2 h3


Đen: Vg8 Hd1 Xa7 Tb7 Mc7 Mf8

d7 f7 g7 h6

- Phương tiện.

- Chủ đề: Đòn thắt cổ.

3. Giải bài tập cờ thế chiếu hết sau 4 nước.


- Giải bài tập.

Tuần 12 (nội dung 12)

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Thực hành

1 giờ tín chỉ

(2 tiết thực học)


1. Ôn tập nội dung thi cuối kỳ.

2. Thông báo các điểm thành phần cho sinh viên.

3. Phæ biÕn tiªu chÝ ®¸nh gi¸ thi cuèi kú cho sinh viªn.

4. Tổ chức đấu tập 2 sinh viên thực hiện 1 ván cờ trong thời gian là 60 phút có sử dụng đòn phối hợp đã học.- Hoµn thiÖn néi dung thi cuèi kú.


Tuần 13

Hình thức tổ chức dạy học

Nội dung chính

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

Kiểm tra - đánh giá

Tổ chức thi cuối kỳ cho sinh viên.

Chuẩn bị giấy bút kiểm tra.


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

- Nghiêm túc chuẩn bị các yêu cầu sinh viên phải làm như: đọc tài liệu, giải bài tập, tự tập luyện.

- Sinh viên phải tích luỹ đủ các điểm kiểm tra - đánh giá theo quy định trong đề cương môn học.

- Tham gia học đảm bảo 80% số giờ tín chỉ.

- Sinh viên phải mang thẻ sinh viên trong quá trình học và kiểm tra.

- Chuẩn bị bàn cờ, quân cờ.

- Môn học cờ vua 2 chỉ dành cho sinh viên nhóm đặc biệt và đã hoàn thành môn học cờ vua 1.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 10%

- Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 30%

- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: 60%

9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

9.2.1. Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ

- Nội dung:

+ Lý thuyết: Khái niệm khai cuộc, trung cuộc.

+ Thực hành: Giải bài tập cờ thế chiếu hết sau 3 nước ở mức trung bình trong thời gian là 60 phút.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Trả lời đúng nội dung câu hỏi lý thuyết.

+ Giải đúng bài tập cờ thế.

9.2.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ

- Nội dung:

+ Lý thuyết: Khái niệm các đòn phối hợp.

+ Thực hành: Giải bài tập cờ thế chiếu hết sau 3, 4 nước ở mức trung bình khá trong thời gian là 60 phút.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Trả lời đúng nội dung câu hỏi lý thuyết.

+ Giải đúng bài tập cờ thế.

9.3. Lịch thi, kiểm tra

- Kiểm tra giữa kỳ: Tuần thứ 8- Thi cuối kỳ: Tuần thứ 13Каталог: upload -> vanban -> 2011
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
2011 -> ĐỀ CƯƠng môn họC
2011 -> ĐỀ CƯƠng môn học phưƠng pháp tính mã SỐ: mat 1099
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi chỉ tiêu tuyển sinh đẠi học năM 2011
2011 -> LUẬt giáo dục của quốc hội nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số 38/2005/QH11 ngàY 14 tháng 6 NĂM 2005
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI

tải về 83.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương