ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc


Kinh tế  C. Kỹ thuật  D. Cả 3 ý trên  Câu 59:Trong DN nhân vật trung gian là  Atải về 0.58 Mb.
Chế độ xem pdf
trang8/24
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích0.58 Mb.
#52394
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
250-cau-trac-nghiem-quan-tri-doanh-nghiep

 
Kinh tế 
C. Kỹ thuật 
D. Cả 3 ý trên 
Câu 59:Trong DN nhân vật trung gian là 
A.
 
Khách hàng 
B. Khách hàng bán lẻ 
C. Khách hàng bán buôn 
D. Người tiêu dùng 
Câu 60: Trong DN thương mại nhân vật trung gian là 
A. Khách hàng 
B. Khách hàng bán lẻ 
C. Khách hàng bán buôn 
D.
 
Người tiêu dùng 
Câu 61: Ngân hàng thương mại VN là : 
A.
 
DN một chủ 
B. DN nhiều chủ 
C. Công ty TNHH 
D. Công ty TN vô hạn 
Câu 62: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín là : 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



A. DN một chủ 
B.
 
DN nhiều chủ 
C. Công ty TNHH 
D. Công ty TN vô hạn 
Câu 63: Theo tinh thần văn bản 681/CP-KTN của thủ tướng chính phủ ban hành 
ngày 20/06/1998 quy định tạm thời tiêu chí thống nhất của các DN vừa và nhỏ của 
nước ta thì DN có số vốn : 
A.
 
Nhỏ hơn 5 tỷ đồng 
B. Nhỏ hơn 4 tỷ đồng 
C. Nhỏ hơn 6 tỷ đồng 
D. Nhỏ hơn 3 tỷ đồng 
Câu 64: Theo tinh thần văn bản 681/CP-KTN của thủ tướng chính phủ ban hành 
ngày 20/06/1998 quy định tạm thời tiêu chí thống nhất cho các DN vừa và nhỏ của 
nước ta thì DN có số lao động trong năm : 
A. Ít hơn 100 người 
B.
 
Ít hơn 200 người 
C. Ít hơn 300 người 
D. Ít hơn 400 người 
Câu 65: Môi trường KD chung ( môi trường vĩ mô chủ yếu) không phải là : 
A. Môi trường kinh tế 
B. Môi trường chính trị pháp luật 
C.
 
Có môi trường tự nhiên 
D. Môi trường văn hoá xã hội 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



Câu 66: Môi trường KD bên ngoài DN là : 
A.

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương