ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc


Cả 3 ý trên  Câu 51: DN là :  A. Tế bào của xã hội  B. Tế bào của chính trị  Ctải về 0.58 Mb.
Chế độ xem pdf
trang7/24
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích0.58 Mb.
#52394
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
250-cau-trac-nghiem-quan-tri-doanh-nghiep

 
Cả 3 ý trên 
Câu 51: DN là : 
A. Tế bào của xã hội 
B. Tế bào của chính trị 
C.
 
Tế bào của kinh tế 
D. Cả 3 ý trên 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



Câu 52: Tìm câu trả lời đúng nhất : Quản trị là một khái niệm được sử dụng ở tất cả 
các nước 
A.
 
Có chế độ chính trị - xã hội khác nhau 
B. Có chế độ chính trị - xã hội giống nhau 
C. Có chế độ chính trị - xã hội đối lập tư bản 
D. Có chế độ chính trị - xã hội dân chủ 
Câu 53: DN có chức năng : 
A.
 
Sản xuất kinh doanh 
B. Lưu thong, phân phối 
C. Tiêu thụ sản phẩm 
D. Thực hiện, dịch vụ 
Câu 54: Sản phẩm của DN không phải là 
A. Hàng hoá 
B. Dịch vụ 
C. Ý tưởng 
D.
 
Ý chí 
Câu 55: Hoạt động kinh doanh chủ yếu của DN thương mại 
A. Mua chỗ rẻ bán chỗ đắt 
B. Mua của người thừa, bán cho người thiếu 
C.
 
Yêu cầu có sự tham gia của người trung gian giữa nhà sản xuất và người tiêu 
thụ 
D. Cả 3 ý trên 
Câu 56: Thực chất hoạt động của DN thương mại là 
A. Hoạt động mua bán 
B.
 
Hoạt động dịch vụ thông qua mua bán 
C. Hoạt động dịch vụ cho người bán 
D. Hoạt động dịch vụ cho người mua 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



Câu 57: Nhiệm vụ của các DN thương mại là 
A. Tạo các giá trị sử dụng 
B. Tạo ra các giá trị mới 
C.
 
Thực hiện giá trị 
D. Cả 3 ý trên 
Câu 58: Hoạt động chủ yếu của các DN thương mại bao gồm các quá trình 
A. Tổ chức 
B.

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương