ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc


Cả 3 ý trên  Câu 40: Nhược điểm cơ bản của cấu trúc ma trận là ?  A. Mất ổn định của tổ chức DN  Btải về 0.58 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/24
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích0.58 Mb.
#52394
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
250-cau-trac-nghiem-quan-tri-doanh-nghiep

 
Cả 3 ý trên 
Câu 40: Nhược điểm cơ bản của cấu trúc ma trận là ? 
A. Mất ổn định của tổ chức DN 
B.
 
Dễ gây ra sự lộn xộn, nguyên nhân gây ra sự tranh chấp quyền lực giữa các 
bộ phận 
C. Phối hợp thực hiện một hệ thống dự án phức tạp 
D. Hiện tượng “ cha chung ko ai khóc” đổ lỗi giữa các bộ phận 
Câu 41: Cấu trúc đa dạng hay hỗn hợp là ? 
A. Sử dụng riêng các loại cấu trúc 
B. Sự kết hợp 
C. Sự kết hợp tổng hợp các loại cấu trúc 
D.
 
Cả 3 ý trên 
Câu 42: Lãnh đạo thành công là việc tác động đến người khác để họ thực hiện các 
hoạt động nhằm đạt kết quả như mong muốn cho dù là người nhận tác động : 
A. Mong muốn hay không mong muốn 
B. Chấp nhận hay không chấp nhận 
C. Tâm phục khẩu phục 
D.
 
Cả 3 ý trên 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



Câu 43: Những công việc nào dưới đây nhằm giúp DN thích nghi được với môi 
trường KD ? 
A. Kế hoạch hoá quản trị 
B. Kế hoạch hoá chiến lược 
C. Kế hoạch hoá DN 
D.
 
Cả 3 ý trên 
Câu 44: Định nghĩa nào sau đây là đúng ? 
A. Công nghệ là tất cả những gì dùng để biến đổi đầu vào thành đầu ra 
B. Công nghệ là một hệ thống những kiến thức được áp dụng để sản xuất một 
sản phẩm hoặc một dịch vụ 
C. Công nghệ là khoa học và nghệ thuật dùng trong sản xuất và phân phối 
hàng hoá và dịch vụ 
D.
 
Cả 3 ý trên 
Câu 45: Công nghệ được chia ra thành mấy phần cơ bản ?
A. Phần cứng là phần chỉ các phát triển kĩ thuật như máy móc thiết bị, công cụ, 
dụng cụ, năng lượng, nguyên vật liệu 
B. Phần mềm là phần chỉ các vấn đề kĩ năng của người lao động, các dữ kiện 
thông tin và các vấn đề tổ chức quản lý 
C.
 
Cả 3 ý trên 
Câu 46: Công nghệ bao gồm những yếu tố nào cấu thành dưới đây ? 
A. Phần vật tư kĩ thuật ( ), phần thong tin ( ) 
B. Phần con người () 
C. Phần tổ chức () 
D. Cả 3 ý trên 
Câu 47: Nhân tố nào sau đây quyết định nhất đến hiệu quả đổi mới công nghệ của 
DN ? 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



A. Năng lực công nghệ của DN 
B.
 
Khả năng tài chính 
C. Tư tưởng của người lãnh đạo 
D. Trình độ tổ chức quản lý và trình độ của công nhân 
Câu 48: Điều kiện để lựa chọn được phương án công nghệ tối ưu dựa vào ? 
A. Phương án có giá thành cao nhất. 
B. Phương án có chi phí cao nhất. 
C.
 
Phương án có giá thành thấp nhất. 
D. Phương án có chi phí thấp nhất. 
Câu 49: Những tính chất đặc trưng của chất lượng sẩn phẩm ? 
A. Tính kinh tế 
B. Tính kĩ thuật và tính tương đối của chất lượng sản phẩm 
C. Tính xã hội 
D.
 
Cả 3 ý trên 
Câu 50: Chọn câu trả lời đúng: Vai trò của chất lượng trong nền kinh tế thị trường là 
A. Chất lượng sản phẩm ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh hàng đấu, là 
điều kiện tồn tại và phát triển của DN 
B. Chất lượng sản phẩm là yếu tố đảm bảo hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi 
nhuận cho DN 
C. Chất lượng sản phẩm là một trong những điều kiện quan trọng nhất để 
không ngừng thoả mãn nhu cầu phát triển liên tục của con người 
D.

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương