ĐỀ cương chương trình đẠi hỌctải về 0.58 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/24
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích0.58 Mb.
#52394
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
250-cau-trac-nghiem-quan-tri-doanh-nghiep

 

D.
 

Câu 33: Các nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp? 
A. Chủng loại, đặc điểm kết cấu và chất lượng sản phẩm 
B. Chủng loại, khối lượng và tính chất cơ lý hoá của nguyên vật liệu 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



C. Máy móc thiết bị công nghệ, trình độ chuyên môn hoá và hợp tác hoá của 
DN 
D.
 
Cả 3 ý trên 
Câu 34 : Các cấp quản trị trong doanh nghiệp bao gồm 
A. Cấp cao 
B. Cấp trung gian ( cấp thừa hành) 
C. Cấp cơ sở ( cấp thực hiện ) 
D.
 
Cả 3 ý trên 
Câu 35: Có mấy loại quan hệ trong cơ cấu tổ chức quản trị DN 
A. Quan hệ tư vấn 
B. Quan hệ chức năng 
C. Quan hệ trực thuộc 
D.
 
Cả 3 ý trên 
Câu 36: Ai là quản tri điều hành cấp dưới trong DN 
A. Quản đốc phân xưởng 
B.
 
Giám đốc, tổng giám đốc 
C. Trưởng ngành, đốc công 
D. Kế toán trưởng 
Câu 37: Kiểu cơ cấu tổ chức quản trị DN nào là khoa học và hiệu quả nhất 
A. Cơ cấu tổ chức quản trị không ổn định 
B. Cơ cấu tổ chức trực tuyến 
C.
 
Cơ cấu tổ chức trực tuyến, chức năng 
D. Cơ cấu tổ chức chức năng 
Câu 38: Trong tổ chức bộ máy quản lý phân xưởng còn có ai ? 
A. Nhân viên kĩ thuật 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



B. Nhân viên điều độ sản xuất 
C. Nhân viên kinh tế phân xưởng 
D.
 
Cả 3 ý trên 
Câu 39: khi xây dựng mô hình tổ chức bộ máy quản trị tại DN,các DN có thể lựa chọn 
các mô hình nào 

A. Theo sản phẩm 
B. Theo lãnh thổ, địa lý 
C. Theo khách hàng hay thị trường 
D.

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương