ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc


Có kiến thức, có óc quan sát, có phong cách và sự tự tin  Btải về 0.58 Mb.
Chế độ xem pdf
trang4/24
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích0.58 Mb.
#52394
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
250-cau-trac-nghiem-quan-tri-doanh-nghiep

 
Có kiến thức, có óc quan sát, có phong cách và sự tự tin 
B.
 
Có năng lực quản lý và kinh nghiệm tích luỹ, tạo dựng được một ê kíp 
giúp việc 
C.
 
Có khát vọng làm giàu chính đáng, có ý chí, có nghị lực, tính kiên nhẫn 
và lòng quyết tâm 
D.
 
Cả 3 ý 
Câu 28 : Đặc điểm lao động chủ yếu của giám đốc DN là ? 
A. Lao động trí óc 
B.
 
Lao động quản lý kinh doanh 
C. Lao động của nhà sư phạm 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



D. Lao động của nhà hoạt động xã hội 
Câu 29: Khái niệm theo nghĩa rộng nào sau đây về quá trình sản xuất sản phẩm trong 
DN là đúng? 
A. Từ khâu tổ chức, chuẩn bị sản xuất, mua sắm vật tư kĩ thuật đến tiêu thụ 
sản phẩm hàng hoá dịch vụ và tích luỹ tiền tệ 
B.
 
Từ khâu chuẩn bị sản xuất, mua sắm vật tư kĩ thuật, tổ chức sản xuất đến tiêu 
thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và tích luỹ tiền tệ 
C. A 
D. A 
Câu 30: Chọn câu trả lời đúng : Cơ cấu sản xuất trong DN bao gồm 4 bộ phận 
A. Sản xuất chính, sản xuất phụ, phân xưởng và ngành ( buồng máy) 
B. Sản xuất phụ trợ, phục vụ sản xuất, sản xuất phụ và phân xưởng 
C.
 
Sản xuất chính, sản xuất phụ, sản xuất phụ trợ va phục vụ sản xuất 
D. Phục vụ sản xuất, sản xuất phụ, nơi làm việc và bộ phận sản xuất chính 
Câu 31: Chọn câu trả lời đúng : Các cấp sản xuất trong DN bao gồm 
A. Phân xưởng, ngành ( buồng máy) và nơi làm việc 
B. Bộ phận sản xuất phụ trợ, nơi làm việc và phân xưởng 
C. Bộ phận sản xuất chính, ngành (buồng máy) và nơi làm việc 
D.
 
Phân xưỏng, ngành ( buồng máy ) và nơi làm việc 
Câu 32: Chọn câu trả lời đúng: Hiện nay trong các DN sản xuất và chế biến ở nước ta 
có mấy kiểu cơ cấu sản xuất 
A. 2 
B. 3 
C.

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương