ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc


 người B. 5 người C. 7 người D. 11 người  Câu 21: Loại hình DN nào quy định số vốn tối thiểu?  Atải về 0.58 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/24
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích0.58 Mb.
#52394
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
250-cau-trac-nghiem-quan-tri-doanh-nghiep

 
3 người
B. 5 người
C. 7 người
D. 11 người 
Câu 21: Loại hình DN nào quy định số vốn tối thiểu? 
A.
 
DN cá thể tiểu chủ 
B. Công ty TNHH 
C. Công ty cổ phần 
D. DN nhà nước 
Câu 22: Phương pháp tiếp cận QTDN là Theo: 
A. Quá trình xác định hệ thống mục tiêu phát triển và hoạt động sản 
xuất kinh doanh 
B. Quá trình tổ chức hệ thống quản trị kinh doanh để đạt được mục tiêu 
C. Quá trình điều khiển, vận hành và điều chỉnh hệ thống đó nhằm 
hướng đích hệ thống đó đạt được hệ thống mục tiêu 
D.
 
Cả 3 ý 
Câu 23: Mục tiêu của DN bao gồm nhiều loại khác nhau, song suy đến cùng mỗi 
DN đều phải theo đuổi: 
A. Bảo đảm hoạt động trong DN diễn ra liên tục, trôi chảy 
B. Bảo đảm tính bền vững và phát triển cua DN 
C. Hoạt động có hiệu quả để tìm kiếm lợi nhuận 
D.
 
Cả 3 ý 
Câu 24: Mục tiêu số 1 cua DN là 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



A. Bảo đảm hoạt động trong Dn diễn ra liên tục trôi chảy 
B. Bảo đảm tính bền vững và phát triển của DN 
C.
 
Hoạt động có hiệu quả để tìm kiếm lợi nhuận 
D. Cả 3 ý 
Câu 25: Theo Henry Fayol, ông chia quá trình quản trị của DN thành 5 chức 
năng. Cách chia nào đúng nhất? 
A. Hoach định, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm tra 
B. Tổ chức, phối hợp, kiểm tra, chỉ huy và hoạch định 
C. Chỉ huy, kiểm tra, phối hợp, hoạch định và tổ chức 
D.
 
Dự kiến, tổ chức, phối hợp, chỉ huy và kiểm tra 
Câu 26: Abraham Maslow đã xây dựng lý thuyết và “nhu cầu của con người” 
gồm 5 loại được sắp xếp từ thấp đến cao. Hãy sắp xếp theo cách đúng đắn
A.
 
Vật chất, an toàn, xã hội, kính trọng và “tự hoàn thiện” 
B. Xã hội, kính trọng, an toàn “tự hoàn thiện” về vật chất
C. An toàn, vật chất, “ tự hoàn thiện” kính trọng, xã hội
D. Vật chất, an toàn, xã hội, “tự hoàn thiện” , kính trọng
Câu 27: Tố chất cơ bản cua một GĐ DN : 
A.

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương