ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc


Cả 3  Câu 241: Hình thức đổi mới công nghệ diễn ra thường xuyên là :  A. Đổi mới căn bản  Btải về 0.58 Mb.
Chế độ xem pdf
trang24/24
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích0.58 Mb.
#52394
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
250-cau-trac-nghiem-quan-tri-doanh-nghiep

 
Cả 3 
Câu 241: Hình thức đổi mới công nghệ diễn ra thường xuyên là : 
A. Đổi mới căn bản 
B.
 
Đổi mới dần dần 
C. Đổi mới có hệ thống 
D. Đổi mới công nghệ thế hệ sau 
Câu 242: Giá thành công xưởng bao gồm giá thành phân xưởng và : 
A. Chi phí ngoài sản xuất 
B.
 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



C. Chi phí sử dụng MMTB 
D. Chi phí quản lý phân xưởng 
Câu 243: Quá trình đổi mới công nghệ tiên tiến bao gồm các bước theo thứ tự sau : 
A. Dự đoán công nghệ, thực hiện công nghệ, khai thác công nghệ và khuyến 
khích công nghệ 
B. Dự đoán công nghệ , khai thác công nghệ , thực hiện công nghệ, khuyến 
khích công nghệ, có được công nghệ 
C.
 
Dự đoán công nghệ , có được công nghệ , thực hiện công nghệ , khai thác 
công nghệ , khuyến khích công nghệ 
D. Khuyến khích công nghệ , dự đoán công nghệ , khai thác công nghệ , thực 
hiện công nghệ , có được công nghệ 
Câu 245: Các hình thức đổi mới công nghệ bao gồm : 
A.
 
Đổi mới căn bản , đổi mới tiên tiến, đổi mới có hệ thống, đổi mới công nghệ 
thế hệ sau 
B. Đổi mới có hệ thống, đổi mới căn bản, đổi mới dọc, đổi mới công nghệ thế 
hệ sau
C. Đổi mới căn bản , đổi mới ngang, đổi mới dọc, đổi mới có hệ thống 
D. Đổi mới công nghệ thế hệ sau , đổi mới dọc , đổi mới có tiên tiến, đổi mới 
ngang 
Câu 246: Chi phí là :
A. Toàn bộ những chi phí do doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất sản phẩm 
B. Toàn bộ những chi phí về nguyên vật liệu, lao động do doanh nghiệp bỏ ra 
để sản xuất sản phẩm 
C.
 
Biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí về lao động sống , lao động 
văn hóa mà doanh nghiệp phải chi ra trong 1 thời kỳ để thực hiện các hoạt 
động sản xuất kinh doanh nhất định 
D. Biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí về lao động sống, lao động 
văn hoá mà doanh nghiệp phải chi ra trong các thời kỳ để thực hiện các 
hoạt động sản xuất kinh doanh nhất định 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC
























 

 

 

 


 





Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC












tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương