ĐỀ cương chương trình đẠi hỌc


Cả 3  Câu 136: Quản trị nhân sự là :  A. Biện pháp và thủ tục tổ chức  B. Nghệ thuật tuyển dụng nhân sự  Ctải về 0.58 Mb.
Chế độ xem pdf
trang14/24
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích0.58 Mb.
#52394
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
250-cau-trac-nghiem-quan-tri-doanh-nghiep

 
Cả 3 
Câu 136: Quản trị nhân sự là : 
A. Biện pháp và thủ tục tổ chức 
B. Nghệ thuật tuyển dụng nhân sự 
C.
 
Hoạt động tạo ra duy trì phát triển và sử dụng có hiệu quả nhân sự 
D. Đào tạo phát triển con người để đạt mục tiêu tối đa về năng suất, chất 
lượng công việc 
Câu 137: Yếu tố quyết định trong sản xuất KD là 
A. Lãnh đạo 
B. Tổ chức 
C. Kiếm soát 
D.
 
Nhân sự 
Câu 138: Loại vốn quan trọng nhất là : 
A. Vốn vật chất 
B. Vốn tài chính 
C.
 
Vốn con người 
D. Cả 3 ý trên 
Câu 139: Nội dung của quản trị nhân sự không phải là: 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



A.
 
Mô hình, cấu trúc tổ chức 
B. Phân tích công việc 
C. Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự 
D. Đãi ngộ nhân sự 
Câu 140: Mục đích của phân tích công việc là:
A. Tuyển chọn người 
B. Sử dụng người 
C. Chọn đúng người, đúng việc 
D.
 
Cả 3 ý trên 
Câu 141: Kết quả phân tích công viêc thường được trình bày dưới dạng 
A. Báo cáo kết quả phân tích công việc 
B. Mô tả công việc 
C. Bản tiêu chuẩn công việc 
D.
 
B&C 
Câu 142: Nguồn tuyển dụng nhân sự mới của DN thường là 
A. Nguồn bên trong 
B.
 
Nguồn bên ngoài 
C. Các trường ĐH và dạy nghề 
D. Các công ty giới thiệu việc làm 
Câu 143: Tuyển dụng nội bộ không phải là: 
A. Đề bạt 
B. Thuyên chuyển công tác 
C.
 
Tuyển mới 
D. Tuyển con em những người trong doanh nghiệp 
Câu 144 : Ông A đang làm giám đốc tại 1 công ty trực thuộc 1 tổng công ty, vì yêu cầu 
nhiệm vụ mới của tổng công ty, ông về đảm nhận chức phó TGĐ, trong trường hợp 
này ông A được : 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



A. Đề bạt 
B. Thuyên chuyển 
C. Bổ nhiệm 
D.

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương