ĐỀ cương chương trình đẠi hỌctải về 0.58 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/24
Chuyển đổi dữ liệu18.06.2022
Kích0.58 Mb.
#52394
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
250-cau-trac-nghiem-quan-tri-doanh-nghiepHỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



250 Câu Trắc nghiệm Quản Trị Doanh Nghiệp 
Câu 1: Từ góc độ tái sản xuẩt xã hội DN được hiểu là 1 đơn vị 
A. Sản xuất của cải vật chất 
B. Phân phối của cải vật chất 
C.
 
Phân phối và sản xuất của cải vật chất
D. Cả 3 ý trên 
Câu 2: Tìm câu trả lời đúng nhất. Theo luật DN 1999 thì 
A.
 
DN là 1 tổ chức kinh tế
B. DN là 1 tổ chức chính trị 
C. DN là 1 tổ chức xã hội 
D. DN là 1 tổ chức chính trị xã hội 
Câu 3: DN là 1 tổ chức kinh tế do ai đầu tư vốn 
A. Do Nhà nước 
B. Do đoàn thể 
C. Do tư nhân 
D.
 
Do Nhà nước,đoàn thể hoặc tư nhân
Câu 4: Mục đích hoạt động chủ yếu của các DN là 
A.
 
Thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh hoặc hoạt động công 
ích
B. Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh 
C. Thực hiện các hoạt động công ích 
D. Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hoá sản phẩm 
Câu 5: Quản trị DN là 1 thuật ngữ ra đời gắn liền với sự phát triển của
A. Nền công nghiệp hậu tư bản 
B.
 
Nền công nghiệp tiền tư bản


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



C. Nền công nghiệp cã hội chủ nghĩa 
D. Cả 3 ý 
Câu 6: Luật DN do Quốc Hội nước CHXHCN VN thông qua năm nào? 
A. Năm 1977 
B. Năm 2001 
C.
 
Năm 1999 
D. Năm 2000 
Câu 7: Hiện nay ta có bao nhiêu thành phần kinh tế?
A. 4 thành phần 
B. 5 thành phần 
C.
 
6 thành phần
D. 7 thành phần 
Câu 8: Luật DN nhà nước được thông qua vào năm: 
A.
 
Năm 1995 
B. Năm 1997 
C. Năm 1999 
D. Năm 2001 
Câu 9: Trong các thành phần kinh tế sau, thành phần kinh tế nào đóng vai trò 
chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân? 
A. Thành phần kinh tế Nhà Nước 
B.
 
Thành phần kinh tế Tư Nhân 
C. Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước 
D. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
Câu 10: Trong các loại hình DN sau, DN nào có chủ sở hữu? 
A. DN tư nhân 
B.
 
DN nhà nước và DN tư nhân 


Hỗ trợ ôn tập
[
ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC



C. DN liên doanh
D. DN nhà nước 
Câu 11: Theo luật pháp VN, phần kinh tế nào dưới đây không phải tuân thủ 
theo quy định của luật phá sản? 
A. Thành phần kinh tế HTX 
B. Thành phần kinh tế Nhà Nước 
C. Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước 
D.
 
Thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ 
Câu 12: Trong các khái niệm về DN Nhà Nước, khái niệm nào đúng? 
A. DN Nhà nứơc là tổ chức kinh tế do Nhà Nước đầu tư vốn, thành lập và 
tổ chức quản lý 
B. DN Nhà Nước có tư cách pháp nhân,có các quyền và nghĩa vụ dân sự 
C. DN Nhà Nước có tên gọi,có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh 
thổ VN 
D.
 
Cả 3 ý
Câu 13: Hội đồng thành viên của công ty TNHH có thể là tổ chức, cá nhân, có số 
lượng tối đa không vượt quá 
A. 2 
B. 11 
C. 21 
D.

tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương