ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần thông tin về học phầntải về 67.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích67.07 Kb.
#34886
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Công nghệ Thông tin

Bộ môn: Hệ thống Thông tin

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:

Tên học phần:Mã học phần: INS366 Số tín chỉ: 3(3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật lập trình, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu.

2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thúy

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ

Điện thoại: 01253017323 Email: thuthuy@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: elearning.ntu.edu.vn, enrolment key: xml

Địa điểm, lịch tiếp SV: Chiều Thứ 3, 5 tại văn phòng Khoa CNTT (giảng đường G6)3. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về:  • Công nghệ XML, cấu trúc tài liệu XML (XML DTD và XML Schema), các ứng dụng phổ biến của XML trên World Wide Web,…

  • Rèn luyện các kỹ năng lập trình xử lý trên tài liệu XML: lưu trữ dữ liệu có cấu trúc (dạng bảng) hoặc phi cấu trúc (văn bản bất kỳ) dưới dạng XML, rút trích dữ liệu trong file XML,…

  • Ứng dụng tốt các công nghệ CSS, DOM, XSLT trong quá trình thiết kế và thực hiện phần mềm ứng dụng.


4. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có đủ kiến về XML, cấu trúc, cách xây dựng và các ứng dụng của XML trong thực tế; giúp SV có kiến thức cơ bản để nghiên cứu, xây dựng các ứng dụng liên quan đến dữ liệu XML.5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

  1. Nắm rõ tầm quan trọng của XML trong quá trình trao đổi dữ liệu, hiểu biết một số ứng dụng nổi tiếng của XML.

  2. Hiểu biết ưu/khuyết điểm của mỗi trình soạn thảo XML và chọn lựa bộ soạn thảo thích hợp.

  3. Sử dụng thành thạo bộ soạn thảo XML, tạo một văn bản XML với nội dung đã cho; xây dựng cấu trúc của văn bản XML bằng DTD/XSD.

  4. Lập trình thực hiện phân tích cú pháp của văn bản XML bằng cách sử dụng DOM

  5. Lập trình thực hiện truy vấn dữ liệu XML bằng cách dùng Xpath/XQuery và sử dụng XSLT thực hiện chuyển đổi dữ liệu XML sang các định dạng khác.

  6. Các ứng dụng phổ biến và công nghệ mới liên quan XML

  7. Tham gia tích cực vào giờ giảng, vào diễn đàn trao đổi; tinh thần hợp tác làm việc nhóm.

6. Kế hoạch dạy học:

6.1 Lý thuyết:

STT

Chương/Chủ đề

Nhằm đạt KQHT

Số tiết

Phương pháp
dạy – học


Chuẩn bị của người học

1

1.1


1.2

1.3


Giới thiệu XML và tạo tài liệu XML

Vai trò của XML trong thực tế

Các trình soạn thảo XML tiêu biểu

Sử dụng XMLWriter/XML Spy soạn thảo XMLa, b8

Thuyết giảng

Bài tập thực hành
Đọc chương 1,2,3 tài liệu [1]

2

2.1


2.2

2.3Tài liệu XML hợp lệ

Định nghĩa kiểu tư liệu DTD

Lược đồ XML Schema (XSD)

Chuyển đổi DTD sang XSD và ngược lạib, c

9

Thuyết giảng

Bài tập thực hành
Đọc chương 3 tài liệu [1]

3

3.1


3.2


Biến đổi tài liệu XML

Sử dụng CSS hiển thị XML

Sử dụng XSLT biến đổi XML


e


7

Thuyết giảng

Bài tập thực hành
Đọc chương 4 (trang 114 đến trang 126) tài liệu [1]

4

4.1


4.2


Truy xuất tài liệu XML

Sử dụng XPath

Sử dụng DOM


d, e

7

Thuyết giảng

Bài tập thực hành
Đọc chương 4 (trang 141 đến 164) tài liệu [1]

5

5.1


5.2

5.3Các ứng dụng của XML

Đọc tin nhanh RSS.

Chuyển đổi CSDL quan hệ sang XML.

Xây dựng ứng dụng quản lý với dữ liệu XML.f, g

8

Thuyết giảng

Bài tập thực hành
Đọc chương 5 tài liệu [1]

6

6.1
6.2

6.3


Một số công nghệ kế tiếp XML

RDF (Resource Description Framwork).

OWL (Web Ontology Language)

Web ngữ nghĩa (Semantic Web)f, g

6

Thảo luận nhóm

Đọc trước tài liệu trên elearning. ntu.edu.vn

6.2 Thực hành: Tại lớp học

7. Tài liệu dạy và học:

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

1

Nguyễn Phương Lan

XML nền tảng và ứng dụng

2006

Lao động xã hội

Thư viện

2

Nguyễn Tiến Huy

Công nghệ XML và ứng dụng

2009

Đại học Khoa Học Tự Nhiên

http://www.ebook.edu.vn/?page=1.3&view=11061

3

Changqing Li, Tok Wang Ling

Advanced applications and structures in XML processing: label streams, semantic utilizations and data query technologies

2010

IGI global

http://www.igi-global.com/book/advanced-applications-structures-xml-processing/37277

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- SV đọc trước bài giảng, xem tài liệu tham khảo, đặt câu hỏi thắc mắc, làm bài tập trên website: elearning.ntu.edu.vn

- Phòng học được trang bị máy chiếu.

9. Đánh giá kết quả học tập:

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

Lần kiểm tra

Tiết thứ

Hình thức kiểm tra

Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

Nhằm đạt KQHT

1

6

Thực hành

Tạo tài liệu valid XML

a, c

2

6

Thực hành

Chuyển đổi dữ liệu XML với CSS, XSLT

a, e

9.2 Thang điểm học phần:

STT

Hình thức đánh giá

Nhằm đạt KQHT

Trọng số (%)

1

Chuyên cần, thái độ học tập

g

10

2

Trung bình kiểm tra giữa kỳ

a, c, e

40

4

Thi kết thúc học phần

- Hình thức thi: Viết- Đề mở:  Đề đóng: 

c, d, e

50

TRƯỞNG BỘ MÔN (CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)

Phạm Thị Thu Thúy


Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 67.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương