ĐỂ cho tưƠng lai còn có MẶt chú giải về NĂm giớItải về 1.3 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2018
Kích1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ĐỂ CHO TƯƠNG LAI CÒN CÓ MẶT
CHÚ GIẢI VỀ NĂM GIỚI


HT .Nhất Hạnh

Cùng với: Robert Aiken, Stephen Batchelor, Patricia Marx Ellsberg, Chân Không, Maxine Hong Kingston, Jack Kornfield, Annabel Laity, Sulak Sivaraksa, Gary Snyder & David Steindl-Rast.

Dịch từ nguyên tác ‘For A Future To Be Possible’, Paralax Press, (bản quyền 1993 của Thích Nhất Hạnh), với sự đồng ý của tác giả.Việt Dịch: TN Chân Giải Nghiêm, TN Huệ Thiện, Tuệ Bảo, Chân Ngộ, Chân Tính Không, Diệu Tuyết.

Nhuận bản dịch: TN Chân Giải Nghiêm - Nhà Xuất Bản Lá Bối

---o0o---Nguồn

http://thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 7-7-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục
Ghi chú của tác giả & nhà xuất bản Paralax Press:

Xin tri ân các tác giả đã đồng ý cho sử dụng các bài vở trong tập này: Bài tiểu luận của Jack Kornfield được trích từ quyển Seeking the Heart of Wisdom (Tìm Tâm Bát Nhã), của Joseph Goldstein va Jack Kornfield; bản quyền 1987 của Joseph và Jack Kornfield; in lại với sự đồng ý của nhà xuất bản Shambhala Publications. Bài tiểu luận của Gary Snyder được in trong tập san The Ten Directions (Thập Phương) của Zen Center of Los Angeles, số Spring/Summer 1991, và được in lại với sự đồng ý của tác giả. Bài tiểu luận của Sulak Sivarksa trích từ tập Seeds of Peace: A Buddhist Vision for Renewing Society (Những hạt giống hoà bình: Viễn cảnh Phật giáo về việc làm mới xã hội), (xuất bản Berkeley: Parallax Press, 1991), và được in lại với sự đồng ý của nhà xuất bản.

Nhà Xuất Bản Lá Bối
1037 E Taylor Street
San Jose, CA 95112 USA Tel: (408) 288-8873 Fax: (408) 288-8853
http://www.laboi.com email: laboi@langmai.org

PHẦN MỘT : NĂM GIỚI MẦU NHIỆM

LỜI BẠT


GIỚI THỨ NHẤT - Tôn Trọng Sự Sống

GIỚI THỨ HAI - Mở Rộng Lòng

GIỚI THỨ BA - Bảo Vệ Tiết Hạnh

GIỚI THỨ TƯ - Ái Ngữ và Lắng Nghe

GIỚI THỨ NĂM - Gìn Giữ Thân Tâm, Lành Mạnh Xã Hội

GIỚI THỨ NĂM - Gìn Giữ Thân Tâm, Lành Mạnh Xã Hội

PHẦN HAI: TAM BẢO

PHẦN BA - ĐÓNG GÓP THÊM

GIỚI VÀ SỰ TU TẬP NGHIÊM TÚC

HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ TÂM

DỰNG LẠI CĂN NHÀ

DỰNG LẠI CĂN NHÀ

NĂM GIỚI VÀ SỰ THAY ĐỔI XÃ HỘI

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỂ NĂM GIỚI 

XÃ HỘI CÓ THỂ TRÌ GIỚI CÁCH NÀO

GIỚI


LƯỚI ĐẾ CHÂU CỦA CHÚNG TA

TƯƠNG LAI TRONG BÀN TAY

PHẦN BỐN - KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

TÊN KINH VÀ NGUỒN GỐC CỦA KINH

TRƯỜNG HỢP KINH ĐƯỢC NÓI

CHỦ ĐÍCH VÀ ĐẠI Ý NỘI DUNG

NĂM GIỚI PHÁP

BỐN TÂM CAO ĐẸP

HẠNH PHÚC TRONG HIỆN TẠI

VUN TRỒNG PHƯỚC ĐỨC

TÍNH CÁCH TƯƠNG DUNG CỦA NĂM GIỚI PHÁP  VÀ BỐN TÂM CAO ĐẸP

ĐỐI TƯỢNG CỦA NIỀM TIN

PHẦN NĂM - NGHI THỨC NGHI THỨC TRUYỀN THỌ BA QUY và NĂM GIỚI

NGHI THỨC TỤNG GIỚI THIẾU NHI VÀ NĂM GIỚI

---o0o---

  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương