Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.11 Mb.
trang6/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

ĐỐI VỚI GIỐNG TRÂU BÒ NGỰA

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

Áp dụng cho hàng hóa:

Ký mã hiệu:

Số tiêu chuẩn cơ sở:

Tên Công ty (Doanh nghiệp):

Địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ xưởng sản xuất:

Điện thoại: Fax: E-mail:CHỈ TIÊU KỸ THUẬT VÀ MỨC CHẤT LƯỢNG


STT

Chỉ tiêu

ĐV tính

Mức chất lượng

Phương pháp thử

I. Đối với đực, cái hậu bị

1

- Khối lượng sơ sinh (min-max)

Kg2

- Khói lượng 12 tháng tuổi (min-max)

Kg3

- Tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng (min-max)

KgII. Đối với cái sinh sản

1

- Tuổi phối giống lần đầu (min-max)

Tháng2

- Khối lượng phối giống lần đầu (min-max)

Kg3

- Tuổi đẻ lứa đầu (min-max)

Tháng4

- Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ(min-max)

Tháng5

- Sản lượng sữa BQ lứa 1 và lứa 2 (min-max)

kg/305 ngày6

- Tỷ lệ mỡ sữa (min-max)

%III. Đối với đực giống khai thác tinh

1

- Tuổi bắt đầu sản xuất tinh (min)

Tháng2

- Lượng xuất tinh  (V) (min)

ml3

- Hoạt lực tinh trùng (A) (min)

%4

- Mật độ tinh trùng (C) (min)

tỷ/ml5

- Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (min)

%6

- Tỷ lệ thụ thai lần phối đầu (min)

%IV. Đối với tinh đông lạnh

1

- Thể tích tinh viên (V) (min)

Ml2

- Số lượng tinh trùng sống/viên trước khi đông lạnh (min)

triệu/viên3

- Hoạt lực sau khi giải đông (A) (min)

%4

- Tỷ lệ thụ thai lần phối đầu (min)

%V. Đối với tinh cọng rạ đông lạnh

1

- Thể tích cọng rạ (V) (min)

Ml2

- Số lượng tinh trùng sống trong 1 cọng rạ trước khi đông lạnh (min)

triệu/cọng3

- Hoạt lực sau khi giải đông (A) (min)

%4

- Tỷ lệ thụ thai lần phối đầu (min)

%VI. Đối với phôi đông lạnh

1

- Phân loại chất lượng phôi trước khi đông lạnh

A, B, C2

- Chất lượng phôi sau khi giải đông

A,B,C,D3

- Tỷ lệ thụ thai do cấy phôi đông lạnh

%
GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương