Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.11 Mb.
trang25/32
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.11 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32


Biểu 04: Dân sinh - kinh tế - xã hội (thống kê các xã liên quan đến lâm phần của đơn vị)

STT

Đơn vị hành chính

Tổng số hộ

Nhân khẩu

Lao động

Diện tích canh tác bình quân (ha/hộ)

Thu nhập bình quân (1000 đồng/hộ)

Nhu cầu sử dụng lâm sản hàng năm (m3/hộ; tấn/hộ)

Tổng

Kinh

DT khác

Tổng

Nam

Nữ

Tổng

Nông nghiệp

Lâm nghiệp

Tổng

Nông nghiệp

Lâm nghiệp

Gỗ

Củi

Lâm sản khác

1

2

3

4

5

6

7


8

9

10

11

12

13

14

15

I

Xã A

1

Làng 1

2

Làng 2
-
-

II

Xã B

1

Làng 1

2

Làng 2
-
-

Tổng cộng


Biểu 05: Hiện trạng đường giao thông thống kê trong lâm phần và khu giáp ranh

STT

Loại đường

Tên tuyến

Số hiệu tuyến (nếu có)

Cấp đường

Chiều dài (km)

Mô tả đánh giá

1

2

3

4

5

6

7

I.

Trong lâm phần
1

Liên xã
2

Liên huyệnQuốc lộ
II

Khu vực giáp ranh
1

Liên xã
2

Liên huyệnQuốc lộ
Tổng
Biểu 06: Quy hoạch, bố trí sử dụng đất đai

ĐVT: ha


STT

Hạng mục

Tổng

Phân ra

Rừng tự nhiên

Rừng trồng

Đất trống

Đất nông nghiệp

Đất khác

1

2

3

4

5

6

7

8
Tổng diện tích tự nhiênI

Quy hoạch đất lâm nghiệp1

Quy hoạch vùng bảo vệ-

Bảo vệ đất-

Bảo vệ lưu vực nước-

Bảo vệ dọc sông suối-

Rừng có giá trị bảo tồn cao-

Bảo vệ môi trường sông của động vật-

Bảo vệ di tích, văn hóa, tín ngưỡng


2

Quy hoạch vùng sản xuất-

Khu vực khai thác gỗ rừng tự nhiên-

Khu vực khai thác gỗ rừng trồng-

Khu vực khai thác lâm sản ngoài gỗII

Quy hoạch đất nông nghiệp-

Quy hoạch ruộng nước-

Quy hoạch đất trồng màu-

Quy hoạch trồng cây công nghiệp-

Quy hoạch đất nông nghiệp khác


III

Quy hoạch khác-

Thủy điện-

...1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương