Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.39 Mb.
trang7/24
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích3.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

8

PEUGEOT 505

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

150.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

160.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

180.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

210.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

250.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

290.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

330.000

-

Sản xuất năm 2009

370.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

420.000

9

PEUGEOT 605

-

9.1

Loại 2.0

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

210.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

250.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

270.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

290.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

330.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

370.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

420.000

-

Sản xuất năm 2009

460.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

510.000

9.2

Loại 2.1

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

170.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

210.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

260.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

290.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

330.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

370.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

420.000

-

Sản xuất năm 2009

460.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

510.000

9.3

Loại 1.6

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

100.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

110.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

140.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

160.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

200.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

230.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

260.000

-

Sản xuất năm 2009

290.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

320.000

9.4

Loại trên 1.6 - 1.8

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

130.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

140.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

160.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

180.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

230.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

250.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

290.000

-

Sản xuất năm 2009

330.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

380.000

9.5

Loại trên 1.8

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

130.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

150.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

170.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

190.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

230.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

250.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

290.000

-

Sản xuất năm 2009

330.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

370.000

10

PEUGEOT J5 (12 ->15 chỗ)

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

120.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

140.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

170.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

210.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

250.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

290.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

330.000

-

Sản xuất năm 2009

360.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

400.000

*

XE VẬN TẢI

-

1

HIỆU PEGEOT 504 PICKUP

-

1.1

Loại 2 cửa ,3 chỗ ngồi

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

70.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

80.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

100.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

110.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

150.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

170.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

180.000

-

Sản xuất năm 2009

190.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

220.000

1.2

Loại 4 cửa ,6 chỗ ngồi

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

70.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

80.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

100.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

110.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

170.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

180.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

190.000

-

Sản xuất năm 2009

210.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

240.000

XVI

HÃNG RENAULT

-

1

LOẠI RENAULT 1.8

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

90.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

110.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

140.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

180.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

210.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

240.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

270.000

-

Sản xuất năm 2009

310.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

-

2

LOẠI RENAULT 2.0

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

90.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

110.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

120.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

130.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

180.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

200.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

230.000

-

Sản xuất năm 2009

260.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

300.000

3

LOẠI RENAULT 1.9

-

3.1

Từ 1.4 > 1.6

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

110.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

120.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

140.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

160.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

190.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

210.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

240.000

-

Sản xuất năm 2009

270.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

310.000

3.2

Từ 1.6 > 1.8

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

130.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

150.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

170.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

190.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

230.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

250.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

290.000

-

Sản xuất năm 2009

330.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

370.000

3.3

Loại trên 1.8

-

-

Sản xuất năm 1993 về trước

150.000

-

Sản xuất năm 1994 -1995

170.000

-

Sản xuất năm 1996 - 1998

190.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

220.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

280.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

310.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

350.000

-

Sản xuất năm 2009

390.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

410.0001   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương