Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 3.39 Mb.
trang3/24
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích3.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

2

DAIHATSU APPLAUSE, 4 cửa 1.6

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

130.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

140.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

150.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

170.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

200.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

230.000

-

Sản xuất năm 2009

260.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

300.000

3

DAIHATSU MIRA 659 CC

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

700.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

80.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

100.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

130.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

150.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

160.000

-

Sản xuất năm 2009

180.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

210.000

4

DAIHATSU 659CC OBTI

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

70.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

80.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

100.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

120.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

140.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

160.000

-

Sản xuất năm 2009

180.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

200.000

B

XE VIỆT DÃ GẦM CAO

-

1

DAIHATSU RUGGER 2.8, 2 cửa

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

210.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

290.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

360.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

410.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

450.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

510.000

-

Sản xuất năm 2009

570.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

640.000

2

DAIHATSU PEROZA - ROCKYHARDOTOP 1.6, 2 cửa

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

180.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

200.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

210.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

260.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

290.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

330.000

-

Sản xuất năm 2009

370.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

420.000

C

XE CHỞ KHÁCH

-

1

DAIHATSU DELTA - WIDE 7 - 8 chỗ

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

130.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

140.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

160.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

210.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

250.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

280.000

-

Sản xuất năm 2009

310.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

350.000

2

DAIHATSU ATRAI 6 chỗ,659 CC

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

60.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

70.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

110.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

130.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

150.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

170.000

-

Sản xuất năm 2009

190.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

210.000

D

XE VẬN TẢI

-

1

LOẠI XE TẢI THÙNG CHỞ HÀNG CỐ ĐỊNH

-

1.1

Trọng tải 1 tấn trở xuống

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

60.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

80.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

90.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

120.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

140.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

160.000

-

Sản xuất năm 2009

180.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

210.000

1.2

Trọng tải trên 1 tấn - 1,5 tấn

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

80.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

100.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

110.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

140.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

160.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

180.000

-

Sản xuất năm 2009

200.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

230.000

1.3

Trọng tải trên 1,5 tấn - 2 tấn

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

110.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

130.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

150.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

190.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

210.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

240.000

-

Sản xuất năm 2009

270.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

300.000

1.4

Trọng tải trên 2 tấn - 3 tấn

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

180.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

190.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

210.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

260.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

290.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

330.000

-

Sản xuất năm 2009

370.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

410.000

1.5

Trọng tải trên 3 tấn - 3,5 tấn

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

180.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

200.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

230.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

280.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

310.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

350.000

-

Sản xuất năm 2009

390.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

420.000

1.6

Trọng tải trên 3,5 tấn - 4,5 tấn

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

200.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

220.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

250.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

290.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

330.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

370.000

-

Sản xuất năm 2009

410.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

450.000

XIII

HÃNG SUZUKI SẢN XUẤT

-

1

SUZUKI CULTUS

-

1.1

SUZUKI CUTUS - SEDAN, 4 cửa 1.5

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

150.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

180.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

220.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

260.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

290.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

330.000

-

Sản xuất năm 2009

360.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

400.000

1.2

SUZUKI CUTUS - HATCHACK, 4 cửa 1.0

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

120.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

140.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

170.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

210.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

240.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

270.000

-

Sản xuất năm 2009

290.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

330.000

1.3

SUZUKI CUTUS - HATCHACK, 2 cửa 1.0 - 1.5

-

-

Sản xuất năm 1995 về trước

110.000

-

Sản xuất năm 1996 -1998

120.000

-

Sản xuất năm 1999 - 2001

140.000

-

Sản xuất năm 2002 - 2004

190.000

-

Sản xuất năm 2005 - 2006

210.000

-

Sản xuất năm 2007 - 2008

240.000

-

Sản xuất năm 2009

260.000

-

Sản xuất năm 2010 về sau

300.0001   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương