“What Was The Holy Ghost Given For?tải về 286.57 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích286.57 Kb.
  1   2   3   4


Đức Thánh Linh Được Ban Cho Để Làm Gì?
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 59-1217What Was The Holy Ghost Given For?”, dài 127 phút, giảng vào tối thứ Năm ngày 17/12/1959, bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, tại Nhà Thờ Đền Tạm Branham (Branham Tabernacle), USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 6b, ngày 8/6/2009 -Vietnamese Translation, Revision 6b)
1 Tôi thấy Anh Neville tin vào việc đặt tay. Tôi thấy mình có một đôi câu hỏi. Vậy thì, tôi sẽ giải đáp những câu này đêm mai, bởi vì tôi không có thì giờ để thông suốt cho anh em đêm nay, có lẽ về Sứ điệp đêm qua. Nếu người nào có một câu hỏi về Sứ điệp nào trong những Sứ điệp, cứ đưa ra trong một đêm, tôi có thể trả lời đêm hôm sau.

Đêm mai, tôi muốn tiếp đón một vài Mục sư Truyền đạo nếu có thể, nếu không có, một vài người nam, người nữ vững chắc, tốt đẹp nào đó mà chúng ta có thể gọi trong thì giờ có cần, trong một biến cố… Đêm mai, chúng ta bắt đầu sau Sứ điệp để đặt tay lên -- để được Đức Thánh Linh. Anh em hưởng đặc ân của anh em ở lại ngay tại đây nếu anh em ao ước, xuyên qua tất cả những ngày nghỉ nếu có mất lâu đến thế để qua đời... Rồi, nếu không, nếu anh em ước đi để về căn nhà riêng của anh em, ồ, chúng tôi sẽ cảm thấy vui mừng nếu anh em có được một chỗ... Chỉ không biết nơi nào để đi... Chúng ta muốn có một số Mục sư Truyền đạo, các số của họ nếu là những khách thăm viếng, các số của họ nơi họ đang lưu lại, rằng ấy là chỗ mà chúng ta sẽ giữ chặt họ được ngay, đưa người vào trong một nhà, đưa người khác vào trong một nhà khác, một người khác nữa vào trong một nhà khác nữa, rằng họ sẽ cho anh em những lời hướng dẫn, anh em, những người sắp tìm kiếm ơn phước vĩ đại này mà chúng ta đang nói về, phép báp-têm của Đức Thánh Linh.3 Đêm qua, chúng ta có giảng về, “Đức Thánh Linh Là Gì?” Chúng Ta đã tìm thấy Thánh Linh là về mọi thứ mà Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta. Trong Thánh Linh, chúng ta tìm thấy những gì mà Hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ có cần. Chúng Ta đã tìm thấy Thánh Linh là Một Ấn chứng, Một Đấng An Ủi, Sự An Nghỉ, Niềm Vui Mừng, Sự Bình An và Sự Sống Lại. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời đã Hứa cho Hội thánh của Ngài đặt trong Đức Thánh Linh.

Tối nay, chúng ta muốn rao giảng về, hay trò chuyện về, giảng dạy về… Tôi có khoảng 3 hay 4 tờ trích dẫn ở đây, hay những câu Kinh thánh, về Lời. Những điều mà đêm qua, tôi đã để lại “Quyển Phụ Lục” của Cruden của mình nằm tại đây và tôi chưa làm xong. Hôm nay, tôi phải đi cho hết như có thể được với những câu Kinh thánh.5 Ngày mai -- tối nay, chúng ta đang giảng về, Mục đích của Đức Chúa Trời Ban Đức Thánh Linh Đến Là Gì? Thánh Linh Là Gì? Nếu Thánh Linh là một điều vĩ đại như vậy, thì tại sao Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh đến? Rồi đêm mai, chúng ta muốn trò chuyện về, Có Phải Thánh Linh là dành cho Anh không? Làm Thế Nào Anh Nhận Được Thánh Linh? Làm Thế Nào Anh Biết Được Khi Anh Có Thánh Linh? Rồi, sau khi chúng ta đi qua hết những câu hỏi đó với những câu Kinh thánh, giải thích chúng bởi những câu Kinh thánh, sử dụng những câu Kinh thánh cho tất cả mọi điều, rồi những người đang tìm kiếm Đức Thánh Linh sẽ đến vào lúc đó. Rồi, tôi hy vọng cuộc phấn hưng sẽ khởi đầu đi từ đó, vận động với Đức Thánh Linh.

Vậy thì tối mai, nhiều anh em có thể ở lại trong một lát trong những căn phòng và trong Hội thánh, tôi cảm thấy rằng nếu chúng ta có thể có được thật nhiều những Mục sư Truyền đạo và những người có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt dân sự nhận lãnh Đức Thánh Linh (để khích lệ họ, đi vào trong ngôi nhà -- Một người nữ và chồng của nàng -- Hay với người nào đó đang tìm kiếm Đức Thánh Linh) được hướng dẫn kỹ lưỡng về những gì để làm, nếu anh em cho số điện thoại của anh em hay phát biểu với Mục sư tối nay hay tối mai. Cứ trao chúng cho Anh Neville, như thế để dành cho chúng ta tập hợp vào cho một buổi nhóm. Cứ cho số điện thoại của anh em, chỗ mà chúng tôi có thể liên lạc được với anh em. Rồi nói, “Tôi sẽ sẵn sàng, anh muốn đặt tôi trong một ngôi nhà...” Nếu người nữ một mình, lúc ấy, chúng ta có thể gởi đến một người nữ khác (Hiểu không?) cho người nữ này. Rồi, nếu nó là trong một căn nhà, chỗ có một người, vợ của anh ta, ồ, chúng ta có thể gởi một Mục sư đến. Chúng tôi thật vui mừng có anh em hợp tác, bởi vì tôi biết mỗi người anh em có quan tâm đến điều này, điều này chính yếu nhất. Hãy nhớ, “Người cứu được một linh hồn khỏi phạm lỗi lầm mình, che đậy vô số tội lỗi.” Nàng Dâu Đấng Christ đang đói và khát. Nàng đang trong cơn đau đẻ ra những người con của Đức Chúa Trời.7 Đêm nay, trước khi đọc những câu Kinh thánh, chúng ta hãy cúi đầu một phút cầu nguyện. Ngay trước khi cầu nguyện, anh em cúi đầu xuống, nếu có một nhu cầu, cứ đưa tay lên và nói, “Đức Chúa Trời ôi, con trang trọng đưa tay lên. Con có nhu cầu. Con cầu xin Ngài sẽ vùa giúp con, ồ, Chúa ôi.” Đức Chúa Trời ban phước mỗi người trong anh em. Ngài nhìn thấy bàn tay của anh em. Các Thiên sứ có ghi những nhu cầu của anh em xuống.

8 Lạy Cha Thiên Thượng, giờ đây, chúng con đến gần Ngài một lần nữa trong lời cầu nguyện. Chắc chắn, lời cầu nguyện đã được thực hiện rồi giữa vòng những người Con của Đức Chúa Trời đêm nay, tại nơi nhỏ bé này, những bài hát đó đã được hát và chúng con đã dâng cao tấm lòng của mình trong niềm vui, mừng rỡ, với những lời ngợi khen Đức Chúa Trời.

Đa-vít nói rằng ông sẽ đi vào trong hội chúng của những Thánh đồ và tỏ cho biết nhu cầu của ông. Đêm nay, có nhiều bàn tay. Có lẽ, con sẽ nói, 80% phần trăm của những người đang ngồi trong tòa nhà này đêm nay đã đưa tay họ lên cho những nhu cầu. Chúa ôi, tỏ cho thấy rằng chúng con không thể ra đi mà không có Ngài. Chúng con phải có Ngài hằng ngày. Ngài là Sự Sống của chúng con, Sự Mừng Vui của chúng con, Sức Khỏe của chúng con, Sức Mạnh bền vững của chúng con, Sự Ở Lại của chúng con, Cái Khiên của chúng con, Lá Chắn của chúng con khỏi quân thù. Chúng con không thể nào chiến đấu trong cuộc chiến sự sống này mà không có Ngài. Hoàn toàn không thể nào cho chúng con để làm điều đó, chúng con phải hoàn toàn nương cậy trên Ngài. Vì chúng con biết rằng chúng con đang bước đi xuyên qua một xứ hoảng loạn và tối tăm. Ở mỗi bên, quân thù vây lấy chúng con, giương ra những cái bẫy. Chúa, đường của chúng con đầy dẫy bẫy lưới của quân thù khiến cho chúng con bực bội.10 Chúng con cũng biết rằng vào cuối con đường, chúng con có thung lũng dài dằng dặc và bị che bóng đó, được gọi là sự chết để đi xuyên qua. Ồ, Chúa ôi, ai sẽ nắm những bàn tay của chúng con vào lúc đó? Chúa ôi, chúng con muốn biết Ngài. Chúng con muốn biết rằng Ngài nắm bàn tay chúng con và chúng con nắm tay Ngài, để chúng con có thể có sự bảo đảm được neo đậu, rằng khi chúng con đến giây phút vĩ đại cuối cùng đó của đời sống mình, đi vào trong cánh cửa đó, được gọi là sự chết, chúng con có thể nói với Thánh đồ ngày xưa, “Con biết Ngài trong quyền phép của sự sống lại của Ngài, con biết rằng khi Ngài kêu gọi, con sẽ đi ra từ những người chết.

Đức Chúa Trời là Cha ôi, chúng con cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban phước cho những nan đề của chúng con và buổi nhóm lại của chúng con. Xin ban phước cho những lời của Ngài. Nếu con nên nói bất kỳ điều gì mà nghịch lại Lời Ngài hay ý chỉ của Ngài, Ngài vẫn có quyền phép để đóng miệng lại giống như Ngài đã làm trong hang sư tử lúc Đa-ni-ên có mặt. Chúa ôi, chúng con cầu nguyện rằng Ngài sẽ mở những tai và những lòng đêm nay -- Tạo nên trong họ một sự đói khát. Cầu xin cho họ thật khát để họ không thể ngủ hay an nghỉ bất kỳ chỗ nào cho đến lúc Đấng Yên Ủi đến.12 Chúng con tin rằng chúng con đang sống trong những ngày sau rốt, trong bóng của sự hiện đến của Ngài. Chúa ôi, đó là những gì mà những Sứ điệp này được chỉ dẫn đến. Đó là cho dân sự để chú ý nhận lấy sự cảnh báo. Cầu xin cho đêm nay, chúng con lột bỏ lớp vỏ sò, ngay bây giờ, đặt nó trên một bên ghế, nói, “Chúa là Đức Chúa Trời ôi, con được đón nhận với Ngài. Hãy để cho Thánh Linh Ngài dấy lên qua con, hun đúc con và Tạo nên con theo ý chỉ của Ngài. Con sẽ giao phó lòng mình, sức mạnh của mình, tất cả những gì của con cho Ngài.”

Chúa ôi, xin nghe chúng con. Chúng con không phải có mặt tại đây để người ta trông thấy vào đêm mưa này. Chúng con không phải có mặt tại đây chỉ vì chẳng có nơi nào nào khác để đi. Chúng con có mặt tại đây vì một mục đích thánh, trang trọng trong lòng mình, đó là kéo đến gần Ngài, biết rằng Ngài đã Hứa nếu chúng con kéo đến gần Ngài, Ngài sẽ kéo đến gần chúng con. Đó là lý do chúng con có mặt tại đây. Người nào đến trong cơn đói sẽ không đi ra bị đói nữa. “Phước cho những người đói khát về sự công bình.” Chúa Jêsus đã Phán, “Vì họ sẽ được no đủ.” Nếu chúng con cầu xin bánh, chúng con sẽ không nhận ‘đá’, chúng con có sự cam kết đó. Nếu chúng con xin cá, chúng con sẽ không nhận ‘rắn’, nhưng Đức Chúa Trời Cha chúng con sẽ cho chúng con ăn với Ma-na Thiên thượng -- Lời Ngài và Thánh Linh Ngài, để làm chứng về Ngài. Chúa ôi, xin nhậm lời cầu xin của chúng con, lời kêu cầu của chúng con, trong khi chúng con chờ đợi Ngài. Chúng con cầu nguyện trong Danh Jêsus Christ. A-men!14 Anh em giữ lại những câu Kinh thánh này, anh em hãy giở cùng với tôi đến Giăng một lần nữa, đoạn 14, chúng ta muốn bắt đầu tại giăng 14. Chúng ta hãy bắt đầu khoảng câu 14, Giăng 14:14, đọc một phần của đoạn Kinh thánh này.

Trong đoạn này, anh em sẽ tìm được nhiều bối cảnh mà tôi muốn giảng về đêm nay. Hãy nhớ, anh em đã đọc những quyển Kinh thánh “chữ đỏ”, nó màu đỏ, là đây. Đó là những Lời mà chính Chúa Jêsus đã giảng về. Do đó, chúng ta có thể chắc chắn chúng sẽ như Ngài đã Phán: Trời đất sẽ qua đi nhưng Lời Ngài sẽ không bao giờ qua. Bây giờ, chúng ta sẽ đọc từ đoạn 14:14,Nếu các ngươi nhân Danh Ta xin điều chi, Ta sẽ làm cho (Thật là một Lời hứa ơn phước.)

Nếu các ngươi yêu mến Ta thì giữ gìn các điều răn Ta.

Ta sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được. Vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, (Bây giờ, anh em đọc từ một bản Kinh thánh tiếng Hy Lạp sẽ hiểu nó ở đây... “Thấy” (see) có nghĩa là “Hiểu”. “Vì thế gian không hiểu được Ngài.” Điều đó thật là thực. Giờ hãy để tôi đọc lại nó một lần nữa.)

Tức là Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, những các ngươi biết Ngài... (Ai? Đấng Yên Ủi.)... Vì Ngài ở trong các ngươi... (bây giờ, thì hiện tại) Ngài ở cùng với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi (Đó là gì? Một Đấng Yên Ủi không thay đổi.)

Ta sẽ chẳng để cho các ngươi mồ côi đâu (Bất kỳ người nào đều biết rằng “Ta” là một đại từ nhân xưng) Ta sẽ đến cùng các ngươi.

Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy Ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.

Vào ngày đó, các ngươi sẽ không nhận biết rằng ta ở trong Cha Ta, các ngươi ở trong Ta và Ta ở trong các ngươi.

Đó sẽ là trọng tâm của suy nghĩ của tôi nhưng chúng ta sẽ đọc thêm một chút. Hãy cũng để tôi đọc câu đó một lần nữaVào ngày đó (ngày vĩ đại, Ngài phán xét) các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha, các ngươi ở trong Ta và Ta ở trong các ngươi.

Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến Ta, người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại, Ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết Ta.

Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế gian? (Đó là “Kosmos” “trật tự thế giới”, anh tôi là chữ “g”. Nó nói ở đây, “Kosmos hay hệ thống thế giới” -- Đó là những Giáo hội (có tổ chức), giống như vậy. Hiểu không? “Làm thế nào Ngài tỏ Chính Ngài cho chúng tôi mà không phải cho họ? Làm thế nào Ngài làm điều đó?”)

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, (A-men!) Cha Ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.

Còn kẻ nào chẳng yêu mến Ta thì chẳng vâng giữ Lời Ta, và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai Ta đến... (Có thể giữ những điều Giáo hội nói, song cần phải giữ những gì Ngài phán bảo. Anh em hiểu không?)

Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi Ta còn ở cùng các ngươi

Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân Danh Ta sai xuống. Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi (đó là Lời Ngài) chớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. (Vậy thì Đức Chúa Trời đã sai Đức Thánh Linh đến cho mục đích gì? Cầu xin Ngài gia thêm những ơn phước của Ngài vào Lời Ngài.)

16 Chúa Jêsus Phán, “Vào ngày đó, các ngươi sẽ biết rằng ta ở trong Cha, Cha ở trong Ta, Ta ở trong các ngươi và các ngươi ở trong Ta.”

Nếu chúng ta sắp nói điều này, hãy nhớ, bài này sẽ ghi vào băng. Một thương gia Cơ đốc ngoài Louisville đã gọi điện cho tôi cách đây một lát, ông bảo, “Billy, thật hổ thẹn, những Sứ điệp này giống như anh đã giảng đêm qua, không đến được 40 ngàn người ở đây thay vì một 150, hay 200 - 300 người tại Đền tạm nhỏ của anh.”

Tôi nói, “Từ giờ đến 6 tháng nữa, thưa ông, nếu Chúa Jêsus chậm trễ, cả thế giới sẽ nghe Sứ điệp này.” Những cuộn băng đi khắp thế giới, khắp nơi. (Hiểu không?) Bởi vậy, chúng tôi đang giảng dạy tại đây bây giờ, chỉ những gì mà chúng tôi tin là Lẽ thật và những gì mà chúng tôi tìm ra mà Đức Chúa Trời đã khẳng định nó cho chúng tôi là Lẽ thật.

19 Mục đích của Đức Chúa Trời là gì trong việc sai Đức Thánh Linh của Ngài đến? (Hãy đánh dấu Giăng 14 đó xuống, bắt đầu tại câu 14 và đọc hết đoạn để làm cơ sở.) chúng ta tìm thấy mục đích của Đức Chúa Trời ở đây trong việc sai Đức Thánh Linh đến, là một mục đích: Chính Đức Chúa Trời ngự trong Hội thánh của Ngài và liên tục những chương trình của Ngài thông qua Hội thánh, rằng Đức Chúa Trời có mặt trong Đấng Christ, liên tục những chương trình của Ngài thông qua Đấng Christ, từ Đấng Christ vào trong Hội thánh, liên tục công việc của Ngài thông qua Hội thánh.

Chúng ta biết những gì mà Đức Thánh Linh là. Đêm qua, chúng Ta đã tìm ra rằng Linh là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta suy nghĩ về Đức Chúa Cha (như Jêsus đã nói tại đây) Cha của Ngài, Đức Chúa Con là Jêsus, Đức Chúa Thánh Linh, như những gì mà chúng ta gọi linh hôm nay, điều đó không có nghĩa rằng có một Đức Chúa Trời trong 3 Chức Vụ. Chúng ta có thể nói giống như thế này: Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời là, Ngài tuôn đổ vào trong Đấng Christ, bởi vì Chính Ngài tự làm trống không và tuôn đổ vào trong Đấng Christ. Đấng Christ là sự Trọn Vẹn của Thần Tính Chúa thuộc thể. Tất cả những gì mà Chúa có, Ngài tuôn đổ vào trong Hội thánh, không phải là vào trong một cá nhân nhưng vào trong toàn Thân Thể. Tại đó là nơi chúng ta đến cùng với nhau trong sự hiệp một, chúng ta có quyền phép. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời là, có mặt trong Đấng Christ, tất cả những gì Đấng Christ là, có mặt trong anh em. “Vì Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và ngự ở giữa vòng chúng ta.” (I Ti-mô-thê 3:16 nếu anh em chép xuống.) “Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm.” Chúng ta sờ tay trên Ngài: Đức Chúa Trời, Chúa, được làm nên xác thịt và ngự và ngự ở giữa vòng chúng ta, bước đi trên đất, chúng ta nhìn thấy Ngài bằng mắt của chúng ta.21 Anh em biết, trong cùng chương 14, sách Giăng:

Phi-líp thưa, “Thưa Chúa, chỉ Cha cho chúng tôi và như thế làm chúng tôi mãn nguyện.

Chúa Jêsus Phán, “Phi-líp, Ta đã ở lâu với ngươi và ngươi không biết Ta.

Khi nào ngươi nhìn thấy Ta, ngươi đã thấy Cha rồi. Tại sao ngươi nói với Ta: ‘Hãy chỉ Cha cho chúng tôi?’” Đức Chúa Trời trở nên xác thịt.

Nào, nó đây nầy. Cha là Đức Chúa Trời ở trên anh em. Chúng Ta đã có mặt kể từ A-đam, Đức Chúa Cha đã ở trên Môi-se và các con cái của Y-sơ-ra-ên trong một Trụ Lửa, sau đó, Đức Chúa Trời ở lại với chúng ta trong Đấng Christ, bước đi với chúng ta, trò chuyện với chúng ta, ăn với chúng ta, ngủ với chúng ta. Đức Chúa Trời ở trên chúng ta, Đức Chúa Trời ở với chúng ta, giờ đây, đó là Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời là, đi vào trong Đấng Christ, tất cả những gì Đấng Christ là, đi vào trong Hội thánh. Đó là gì? Đức Chúa Trời đang làm việc trong anh em. Bất kỳ nơi nào trên thế giới, nếu Ngài muốn kêu gọi anh em, anh em có mặt ngay ở đó: Đang làm việc trong anh em để thực hiện ý chỉ tốt đẹp của Ngài. Chúng ta nên cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó biết bao. Đức Thánh Linh được sai đến vì mục đích của Đức Chúa Trời đang sống trong Hội thánh của Ngài, đang vận động thông qua mỗi thời đại, đang thi hành Ý chỉ Thiêng liêng của Ngài.

24 Khi người ta cười cợt anh em, không phải người ta đang làm trò anh em, người ta đang làm trò Đấng sai anh em đến. Như thế, Chúa Jêsus Phán, “Phước cho các ngươi khi người ta nói tất cả các cánh gian ác nghịch lại các ngươi, một cách giả dối, vì cớ Danh Ta. Phước thay cho các ngươi.” Một lần nữa, “Tất cả những ai sống kỉnh kiền trong Jêsus Christ sẽ chịu bắt bớ.” Vì khi Đức Chúa Trời bày tỏ Chính Ngài được biết trong Đấng Christ, họ căm ghét Ngài. Kosmos, hệ thống và trật tự thế giới... “Thế gian chẳng biết Ngài.” “Ngài đã đến với dân mình và dân mình chẳng nhận Ngài. Nhưng hễ nhiều chừng nào những người chịu nhận Ngài, Ngài ban cho họ quyền phép để trở nên những con trai của Đức Chúa Trời, cho những người tin đến Danh [Tên của] Ngài.” Ồ, như thế nào chúng ta nên yêu và tôn thờ Ngài. Mục đích của Đức Chúa Trời, muốn trở nên trong sự thông công...

25 Trước khi chúng ta rời bài đó, chúng ta hãy sử dụng phần này. Vào thời đại của Ru-tơ, trong Luật chuộc lại, lúc Na-ô-mi rời đất nước bởi vì các thử thách, những thời kỳ gian truân, bà đi vào trong xứ Mô-áp, chỉ là những người hâm hẩm, trên danh nghĩa, vì dân Mô-áp đến từ con cái của Lót. Họ là những người tin gọi là và bị pha trộn. Rồi, chồng của bà chết, 2 con trai của bà cũng chết. Trên đường Na-ô-mi và Ru-tơ đi về nhà, Ốp-ra, một trong những nàng, những vị thần của nàng, Nhà hội của nàng và dân của nàng. Na-ô-mi cố buộc Ru-tơ quay trở về nhưng nàng bảo, “Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; Mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Tôi sẽ không quay về.

Đó là khi một người nắm bắt được một khải tượng. Đừng quan trọng những gì mà dân của nàng bảo, “Chị đi đến đó và trở thành kẻ cuồng tín thánh hay thứ gì đó.” Điều đó chẳng tạo nên sự khác biệt gì đối với Ru-tơ. Có một mục đích của Đức Chúa Trời để được ứng nghiệm.27 Đêm nay, cũng chắc chắn như anh em đang đói vì Đức Thánh Linh đó là điều gì đó ở trong anh em, đang lôi kéo anh em, đó là mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống của anh em phải được ứng nghiệm giống như nó đã là với Ru-tơ.

Câu chuyện thật đẹp. Tôi không thể rời nó được một phút. Anh em biết, luật sự chuộc lại, đó là Bô-ô... Anh em biết câu chuyện như thế nào Ru-tơ nhặt lúa sót trên cánh đồng và đã tìm thấy ân huệ với Bô-ô. Trước khi ông có thể cưới nàng, ông phải chuộc lại tất cả những gì mà Na-ô-mi đã đánh mất. Người duy nhất mà có thể chuộc lại được gia sản đã bị suy sụp của Na-ô-mi, trong luật về sự chuộc lại là một người bà con gần, phải là những người thân thuộc trước khi ông có thể chuộc. Đó là những người bà con nhất của bà. Ông phải là một tấm biển công khai bên ngoài cách cổng, hay một sự xưng nhận công khai rằng ông được chuộc lại tất cả những gì mà Na-ô-mi đã mất. Bô-ô đã làm điều đó bằng cách đá tung giày của ông trước các bậc trưởng lão và bảo, “Nếu có bất kỳ người nào đây, có bất kỳ điều gì thuộc về Na-ô-mi, ngày nay, Ta chuộc nó lại rồi.”29 Đó là cách mà Đức Chúa Trời đã làm: Tuân theo những luật riêng của Ngài, một luật khác. Ngài tuân theo luật của riêng Ngài. Rồi Đức Chúa Trời, để chuộc lại Hội thánh đã mất, thế giới đã mất, những thọ tạo đã mất... Đức Chúa Trời, Đấng vô hạn trong Thánh Linh, chuộc lại nhân loại đã mất, chính Đức Chúa Trời trở nên những người thân thuộc, Con Người, Một Con Trai mà Ngài đã tạo nên trong tử cung của Ma-ry. Rồi Ngài làm một dấu hay có bài làm chứng. Bên ngoài những cánh cổng của Giê-ru-sa-lem, Ngài đã được nhấc lên giữa trời và đất, đã chết, đã chuộc lại mọi thứ, trong sự đổ huyết, Ngài đã làm nên thánh một Hội thánh mà Chính Ngài có thể sống trong, sự thông công, giao thông với chỗ thông công đã bị mất đó từ vườn Ê-đen chỗ Đức Chúa Trời đã giáng xuống mỗi buổi tối, thì giờ Hội thánh. Anh em có lưu ý, Đức Chúa Trời đã giáng xuống trong sự mát mẻ của Ngài, mặt trời lặn. Có điều gì đó về lúc nó bắt đầu vào đêm, dân sự suy nghĩ về Hội thánh, Chúa -- Những người Cơ đốc. Anh em nhìn thấy mặt trời đang lặn. Anh em nhận ra rằng mặt trời của anh em đang lặn.

30 Vào lúc đêm mát mẻ, Ngài giáng xuống và giao thông với họ. Tại đó, Ngài đã mất sự thông công đó, bởi vì tội lỗi không chịu để cho Ngài làm điều đó. Rồi Ngài đã được làm nên xác thịt, ngự ở giữa vòng chúng ta để Ngài có thể quay trở lại với con người một lần nữa, sống trong con người, phục hồi con người trở lại tình trạng giao thông với Ngài một lần nữa, ban cho người trở lại Chúa đúng của mình. Đó là những gì Ngài đã làm.

Đó là mục đích của Đức Thánh Linh: Đó là Đức Chúa Cha một lần nữa, Đức Chúa Cha đang ngự trong anh em, đang thi hành những chương trình của Ngài để hoàn tất chương trình cứu chuộc của Ngài, làm việc thông quan anh em, tạo nên anh em là một bạn đồng công với Ngài, cho anh em một chỗ, một phần cho người anh chị em đã sa ngã, bị hư mất của mình, ban cho anh em Thánh Linh Ngài, tình yêu thương của Ngài đã săn tìm những người hư mất như Ngài đã làm trong vườn Ê-đen, “A-đam, A-đam, ngươi ở đâu?” Đó là những gì mà Đức Thánh Linh thực hiện đối với một người nam hay một người nữ. Khi Lời giáng vào trong lòng họ và Lời ngụ ở đó, có một sự đói khát cho những linh hồn bị hư mất. Đó là những gì tạo nên vấn đề với những buổi nhóm hôm nay, không có đủ Thánh Linh động chạm trong đó để đi vào cho những linh hồn của những người hư mất và đang hấp hối. Nó hơn là tạo nên một tên tuổi, một Nhà thờ, một tòa nhà hay một hệ phái, thay vì là một chương trình thắng linh hồn. Tiếc biết bao. Chúng ta có thể ở lại với đề tài đó nhiều.32 Đức Chúa Trời tuôn đổ chính Ngài vào trong Đấng Christ. Hãy quan sát. Chính xác Đấng Christ tuôn đổ chính Ngài vào trong Hội thánh. “Vào ngày đó, các ngươi sẽ biết được Ta ở trong Cha, các ngươi ở trong Ta, Ta ở trong các ngươi.” Vào ngày đó, anh em sẽ biết được điều đó -- Toàn bộ sự việc là một chương trình cứu chuộc đang giáng xuống, rằng Đức Chúa Trời sắp quay trở lại để sống trong, ngự với, giao thông với dân sự của Ngài giống như Ngài đã làm vào ban đầu. Ngay khi Ngài khiến Hội thánh Ngài nói ra những tình trạng, khiến Hội thánh của Ngài đến một chỗ mà Ngài có thể tự tuôn đổ qua, tình yêu thương, thuyết phục, sự thông công, rồi sẽ đến một Ê-đen. Ngài sẽ đem Hội thánh của Ngài quay trở lại chỗ, nơi nó đã rời Ngài, quay trở lại Ê-đen một lần nữa, tại chỗ mà nó đã sa ngã. Đó là nơi nó đã tạo nên sự khởi đầu sa ngã của nó, đó là chỗ nó sẽ được lấy ngay trở lại chỗ đó một lần nữa.

33 Hội thánh đã có mặt trong thế giới trong một khoảng thời gian. Thực sự, Hội thánh, sau cuộc cải cách của 1.500 năm của những thời đại bóng tối, Luther đã là nhà cải cách đầu tiên xuất hiện sau vòng của những sứ đồ. Sau khi Luther xuất hiện rồi, Đức Chúa Trời đã làm nhô lên một chút của Thánh Linh và tuôn đổ Thần Linh trên Hội thánh trong sự xưng công bình. Sau đó, trong những ngày của Wesley, Ngài đã tuôn đổ ra thêm một chút nữa của chính Ngài vào trong sự thánh hóa. Trong khi thời đại tăng trưởng tiếp tục cho đến thời đại chung kết, Đức Chúa Trời đã làm đầy dẫy Hội thánh của Ngài. Cứ nhìn chung quanh và tìm ra xem điều đó có thật hay không.

Hãy nhìn vào thời đại của Luther, anh em những người đọc lịch sử. Hãy nhìn vào cuộc phục hưng của họ và những gì họ đã làm. Hãy nhìn nhiều như thế nào, vĩ đại hơn, mà cuộc phục hưng của Wesley đã có, họ đã có quyền phép nhiều hơn như thế nào, song chỉ trong thiểu số. Hãy quan sát trong những ngày Ngũ Tuần, họ đã có một cuộc phục hưng tuyệt diệu như thế nào vào lúc đó, quả là một sự càn quét rộng và vĩ đại, xuyên qua...35 Tờ báo Công giáo, “Khách Viếng thăm Ngày Chúa nhật của Chúng ta”, Xưng ra rằng những phong trào Ngũ Tuần đã sinh ra 1 triệu 500 ngàn người trở lại đạo trong 1 năm, vượt qua hết tất cả các Hội thánh cùng với nhau. Người Công giáo chỉ tuyên bố có một triệu. Trong tờ, “Khách Viếng thăm Ngày Chúa nhật” của riêng họ tờ báo được gọi là “Khách Viếng thăm Ngày Chúa nhật” đó có lời phát biểu rằng những phong trào Ngũ Tuần đã chạy vượt qua họ. Hãy nhớ, những người trở lại đạo với Ngũ Tuần là những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khởi đầu là trong thiểu số, bên mé của lối đi ngoài đó với một cây đàn ghi ta cũ kỹ... Thậm chí, những người nữ không có đủ tiền để mua một đôi vớ. Nằm trên những lối mòn đường xe lửa, lượm bắp, nghiền chúng làm bánh cho những con cái của họ. Nhưng nó đã đi đến cái gì? Hội thánh đang đứng vững, quyền lực nhất trong thế giới hôm nay, không phải là trong những đôi mắt của trần gian nhưng trong đôi mắt của Đức Chúa Trời bởi vì Ngài chứng minh nó bởi những gì mà Ngài đang làm cho họ. Ngài đang tuôn đổ chính Ngài vào trong họ, tuôn đổ Linh vào.

36 Hãy lưu ý những gì xảy ra. Đức Chúa Trời tuôn đổ Chính Ngài vào trong họ... Giờ đây, Hội thánh đã đến được một chỗ, từ Luther, Wesley... Cuộc phục hưng tiếp tục với Ngũ Tuần. Giờ đây, vào trong thời đại này mà bây giờ chúng ta đang đến bởi Đức Thánh Linh không hề thay đổi, chỉ thêm Linh, khi họ, những người Lutheran trở lại đó, được cứu, họ có được một phần của Đức Thánh Linh, khi những người Giám Lý được nên thánh, đó là công việc của Đức Thánh Linh. Đó là một phần của Đức Thánh Linh. “Họ mà không có chúng ta không được làm cho hoàn hảo.” Lời Kinh thánh nói.

Trong Ánh Sáng đã bắt đầu chiếu ra trong những ngày sau rốt, Ngài đang mong đợi chúng ta, một điều vĩ đại từ chúng ta, bởi vì chỗ nào có nhiều được ban cho, cũng bị đòi lại nhiều nữa. Như vậy, Ngài sẽ đòi lại nhiều hơn từ chúng ta hơn là Ngài đã đòi những người Lutheran hay những người Giám Lý, bởi vì chúng ta bước đi trong một Ánh Sáng vĩ đại hơn, với quyền phép vĩ đại hơn, một chứng nhân vĩ đại hơn mà họ đã có. Chúng ta có một chứng nhân vĩ đại hơn của sự sống lại. Chúng ta có những điều vững chắc hơn, bảo đảm hơn mà họ đã có.38 Nhưng giống như tôi đã nói với một trường đại học Lutheran cách đây không lâu.

Họ hỏi, “Chúng ta có những gì?”

Tôi đáp, “Một người trồng một cánh đồng bắp. Những tán nhỏ đầu tiên nảy lên, nhà nông bảo, ‘Cảm tạ Chúa vì một vụ bắp.’ Về tiềm năng, ông có nó nhưng ông ta chỉ có nó trong hình dạng ban đầu. Bởi nó, xuất hiện một cái cọng, một cái tua ra từ nó là những người Giám Lý.”

Nếu anh em quan sát tự nhiên, anh em sẽ thấy Đức Chúa Trời đang làm việc. Có một bí mật nằm ở đó, thậm chí đi cùng với chức vụ. Hiểu không? Quan sát tự nhiên, xem nó hoạt động như thế nào, thời đại nào và thì giờ nào, anh em nhìn thấy nơi mà anh em đang sống. Hãy quan sát thời đại.40 Vậy là những người Giám Lý, họ là những cái tua. Họ trông trở lại những người Lutheran, bảo, “Chúng ta có sự thánh hóa, anh em chẳng có cái gì trong đó cả.” Lần lượt, từ nhụy phần đó, từ Giám Lý xuất hiện tại bắp, đó là Ngũ Tuần. Đó: Sự xưng công bình, một giai đoạn của nó, sự thánh hóa, một giai đoạn khác của nó, Đức Thánh Linh, một giai đoạn khác của nó. Ngũ Tuần -- Luther, Wesley, Ngũ Tuần.

Tôi thích Ngũ Tuần bởi vì trong Ngũ Tuần, nó đã mang trở lại, không phải là chiếc là xanh, không phải là cái tua... Nhưng bắp không thể nói với tua, “Tôi không cần dùng anh.” Hay cọng không thể nói với lá, “Tôi không cần dùng anh,” bởi vì cùng một sự sống không hề thay đổi đã có trong chiếc là tạo nên cái tua. Sự sống không hề thay đổi trong tua tạo nên tai. Đó là Giáo hội Lutheran đã tạo nên Giáo hội Wesley. Đó là Giáo hội Wesley đã tạo nên Giáo hội Ngũ Tuần. Nhưng Giáo hội Ngũ Tuần, nó là gì? Đó là sự phục hồi của cùng loại hạt đi vào trong lòng đất vào lúc ban đầu, mang trở lại tất cả sự đầy trọn của quyền phép của Ngũ Tuần bởi phép báp-têm Đức Thánh Linh (Hiểu không?) trong những ngày sau rốt. Ồ, đó là một điều vĩ đại để tin và ngắm nhìn.42 Giờ đây trong thời đại này mà chúng ta đang sống, thời đại này, đó là bên kia Ngũ Tuần. Ngũ Tuần đã tự ổn định nó vào trong những tổ chức và bắt đầu làm giả hết về những tổ chức. “Chúng tôi là thế này, chúng tôi là thế đó.” Đó chỉ là bản chất. Anh em cứ không thể đừng được. Nó là bản chất. Họ sẽ làm chuyện đó. Đó là chương trình cho họ để làm điều đó. Nhưng Hội thánh cứ di chuyển tiếp tục. Nó đã đi vào chỗ vĩ đại hơn, quyền lực hơn... Đó là sự phục hồi của các ân tứ. Nhiều dân sự Ngũ Tuần không tin vào sự chữa lành Thiêng liêng (bằng phép lạ), sự hầu việc của Các Thiên sứ và các quyền phép của Đức Chúa Trời. Nhiều người Ngũ Tuần gọi những khải tượng này mà tôi thấy là từ quỷ. Thậm chí, nhiều tổ chức không có gì liên quan với nó trong Ngũ Tuần. Xem đó, chúng ta di chuyển qua bên kia điều đó. Cũng giống như những người Giám Lý gọi người Ngũ Tuần điên rồ vì nói tiếng lạ, cũng giống như những người Lutheran gọi những người Giám Lý điên rồ vì la hét... Hiểu không? Nhưng nó tất cả là sự xuất hiện của Đức Thánh Linh cho đến lúc Hội thánh vĩ đại được đầy dẫy và no đủ (Ha-lê-lu-gia!) những quyền phép vĩ đại của Đức Chúa Trời Toàn Năng, cho đến lúc Linh đến được một nơi mà chính những công việc Jêsus đã thực hiện tỏ bày chính mình ngay bây giờ trong Hội thánh. Các bạn hữu, chúng Ta đã gần rồi.

43 Cho phép tôi dừng ở đây chỉ một phút để nhận những gì mà Đức Chúa Trời đã đặt Đức Thánh Linh vào trong Hội thánh, vì ban cho anh em một điển hình khác để anh em biết được. Quay trở lại trong Cựu Ước, một người từ làm cho mình một ngôi nhà, ông có nàng dâu của mình, đó là điều đầu tiên. Rồi ông trở thành con người vĩ đại, giống như một tổ chức. Điều đó thì tốt. Điều kế tiếp xảy ra, có sự sinh ra trong căn nhà đó. Đó là khi Đức Thánh Linh (Hiểu không?) -- Một thần linh khác đến, đó là một con trai. Con trai đó, anh ta không quán xuyến hoàn toàn, cũng không được là người thừa kế cho đến lúc anh ta đến một tuổi nào đó, anh ta phải trước hết được chứng minh. Vâng. Sau đó, họ có luật nhận làm con (Thừa kế). (Với các anh em, những Mục sư, đặt chỗ một con trai là những gì mà tôi đang nói về bây giờ.) Rồi anh ta đến được một chỗ anh ta được nhận làm con (Thừa kế)...

Chúa Jêsus đã cho một minh họa đẹp đẽ về nó trên Núi Hóa Hình. Như tôi đã nói, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đi ra bên ngoài những luật pháp của Ngài để làm bất kỳ điều gì. Nếu anh em có một cái giếng đào trên ngọn núi này, phụt tung nước lên trên không, và ở mé núi này, ở đây, anh em đang có một vụ mùa đang bốc cháy, anh em có thể đứng bên ngọn núi này và hô lớn, “Ồ, nước, hãy chảy tràn ở đây và tưới đầy mùa vụ của tôi. Ồ, nước, hãy đến với vụ mùa của tôi.” Nó sẽ không bao giờ làm chuyện đó được. Nhưng nếu anh em làm việc theo các lực của trọng lực, anh em có thể tưới nước cho vụ mùa đó.45 Nếu anh em có một người bị đau ốm đang nằm ở đây, hay một tội nhân đang nằm ở đây, hay một người muốn đúng đắn (không thể bỏ được chuyện uống, bỏ được hút thuốc, bỏ được nhục dục và các thứ) nếu anh em cứ làm việc theo các luật của Đức Chúa Trời, hãy để cho Đức Thánh Linh đi vào đó, lúc ấy, anh ta không còn là của riêng mình nữa. Anh ta sẽ dừng những chuyện đó lại bởi vì Đức Thánh Linh chiếm hết anh ta. Song, anh em phải làm việc theo các luật của Đức Chúa Trời, các quy định của Đức Chúa Trời.

Trong Cựu ước, khi con trẻ này được sinh ra, họ quan sát nó để xem nó xử sự như thế nào, hành vi. Rồi, người cha, vào lúc này là một thương gia lớn, có lẽ trong độ tuổi 40, 50 của ông, không có thì giờ để tự mình dạy dỗ con trẻ này, vào những ngày của họ, họ đã không có các trường công lập giống như họ có bây giờ, vậy là họ gọi cái gọi là trợ giáo hay người nuôi dưỡng: Giáo viên. Giáo viên này là người giỏi nhất mà ông ta có thể tìm được, để ông ta thật và bảo cho người cha thật về chuyện đó.47 Rồi, khi cậu bé này đến một lứa tuổi nào đó, (bảo rằng cậu ta trưởng thành rồi) nếu cậu bé đó phản loạn, không tốt, không chăm sóc thương vụ của cha, tất cả những gì anh ta nghĩ về là ve vãn và chạy với giới nữ -- Hay uống, đánh bạc, đua ngựa, chàng trai đó sẽ luôn luôn là một con trai nhưng anh ta không bao giờ được đặt vào trong vị trí để làm người kế thừa cho tất cả mà cha anh ta có được. Nhưng nếu anh ta là một chàng trai tốt, anh ta lo về thương vụ của người Cha, anh ta chứng minh là đứa con đúng đắn, vậy, họ tổ chức một cái lễ. Họ đem chàng trai ra ngoài, trên đường phố, mặc vào cho anh ta một chiếc áo bào trắng. Họ đặt anh ta trên một khung đỡ cao để tất cả thành phố có thể trông thấy. Họ tổ chức một tiệc yến và làm một lễ kỷ niệm. Sau đó, người cha tổ chức lễ nhận con. Ông cho người con trai của riêng mình vào trong việc kinh doanh riêng của mình, rồi con trai ngang hàng với cha của anh. Nói một cách khác, hôm nay, tên của người con trai trên tấm séc cũng có giá trị như tên của người cha.

48 Hãy quan sát những gì mà Đức Chúa Trời đã làm. Khi Con Ngài sinh ra, Chúa đã để cho Ngài đi trong 30 năm, thử Ngài, kiểm tra Ngài, rồi Chúa ban cho Ngài 3 năm thử thách cực nhọc. Rồi, vào cuối sự thử thách cực nhọc, lúc Chúa thấy rằng Con Ngài lo về công việc của Đức Cha (Núi Hóa Hình, Sách Lu-ca) Ngài đã đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng (3 người làm chứng) lên đỉnh ngọn núi, tại đó, Đức Chúa Trời đã thực hiện các luật của sự nhận làm con. Họ trông lên, họ đã trông thấy Chúa Jêsus, các áo xống của Ngài tỏa sáng, trắng giống như chớp. Trong khi một đám mây che bóng Ngài, một Tiếng Nói phát ra từ đám mây, bảo, “
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương