Ubnd tỉnh lâM ĐỒng sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 0.62 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6

Tiết 55

Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While……do
Củng cố lý thuyết + bài tập 1

Tiết 56

Bài tập 2

Tiết 57

Kiểm tra 1 tiết thực hành

Tiết 58

Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka
1. Giới thiệu phần mềm
2. Giới thiệu màn hình làm việc chính của phần mềm
3. Tạo hình không gian
4. Khám phá điều khiển các hình không gian

Tiết 59

5. Một số chức năng nâng cao

Tiết60

Thực hành tạo mô hình phóng to thu nhỏ

Tiết 61

Thực hành thay đổi di chuyển, đổi màu cho hình

Tiết 62

Thực hành thay đổi tính chất của hình, gấp giấy thành hình không gian

Tiết 63

Bài 9: Làm việc với dãy số
1. Dãy số và biến mảng
2. Ví dụ về biến mảng

Tiết 64

3. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số

Tiết 65

Bài tập

Tiết 66

Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình
Bài tập 1, Bài tập 2

Tiết 67,68

Ôn tập

Tiết 69, 70

Kiểm tra học kì II


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 9 THCS

CẢ NĂM:70 TIẾT
HỌC KÌ I: 36 TIẾT
HỌC KÌ II: 34 TIẾT

TIẾT

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

TIẾT

NỘI DUNG

Tiết 1

Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính
1. Vì sao cần máy tính
2. Khái niệm mạng máy tính

Tiết 2

Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính
3. Phân loại mạng máy tính
4. Vai trò của máy tính trong mạng
5. Lợi ích của mạng máy tính

Tiết 3

Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu internet
1. Internet là gì?
2. Một số dịch vụ trên Internet

Tiết 4

Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu internet
3. Một vài ứng dụng khác trên internet
4. Làm thế nào để kết nối Internet

Tiết 5

Bài 3: Tổ chức và truy cập thông tin trên internet
1. Tổ chức thông tin trên internet
2. Truy cập web

Tiết 6

3. Tìm kiếm thông tin trên internet

Tiết 7

Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web
Bài tập1: Khởi động và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox
Bài tập 2: Xem thông tin trên các trang web

Tiết 8

Bài tập 3: Lưu thông tin

Tiết 9

Bài thực hành 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet
Bài tập 1: Tìm kiếm thông tin trên web
Bài tập 2: Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin

Tiết 10

Bài tập 3: Tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dựng nước
Bài tập 5: Tìm kiếm hình ảnh

Tiết 11

Bài tập 4: Tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của tin học

Tiết 12

Bài 4: Tìm hiểu thư điện tử

Tiết 13

Bài thực hành 3: Sử dụng thư điện tử
Bài tập1: Đăng kí hộp thư

Tiết 14

Bài tập 2: Đăng nhập hộp thư và đọc thư
Bài tập 3: Soạn và gửi thư, Bài tập 4: Gửi thư trả lời

Tiết 15, 16, 17, 18,

Thực hành tổng hợp

Tiết 19, 20

Ôn tập

Tiết 21

Kiểm tra 1 tiết

CHƯƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI TIN HỌC

Tiết 22

Bài 6: Bảo vệ thông tin máy tính
1. Vì sao cần bảo vệ máy tính?
2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn của thông tin máy tính

Tiết 23

3. Virus máy tính và cách phòng tránh

Tiết 24

Bài thực hành 5: Sao lưu dự phòng và quét Virus
Bài tập 1: Chuẩn bị sao lưu và sao lưu bằng phương pháp thông thường

Tiết 25

Bài tập 2: Quét virus

Tiết 26

Bài 7: Tin học và xã hội
1. Vai trò của tinhọc và máy tính trong xã hội hiện đại

Tiết 27

Bài 7: Tin học và xã hội
2. Kinh tế tri thức và xã hội tin học hoá

CHƯƠNG III PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

Tiết 28

Bài 8: Phần mềm trình chiếu

Tiết 29

Bài 9: Bài trình chiếu
1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

Tiết 30

3. Tạo nội dung cho trang chiếu

Tiết 31

4. Phần mềm trình chiếu Powerpoint

Tiết 32

Ôn tập

Tiết 33

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 34

Ôn tập học kì

Tiết 35, 36

Kiểm tra học kì I

Tiết 37

Bài thực hành 6: Bài trình chiếu đầu tiên của em
Bài tập 1: Khởi động và làm quen với Powerpoint

Tiết 38

Bài tập 2: Nhập nội dung cho bài trình chiếu

Tiết 39

Bài tập 3: Trình chiếu

Tiết 40

Bài 10: Màu sắc trên trang chiếu
1. Màu nền trang chiếu
2. Định dạng nội dung văn bản

Tiết 41

3. Sử dụng mãu bài trình chiếu
4. Các bước tạo bài trình chiếu

Tiết 42

Bài thực hành 7: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu
Bài tập 1: Tạo màu nền cho bài trình chiếu

Tiết 43

Bài tập 2: áp dụng mẫu bài trình chiếu

Tiết 44

Bài tập 3: Thêm màu nền cho bài trình chiếu có sẵn và định dạng văn bản

Tiết 45

Bài 11: Thêm hình ảnh vào trang chiếu
1. Hình ảnh và các đói tượng khác trên trang chiếu
2. Thay đổi vị trí và kích thước hình

Tiết 46

3. Sao chép và di chuyển trang chiếu

Tiết 47

Bài thực hành 8: Trình bày thông tin bằng hình ảnh
Bài tập 1: Thêm hình ảnh vào trang chiếu

Tiết 48

Bài tập 2: Thêm nội dung và sắp xếp bài trình chiếu

Tiết 49

Bài 12: Tạo các hiệu ứng động

Tiết 50

Bài thực hành 9: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động
Bài tập 1: Thêm các hiệu ứng động cho bài trình chiếu

Tiết 51

Bài tập 2: Tạo bộ sưu tập ảnh

Tiết 52,53,54

Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp

Tiết 55

Ôn tập

Tiết 56

Kiểm tra 1 tiết

CHƯƠNG IV-ĐA PHƯƠNG TIỆN

Tiết 57

Bài 13: Thông tin đa phương tiện
1. Đa phương tiện là gì
2. Một số ví dụ về đa phương tiện
3. ưu điểm của đa phương tiện

Tiết 58

4. Các thành phần của đa phương tiện
5. ứng dụng của đa phương tiện

Tiết 59

Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động
1. Nguyên tắc tạo ảnh động
2. Tạo ảnh động bằng Beneton Movie Gif

Tiết 60

3. Xem và điều chỉnh khung
4. Thao tác với khung hình
5. Tạo hiệu ứng cho ảnh động

Tiết 61

Bài thực hành 11: Tạo ảnh động đơn giản
Bài tập 1: Khởi động và tìm hiểu Beneton Movie Gif

Tiết 62

Bài tập 2: Tạo ảnh động bằng Beneton Movie Gif

Tiết 63

Bài tập 3: Tạo ảnh động và đưa lên trang web

Tiết 64

Bài thực hành 12: Tạo sản phẩm đa phương tiện
Thực hành nội dung: 1, 2

Tiết 65

Thực hành nội dung: 3, 4, 5

Tiết 66

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 67,68

Ôn tập

Tiết 69,70

Kiểm tra học kì II* Lưu ý:

  • Trong phân phối chương trình các tiết kiểm tra học kì có thời lượng 2 tiết một tiết kiểm tra lý thuyết, một tiết kiểm tra thực hành

  • Các tiết thực hành tổng hợp sau mỗi mảng kiến thức cần đáp ứng được việc vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã được học và thực hành trước đó.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC (VNEN)

(Áp dụng từ năm học 2015-2016)

Thời lượng của môn Tin học 6 theo chương trình “Trường học mới” (3 mô đun):
60 tiết học + 10 tiết thực hành, ôn tập và kiểm tra đánh giá = 70 tiết.

Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

Tiết

Chủ đề (Bài học)

MÔ ĐUN: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH (34 tiết)

1;2

Bài 1 - Thông tin và Tin học

3;4

Bài 2 - Các dạng thông tin

5;6

Bài 3 - Khả năng của máy tính

7;8

Bài 4 - Cấu trúc của máy tính

9;10

Bài 5 - Các thiết bị vào/ra

11;12

Bài thực hành 1 – Sử dụng chuột

13;14

Bài thực hành 2 – Làm quen với máy tính

15;16

Bài 6 – Tập gõ bàn phím

17;18

Bài thực hành 3 – Làm quen với luyện gõ bàn phím

19;20

Bài thực hành 4 – Luyện gõ bàn phím trình độ trung bình

21;22

Bài thực hành 5 – Luyện gõ bàn phím trình độ nâng cao

23;24

Bài thực hành 6 – Phần mềm trò chơi luyện gõ bàn phím

25;26

Bài 7 – Phần mềm

27;28

Bài 8 – Hệ điều hành Windows

29;30

Bài thực hành 7 – Một số phần mềm ứng dụng

31;32

Bài 9 – Lưu trữ thông tin trong máy tính

33;34

Ôn tập HK 1

35;36

Kiểm tra HK1 (90 phút)

37;38

Bài thực hành 8 – Các thao tác với tệp và thư mục

MÔ ĐUN: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET (10 tiết)

39;40

Bài thực hành 1 – Sử dụng trình duyệt Web

41;42

Bài thực hành 2 – Đăng ký tài khoản thư điện tử

43;44

Bài thực hành 3 – Soạn, gửi và nhận thư điện tử

45;46

Bài 1 – Mạng máy tính

47;48

Bài 2 – Mạng Internet

MÔ ĐUN: SOẠN THẢO VĂN BẢN (16 tiết)

49;50

Bài 1 – Làm quen với soạn thảo văn bản

51;52

Bài 2 – Soạn thảo văn bản đơn giản

53;54

Bài 3 – Chỉnh sửa văn bản

55;56

Bài 4 – Định dạng văn bản

57;58

Bài 5 – Định dạng đoạn văn bản

59;60

Bài 6 – Trình bày trang văn bản và in

61;62

Bài 7 – Thêm hình ảnh để minh họa

63;64

Bài 8 – Thực hành tổng hợp

65;66

Bài thực hành tổng hợp (hệ điều hành; mạng máy tính và internet; soạn thảo văn bản).

67;68

Ôn tập HK 2

69; 70

Kiểm tra HK2 (90 phút)
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương