Ubnd tỉnh lâM ĐỒng sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 0.62 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6
1. Điều chỉnh độ rộng của cột, độ cao của hàng
2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng

Tiết 24

3. Sao chép và di chuyển dữ liệu
4. Sao chép công thức

Tiết 25

Bài thực hành 5: Bố trí lại bảng tính của em
Củng cố lý thuyết bài tập 1, điều chỉnh độ rộng, độ cao của hàng
Chèn thêm hàng và cột, sao chép và di chuyển dữ liệu
Bài tập 2: tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức

Tiết 26

Bài tập 3: thực hành sao chép và di chuyển công thức và dữ liệu

Bài tập 4: Thực hành chèn và điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàngTiết 27, 28, 29, 30

Thực hành tổng hợp

Tiết 31

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 32, 33, 34

Ôn tập

Tiết 35,36

Kiểm tra học kì I

Tiết 37

Bài 6: Định dạng bảng tính
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ
2. Chọn màu phông, 3: Căn lề ô tính

Tiết 38

4. Tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số
5. Tô màu nền và kẻ đường biên của ô tính

Tiết 39

Bài thực hành 6: Định dạng bảng tính
Củng cố lý thuyết bài tập 1.thực hành định dạng văn bản và số
Căn chỉnh dữ liệu, tô màu văn bản, đường biên và màu nền

Tiết 40

Bài tập 2 thực hành lập trang tính, sử dụng công thức
Định dạng căn chỉnh dữ liệu và tô màu

Tiết 41

Bài 7: Trình bày và in trang tính
1. Xem trước khi in, 2. điều chỉnh ngắt trang

Tiết 42

3. Đặt lề và hướng giấy in, 4. In trang in

Tiết 43

Bài thực hành 7: In danh sách lớp em
Củng cố lý thuyết, bài tập 1, kiểm tra trang in trước khi in

Tiết 44

Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in, hướng giấy và điều chỉnh
Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang in

Tiết 45

Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu
1. Sắp xếp dữ liệu

Tiết 46

2. Lọc dữ liệu
3. Lọc các nhóm lớn nhất hay nhỏ nhất

Tiết 47

Bài thực hành 8: Ai là nguời học giỏi
Củng cố lý thuyết, bài tập 1: sắp xếp và lọc dữ liệu

Tiết 48

Bài tập 2: Lập trang tính , sắp xếp và lọc dữ liệu
Bài tập 3: tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu

Tiết 49

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 50

Học toán với Toolkit Match
1. Giới thiệu phần mềm, 2. khởi động phần mềm
3. Màn hình làm việc của phần mềm

Tiết 51

4. Các lệnh tính toán đơn giản

Tiết 52,53

Thực hànhTiết 54

Bài 9: trình bày dữliệu bằng biểu đồ
1. Minh hoạ số liệu bằng biểu đồ
2. Một số dạng biểu đồ

Tiết 55

3. Tạo biểu đồ

Tiết 56

Bài thực hành 9: tạo biểu đồ để minh hoạ
Củng cố lý thuyết, bài tập 1: lập tang tính và biểu đồ

Tiết 57

Bài tập 2: tạo và thay đổi dạng biểu đồ
Bài tập 3: Xử lí dữ liệu và tạo biểu đồ

Tiết 58

Kiểm tra 1 tiết thực hành

Tiết 59

Học vẽ hình động với GEOGEBRA
1. Giới thiệu phần mềm
2. Làm quen với geogebra
3. Vẽ hình đầu tiên tam giác ABC

Tiết 60

4. Quan hệ giữa các đối tượng hình học
5. Một số lệnh tường dùng

Tiết 61,62

Bài tập thực hành

Tiết 63

Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp
củng cố lý thuyết làm bài tập bổ trợ

Tiết 64

Bài tập 1: lập trang tính định dạng sử dụng công thức, trình bày trang in

Tiết 65

Bài tập 2

Tiết 66

Bài tập 3: tạo biểu đồ và trình bày trang in

Tiết 67,68

Ôn tập

Tiết 69,70

Kiểm tra học kì IIPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 8 THCS

CẢ NĂM : 70 TIẾT

KÌ 1: 36 TIẾT

KÌ 2: 34 TIẾT

TIẾT

NỘI DUNG

Tiết 1

Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính

Tiết 2

Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
1. Ví dụ về chương trình
2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì

Tiết 3

3. Từ khoá và tên
4. Cấu trúc của chương trình
5. Ví dụ về ngôn ngữ

Tiết 4

Bài thực hành số 1
Bài tập 1, Bài tập 2, Bài tập 3

Tiết 5

Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
1. Dữ liệu và kiểu dữ liệu
2. Các phép toán với dữ liệu kiểu số

Tiết 6

3. Các phép so sánh
4. Giao tiếp người và máy tính

Tiết 7, 8

Bài tập

Tiết 9

Bài thực hành số 2
Bài tập 1,

Tiết 10

Bài tập2

Tiết 11

Bài tập 3

Tiết 12

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 13

Phần mềm luyện gõ nhanh Finger Break Out
1. Giới thiệu phần mềm
2. Màn hình chính của phần mềm

Tiết 14

3. Hướng dẫn sử dụng

Tiết 15

Thực hành luyện gõ nhanh

Tiết 16

Bài 4: Sử dụng biến trong chuơng trình
1. Biến là công cụ trong lập trình
2. Khai báo biến

Tiết 17

3. Sử dụng biến trong chương trình, 4 hằng

Tiết 18

Bài tập

Tiết 19

Bài thực hành số 3: Khai báo và sử dụng biến
Bài tập 1

Tiết 20

Bài tập 2

Tiết 21

Kiểm tra 1 tiết thực hành

Tiết 22

Phần mềm: Tìm hiểu thời gian với phần mềm Suntime
1. Giới thiệu phần mềm
2. màn hình chính của phần mềm

Tiết 23

3. Hướng dẫn sử dụng

Tiết 24

4. Một số chức năng khác

Tiết 25

Thực hành quan sát và tìm kiếm nhật thực trên trái đất

Tiết 26

Thực hành quan sát vùng đệm ngày và đêm

Tiết 27

Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
1. Bài toán và xác định bài toán 2. Quá trình giải toán trên máy tính

3. Thuật toán và mô tả thuật toánTiết 28

4. Một số ví dụ về thuật toán

Tiết 29

4. Một số ví dụ về thuật toán (tt)

Tiết 30

Bài tập

Tiết 31

Bài 6: Câu lệnh điều khiển
1. Hoạt động phụ thuộc vào điều khiển
2. Tính đúng hoặc sai của các điều kiện
3. Điều kiện và phép so sánh

Tiết 32

4. Cấu trúc rẽ nhánh
5. Câu lệnh điều kiện

Tiết 33

Bài tập

Tiết 34

Ôn tập

Tiết 35,36

Kiểm tra học kì I

Tiết 37

Bài thực hành 4
Bài tập1: bài tập 2

Tiết 38

Bài tập 3

Tiết 39

Bài 7: Câu lệnh lặp
1. Các công việc phải thực hiện nhiều lần
2. Câu lệnh lặp một lệnh thay thế cho nhiều lệnh

Tiết 40

3. Ví dụ về câu lệnh lặp

Tiết 41

4. Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp

Tiết42

Bài tập

Tiết 43

Bài thực hành số 5
Củng cố lý thuyết bài tập 1, bài tập2

Tiết 44

Bài tập 3

Tiết 45

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 46

Vẽ hình với phần mềm Geogebra
1. Em đã biết gì về Geogebra
2. Làm quen với phần mềm

Tiết 47

3. Đối tượng hình học, 4 Bài tập hình học

Tiết 48

Thực hành khởi động, các thao tác với tệp,
thoát khỏi phần mềm Geogebra

Tiết 49,50

Bài tập thực hành

Tiết 51

Bài 8: Lặp với số lấn chưa biết trước
1. các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước

Tiết 52

2. Ví dụ về lệnh lặp vơi số lần chưa biết trước

Tiết 53

Lặp vô hạn lỗi lập trình cần tránh

Tiết 54

Bài tập
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương