Ubnd tỉnh lâM ĐỒng sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 0.62 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích0.62 Mb.
1   2   3   4   5   6
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC BẬC THCS KHỐI 6

(Áp dụng từ năm học 2015-2016)

CẢ NĂM :70 TIẾT

HỌC KÌ 1: 36

HỌC KÌ II: 34 TIẾT

TIẾT

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

Tiết 1

Bài 1: Thông tin và tin học
1. Thông tin là gì
2. Hoạt động thông tin của con người

Tiết 2

3. Hoạt động thông tin và tin học

Tiết 3

Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
1. Các dạng thông tin cơ bản
2. Biểu diễn thông tin

Tiết 4

3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

Tiết 5

Bài 3: Em có thể làm gì nhờ máy tính

Tiết 6

Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính
1. Mô hình quá trình ba bước
2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử

Tiết 7

3. Máy tính là công cụ xử lý thông tin
4. Phần mềm và phân loại phần mềm

Tiết 8

Bài thực hành số 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính

CHƯƠNG II: PHẦN MỀM HỌC TẬP

Tiết 9

Bài 5: Luyện tập chuột
1. Các thao tác với chuột
2. Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Moues Kill

Tiết 10

3. Luyện tập

Tiết 11

Bài 6: Học gõ 10 ngón
1. Bàn phím máy tính
2. Lợi ích của việc gõ 10 ngón
3. Tư thế ngồi

Tiết 12

Luyện tập

Tiết 13

Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím
1. Giới thiệu phần mềm Mario

Tiết 14

2. Luyện tập

Tiết 15

Bài 8: Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời
1. Các lệnh điều khiển quan sát

Tiết 16

2. Thực hành

Tiết 17

Bài tập

Tiết 18

Kiểm tra 1 tiết

CHƯƠNG III HỆ ĐIỀU HÀNH

Tiết 19

Bài 9: Vì sao cần hệ điều hành

Tiết 20

Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì
Hệ điều hành là gì

Tiết 21

Nhiệm vụ của hệ điều hành

Tiết 22

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính
1. Tệp tin
2. Thư mục

Tiết 23

3. Đường dẫn
4. Các thao tác với tệp và thư mục

Tiết 24

Bài 12 Hệ điều hành Windows
1. Màn hình làm việc của Windows
2. Nút start và bảng chọn start

Tiết 25

3. Thanh công việc. 4 cửa sổ làm việc

Tiết 26

Bài thực hành 2: Làm quen với Windows
a. Đăng nhập phiên làm việc
b. Làm quen với bảng chọn start, c: Biểu tượng

Tiết 27

d. Cửa sổ
e. Kết thúc phiên làm việc -Log off; g. Ra khỏi hệ thống

Tiết 28

Bài tập

Tiết 29

Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục
a. Sử dụng My Computer, b. Xem nội dung đĩa c. Xem nội dung thư mục

Tiết 30

d. Tạo thư mục mới, e. Đổi tên thư mục g. Xóa thư mục h; tổng hợp

Tiết 31,32

Bài thực hành 4: các thao tác với tệp tin

Tiết 33

Kiểm tra 1 tiết thực hành

Tiết 34

Ôn tập

Tiết 35,36

Kiểm tra học kì I

CHƯƠNG IV SOẠN THẢO VĂN BẢN

Tiết 37

Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

Tiết 38

Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản
1. Các thành phần của văn bản
2. Con trỏ soạn thảo, 3. Quy tắc gõ văn bản trong word

Tiết 39

4. Gõ văn bản chữ việt

Tiết 40,41

Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em

Tiết 42

Bài 15: Chỉnh sửa văn bản
1. Xoá và chèn văn bản
2. Chọn phần văn bản

Tiết 43

3. Sao chép, 4. Di chuyển

Tiết 44,45

Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản

Tiết 46

Bài 16: Định dạng văn bản

Tiết 47

Bài 17: Định dạng đoạn văn bản
1. Định dạng đoạn văn bản

Tiết 48

2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng văn bản
3. Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Pagraph

Tiết 49,50

Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản

Tiết 51

Bài tập

Tiết 52

Kiểm tra 1 một tiết

Tiết 53

Bài 18: Trình bày trang văn bản và in

Tiết 54

Bài 19: Tìm kiếm và thay thế

Tiết 55

Bài 20: Thêm hình ảnh để minh hoạ
1. Chèn hình ảnh vào văn bản

Tiết 56

2. Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản

Tiết 57,58

Bài thực hành 8: Em viết báo tường

Tiết 59

Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng
1. Tạo bảng
2. Thay đổi kích thước của cột hay hàng

Tiết 60

3. Chèn thêm hàng hoặc cột, 4: xoá hàng, xoá cột

Tiết 61

Thực hành bổ trợ

Tiết 62

Bài tập

Tiết 63,64

Bài tập thực hành 9: Danh bạ riêng của em

Tiết 65,66

Bài thực hành tổng hợp: Du lịch ba miền

Tiết 67

Kiểm tra 1 tiết thực hành

Tiết 68

Ôn tập

Tiết 69,70

Kiểm tra học kì IIPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 7 THCS

CẢ NĂM :70 TIẾT

KÌ 1: 36 TIẾT

KÌ II: 34 TIẾT

TIẾT

NỘI DUNG

Tiết1

Bài 1: Chương trình bảng tính là gì
1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng
2. Chương trình bảng tính

Tiết 2

3. Màn hình làm việc của chương trình bảng
4. Nhập dữ liệu vào bảng tính

Tiết 3

Bài thực hành 1: làm quen với chương trình bảng tính
a. Khởi động Excel; b. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel
Bài tập 1: Khởi động Excel

Tiết 4

Bài tập 2 + Bài tập 3

Tiết 5

Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
1. Bảng tính, 2. Các thành phần trên trang tính

Tiết 6

3. Chọn các đối tượng trên trang tính
4. Dữ liệu trên trang tính

Tiết 7

Bài thực hành 2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính
Củng cố lý thuyết, a. Mở bảng tính
b. Lưu bảng tính với một tên khác
Bài tập 1: Tìm hiểu các thành phần của trang tính

Tiết 8

Bài tập 2: Chọn các đối tượng trên trang tính
Bài tập 3: Mở bảng tính
Bài tập 4: Nhập dữ liệu vào trang tính

Tiết 9

Luyện gõ phím bằng Typing Test
1. Giới thiệu phần mềm, 2. Khởi động phần mềm
3. Trò chơi Bubbles

Tiết 10

4. Trò chơi ABC

Tiết 11

5. Trò chơi Clouds

Tiết 12

6. Trò chơi Wordtris 7, Kết thúc chương trình

Tiết 13

Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
1. Sử dụng công thức để tính toán
2. Nhập công thức

Tiết 14

3. Sử dụng địa chỉ trong các ô

Tiết 15

Bài thực hành 3: Bảng điểm của em
Bài tập 1: Nhập công thức
Bài tập 2: Tạo bảng tính và nhập công thức

Tiết 16

Bài tập 3: Thực hành lập và sử dụng công thức
Bài tập 4: Thực hành lập bảng tính và sử dụng công thức

Tiết 17

Ôn tập

Tiết 18

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 19

Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm

Tiết 20

3. Một số hàm trong chương trình bảng tính

Tiết 21

Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
Củng cố lý thuyết

Bài tập 1: Lập trang tính và sử dụng công thức. Bài tập 2.Tiết 22

Bài tập 3: Sử dụng hàm Average, Max, Min

Bài tập 4: Lập trang tính và sử dụng hàm SUMTiết 23

Bài 5: Thao tác với bảng tính
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương