Ubnd tỉnh bắc giang bcđ thực hiệN ĐỀ Án theo qđ SỐ 343&704 CỦa thủ TƯỚng chính phủtải về 46.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích46.7 Kb.

UBND TỈNH BẮC GIANG

BCĐ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THEO QĐ SỐ 343&704 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

––––––––––

Số: 01 /BC-BCĐ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––Bắc Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2014BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ

Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và
Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”
6 tháng đầu năm 2014Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-ĐCT-BĐH ngày 27/02/2014; Kế hoạch số 55/KH-BĐH ngày 10/3/2014, của Ban Điều hành Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” năm 2014; Ban Chỉ đạo thực hiện 2 Đề án tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện, kết quả trong 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

­­­1. Hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp

- Ban chỉ đạo thực hiện 2 Đề án cấp tỉnh tiếp tục duy trì tốt hoạt động theo Quy chế số 434/QC-BCĐ ngày 09/3/2011. 6 tháng đầu năm 2014, Hội LHPN tỉnh – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 2 Đề án đã xây dựng kinh phí từ Ngân sách nhà nước và tranh thủ phối hợp với các ngành cho hoạt động của 2 Đề án là 135,3 triệu đồng.

- Tại cấp huyện, 4/10 đơn vị (Sơn Động, Thành phố, Lục Ngạn, Yên Dũng) thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện do có sự thay đổi nhân sự thành viên cơ cấu; Ban chỉ đạo 6 đơn vị còn lại tiếp tục duy trì hoạt động theo đúng quy chế. Đến thời điểm báo cáo, kinh phí tổ chức hoạt động Đề án năm 2014 của 10/10 huyện, thành phố là 242 triệu đồng.

2. Ban hành văn bản chỉ đạo

- Ban chỉ đạo thực hiện các Đề án theo Quyết định số 343 &704 của Chính phủ tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số số 3283/KH-BCĐ ngày 04/12/2013 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” năm 2014. Xây dựng báo cáo số 171/BC-BCĐ ngày 10/12/2013 đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai 2 Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2013, xác định nhiệm vụ thực hiện 2 Đề án đến năm 2015.

- Xây dựng Công văn số 331/CV-BTV ngày 26/11/2013 chỉ đạo triển khai bộ tiêu chí đánh giá, giám sát việc triển khai Tiểu Đề án 1- Đề án 343 đến Thường trực Ban chỉ đạo 10 huyện, thành phố làm căn cứ giám sát, đánh giá các hoạt động thực hiện Đề án tại địa phương, đơn vị.

- Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh ban hành Kế hoạch số 05-06/KH-BTV ngày 21/01/2014 chỉ đạo thực hiện Tiểu Đề án 1 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ” và Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt" năm 2014.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các Tiểu đề án 2, 3, 4 lồng ghép trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

- Ban Chỉ đạo 2 Đề án tại 10/10 huyện, thành phố Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện 2 Đề án năm 2014 tập trung vào các nội dung: hoạt động của Ban chỉ đạo, bố trí kinh phí hoạt động, tổ chức tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhân rộng các mô hình chuyên đề, cung cấp tài liệu, kiểm tra – giám sát, tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả…II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tổ chức các Hội nghị, tập huấn

- Hội LHPN tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn kiến thức bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, học đường; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên đến 107 báo cáo viên cấp huyện, 717 báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã. Kết quả phiếu đánh giá lớp tập huấn cho thấy 97% ý kiến học viên đánh giá nội dung tập huấn thiết thực, có tính thời sự; phương pháp tập huấn phù hợp.

- Tổ chức thành công Giải Cầu lông truyền thống phụ nữ 8/3 cấp tỉnh lần thứ XVI năm 2014, kết quả có 71 đôi vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố và 17 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia thi đấu ở 13 nội dung giải, Ban tổ chức đã trao 21 bộ giải (gồm 21 giải nhất, 21 giải nhì, 20 giải ba, 9 giải khuyến khích), trị giá 19,6 triệu đồng.

- Tổ chức các hoạt động biểu dương điển hình phụ nữ trên các lĩnh vực: phối hợp với Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức gặp mặt các nữ doanh nhân có 130 đại biểu dự; xây dựng, triển khai kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị biểu dương 50 điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Các huyện, thành phố và cơ sở tổ chức 61 lớp tập huấn Đề án cho 1.914 báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

2. Biên tập và cung cấp tài liệu

- Hội LHPN tỉnh biên soạn, phát hành 800 bộ tài liệu tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên cấp huyện, cấp xã năm 2014 với 2 chuyên đề: Kiến thức bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, học đường; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên. Lồng ghép tuyên truyền gương điển hình phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang trên 9.600 cuốn Bản tin sinh hoạt hội viên Quý I, II/2014 phát đến 10 huyện, thành phố, 3 đơn vị và 230/230 cơ sở Hội trong toàn tỉnh; chuyển 9.500 tờ gấp, 1.500 cuốn sách mỏng có nội dung quy định của pháp luật về cấm lựa chọn giới tính khi sinh, Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam - đã đến lúc chúng ta cần hành động; 80 cuốn tài liệu với 12 chủ đề giáo dục trẻ vị thành niên và 60 cuốn sách lật tuyên truyền Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch".

- Ban chỉ đạo cấp huyện biên soạn, phát 1.342 bộ tài liệu tuyên truyền nội dung 2 Đề án phát hành đến cơ sở.
3. Duy trì, nhân rộng mô hình chuyên đề

- Toàn tỉnh thành lập, duy trì hoạt động của 36 mô hình câu lạc bộ phụ nữ “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” có 812 thành viên tham gia; 30 mô hình câu lạc bộ “Bà mẹ nuôi dạy con tốt” có 633 thành viên tham gia.4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền

- 6 tháng đầu năm 2014, các hoạt động tuyên truyền 2 Đề án tiếp tục được tổ chức bằng nhiều hình thức, toàn tỉnh đã tổ chức 55 cuộc tọa đàm chuyên đề thu hút 1.986 đại biểu tham gia; 2.895 cuộc tuyên truyền các tiêu chí “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch... với sự tham gia của 276.063 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ. Tiêu biểu Hội LHPN huyện Hiệp Hòa phối hợp tổ chức hội nghị biểu dương 45 học sinh nữ học giỏi bậc tiểu học và trung học cơ sở trong các gia đình sinh con một bề là gái không sinh con thứ 3 tại xã Lương Phong, tặng 45 chiếc đèn bàn cho 45 học sinh trị giá 6,75 triệu đồng.

- Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn , Hội phụ nữ các huyện, thành phố, đơn vị và cơ sở tổ chức 4.468 cuộc kỷ niệm ôn lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày quốc tế hạnh phúc lồng ghép thi chi Hội trưởng giỏi, giao lưu hát ru, hát dân ca, gặp mặt cán bộ Hội … có 266.744 cán bộ, hội viên phụ nữ dự; 32 cuộc thi nấu bữa ăn dinh dưỡng có 1.402 thí sinh tham gia; 4.862 cuộc giao lưu văn hoá - văn nghệ với 75.502 chị tham gia biểu diễn; 999 cuộc giao lưu bóng đá, cầu lông, bóng chuyền hơi với sự tham gia của 25.188 vận động viên; tổ chức 884 cuộc về nguồn, tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của đất nước có 37.444 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

- Nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Hội LHPN tỉnh tổ chức Giao lưu “Kết nối yêu thương” có 300 đại biểu dự. Tại Hội nghị đã biểu dương và tặng quà cho 13 gia đình trị giá 7,7 triệu đồng.

- Các cấp Hội phụ nữ tổ chức 3.651 cuộc tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khoẻ phụ nữ -trẻ em, DS-KHHGĐ; kỹ năng nuôi dạy con tổ chức cuộc sống gia đình cho bà mẹ có con dưới 16 tuổi… có 320.995 lượt hội viên phụ nữ tham gia; phối hợp tổ chức 203 cuộc tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có 15.898 chị dự. Điển hình Hội phụ nữ huyện Việt Yên Phối hợp tổ chức được 32 cuộc tuyên truyền thông tin mất cân bằng giới tính, thực hành dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ cho 4.025 chị tham gia; tổ chức được 38 cuộc truyền thông về sàng lọc trước khi sinh cho 2.314 phụ nữ; Hội LHPN huyện Sơn Động tổ chức  134 cuộc hướng dẫn kỹ năng nuôi dạy con cho 7.118 người dự trong đó có 4.357 bà mẹ có con dưới 16 tuổi, tổ chức 1 cuộc thi tìm hiểu kiến thức nuôi dạy trẻ có 72 thí sinh tham gia. Các huyện, thành phố và cơ sở tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Xây dựng nông thôn mới"; “Phụ nữ Bắc Giang thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”; kiến thức VSATTP, VSMT, phòng chống lao, phòng chống dịch bệnh…5.174 cuộc có 418.195 lượt người tham gia; tuyên truyền 1.004 cuộc về Luật BĐG, Luật phòng chống bạo lực gia đình cho 68.122 lượt hội viên tham gia.

- Hội LHPN huyện Tân Yên, Yên Thế, Sơn Động phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức giáo dục kiến thức tiền hôn nhân cho nữ thanh niên được 432 cuộc, thu hút 34.857 nữ thanh niên tham gia, điển hình huyện Sơn Động tổ chức 52 cuộc tuyên truyền kiến thức tiền hôn nhân cho 2.145 nữ thanh niên tham gia.

- Hội LHPN 6/10 huyện, thành phố phối hợp với ngành y tế tổ chức khám cho 30.732 lượt hội viên, điều trị bệnh 7,290 lượt hội viên phụ nữ; tiêm AT cho 4262 phụ nữ có thai; tiêm phòng cho 10.341 trẻ em dưới 6 tuổi và vận động bà mẹ đưa trẻ đi uống Vitamin A và theo dõi cân nặng cho 29.400 cháu. rà soát số lượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tổng số 6.755 cháu, các cấp hội đã vận động quyên góp sách vở, quần áo đồ dùng học tập giúp đỡ 474 cháu trị giá 321 triệu đồng; Tổ chức tặng quà cho 131 trẻ em khó khăn, tật nguyền, học giỏi trị giá 29.395 triệu đồng, vận động 17 trẻ em bỏ học trở lại trường. Hội LHPN tỉnh và 5 huyện/ thành Hội (Yên Thế, Lục Nam, Sơn Động, Việt Yên, Hiệp Hòa) và Hội phụ nữ Công an tỉnh vận động, hỗ trợ xây dựng 13 nhà Mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho 13 phụ nữ nghèo, phụ nữ bị nhiễm chất độc da cam trị giá tiền hỗ trợ 310 triệu đồng.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, kết quả đã phối hợp xây dựng và tuyên truyền 33 phóng sự, 71 tin bài về hoạt động mô hình "Địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng, điển hình các mô hình phát triển kinh tế, gia đình vượt khó vươn lên làm giầu, nuôi dạy con tốt... trên các phương tiện thông tin đại chúng; 1.742 cuộc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở.5. Công tác kiểm tra, giám sát

- Trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện Đề án lồng ghép với kiểm tra phong trào phụ nữ 6 tháng tại 10/10 huyện/ thành phố.

- Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố đã kiểm tra việc thực hiện Đề án ở 67/230 xã, phường, thị trấn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG


  1. Ưu điểm

- Việc triển khai 2 Đề án 343&704 năm 2014 tiếp tục được Hội LHPN – cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quan tâm tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.

- Công tác tuyên truyền điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang trên các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục được chú trọng thực hiện tốt.2. Khó khăn

- Các ngành thành viên Ban chỉ đạo 2 Đề án chưa quan tâm đến công tác thông tin báo cáo kịp thời về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nên kết quả tổng hợp báo cáo 6 tháng chưa đầy đủ.IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo 2 Đề án cấp tỉnh tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.

2. Tổ chức các hoạt động tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ chức hoạt động chuyên đề phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, kiến thức nuôi dạy con theo khoa học. Phối hợp tuyên truyền điển hình tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững; Hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo cấp tỉnh năm 2014.

4. Thành lập, duy trì hoạt động mô hình câu lạc bộ phụ nữ “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, câu lạc bộ “Bà mẹ nuôi dạy con tốt, tổ chức Hội thảo xây dựng mô hình thu hút, tập hợp hội viên toàn tỉnh để định hướng chỉ đạo xây dựng mô hình trong thời gian tiếp theo.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Đề án tại các huyện, thành phố và cơ sở.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Ban Điều hành 2 Đề án cấp Trung ương theo yêu cầu.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị các ngành thành viên Ban chỉ đạo 2 Đề án cấp tỉnh quan tâm thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo tinh thần Kế hoạch số 3283/KH-BCĐ ngày 04/12/2013 của Ban chỉ đạo 2 Đề án tỉnh để Hội LHPN tỉnh kịp thời tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu.


Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” 6 tháng đầu năm 2014 của Ban chỉ đạo tỉnh Bắc Giang.


Nơi nhận:

- Ban Điều hành Đề án 343; 704 TW Hội LHPN Việt Nam (Ban Tuyên giáo, Ban Gia đình & xã hội TW Hội);

- Đ/c Nguyễn Văn Linh – PCT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 2 Đế án tỉnh Bắc Giang;

- BCĐ ĐA 343, 704 BG (phòng Văn xã UBND tỉnh);

- Thành viên Ban chỉ đạo 2 Đề án cấp tỉnh;

- Lưu: VP, TG Hội LHPN tỉnh.Bản điện tử:

-Ban Điều hành Đề án 343; 704 TW Hội LHPN Việt Nam (Ban Tuyên giáo TW Hội; Ban Gia đình & xã hội).

- BCĐ ĐA 343,704 BG (phòng Văn xã UBND tỉnh); VP Hội LHPN tỉnh;

- TT Hội LHPN tỉnh.TM. BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN TT

(Đã ký)


CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH

Đỗ Thị Lệ

 

: sites -> default -> files -> vb hoatdonghoi
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
vb hoatdonghoi -> Ban thưỜng vụ Số: 02/kh – btv cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương