Ubnd tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi họC AN GIAng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 24.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích24.07 Kb.

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


____________ ________________________

Long Xuyên, ngày 29 tháng 11 năm 2010

`

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Từ ngày 29/11/2010 đến 05/12/2010


Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

29/11/2010

- Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng trường Cao đẳng do Cục Khảo thí KĐCLGD, Bộ GDĐT tổ chức tại TP. HCM.

      • Dự hội thảo “Vai trò của chính sách miễn thuế đất nông nghiệp trong bối cảnh phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo” do TT. Tư vấn chính sách nông nghiệp-Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn phối hợp trường ĐH Harvard tổ chức tại Hà Nội.

- Dự hội thảo quốc tế do Gs. Michael Porter chủ trì với chủ đề “Cạnh tranh và Chiến lược công ty ngày nay” do trường Doanh nhân PACE tổ chức tại Hà Nội.

Phòng Khảo thí & KĐCL

Khoa Nông nghiệp-TNTN

Khoa Kinh tế-QTKD


29/11 – 03/12/2010

Hội thảo về “Mạng lưới nghiên cứu bền vững Mekong (Summernet) tại Bangkok, Thái Lan.

Khoa kinh tế-QTKD

29/11 – 04/12/2010

GH tham gia khóa BD Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng năm 2010 tại Hà Nội.


Thầy Quảng

30/11/2010

- Hội nghị sơ kết công tác kiểm định chất lượng trường Đại học do Cục Khảo thí KĐCLGD, Bộ GDĐT tổ chức tại TP. HCM.

- Dự hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu của Dự án Nghiên cứu đào tạo về sinh lý động vật:Thủy sản ở ĐBSCL (gọi tắt là Dự án PhysCAM) do DANIDA tài trợ và được thực hiện với sự phới hợp giữa Khoa Thủy sản, Khoa Môi trường và tài nguyên thiên nhiên thuộc ĐH Cần Thơ và BM. Sinh lý học, Khoa Khoa học, ĐH Aarhus (Đan Mạch) tổ chức tại Cần Thơ.

- Rước 47 học viên lớp đào tạo SQDB tại trường Quân sự Quân khu 9.


Phòng Khảo thí & KĐCL

(Khoa Nông nghiệp-TNTN)Phòng Công tác sinh viên

30/11 – 03/12/2010

Tham dự Vòng chung kết cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam chủ đề Phòng chống HIV/AIDS”.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội & Nhân văn.

01/12 – 02/12/2010

Dự hội nghị quốc tế về lĩnh vực Thực Tham dự Vòng chung kết cuộc thi “Ngày sáng tạo Việt Nam chủ đề Phòng chống HIV/AIDS” (TT. NCKHXH & NV).phẩm và Phụ gia (FiVietnam 2010) do Hội Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Việt Nam (VNFoST) tổ chức tại TP. HCM.

Khoa Nông nghiệp-TNTN


Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

02/12/2010

Dự hội nghị Công nghệ sinh học thủy sản toàn quốc do Vụ Khoa học, Công nghệ, Môi trường-Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, TT. Công nghệ sinh học TP. HCM tổ chức tại TP. HCM.


Khoa Nông nghiệp-TNTN

02/12 – 03/12/2010

Dự hội thảo ICENR với chủ đề “Bảo vệ môi trường đô thị và khu công nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu” tại ĐH Quốc gia TP.HCM.

Khoa Ký thuật-Công nghệ-Môi trường

02/12 – 06/12/2010

Tham gia HĐ chấm luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và PPDH bộ môn Văn, tiếng Việt và chuyên ngành Văn học Việt Nam tại ĐH Cần Thơ

Bộ môn văn, Khoa Sư phạm

05/12 – 12/12/2010

GH tham gia khóa BD Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng năm 2010 khảo sát tại Đức và Đan Mạch.


Thầy Quảng

06/12/2010

Tổ chức thi học kỳ II năm học 2010-2011 cho sinh viên

Đào tạo, Khảo thí & KĐCL.

: sites -> ado.agu.edu.vn -> files
sites -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> Toàn cảnh học phí các trường Đh cđ năm 2011
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương