UỶ ban nhân dân tỉnh yên báItải về 4.82 Mb.
trang36/36
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.82 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Xe do Cty cổ phần HONLEI Đức Hà lắp ráp

 

1

KWASAKKI

4.6

2

CITICUP

4.6

3

SYMEN

4.6

 

 

 

 

Xe do Cty TNHH T&T MOTOR lắp ráp

 

1

AMGIO, FER VOR; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1E super Cup

7.0

2

AMGIO, FER VOR; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1E super Cup Iz

7.3

3

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50 super CUP

7.0

4

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50 super CUP Iz

7.3

5

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1WA

5.5

6

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1D

5.5

7

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1R cơ

5.9

8

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1R đĩa

6.0

9

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1WA Iz

5.8

10

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1D Iz

5.8

11

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1R cơ Iz

6.2

12

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1R đĩa Iz

6.4

13

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1D super 01

5.6

14

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1D super 02

5.7

15

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1D super 01 Iz

5.9

16

FERROLI, CAVALRY, MIKADO, VESIANO, PALENNO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1D super 02 Iz

6.0

17

GUIDAGD, FUTIRFI; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1super Cup

7.0

18

GUIDAGD, FUTIRFI; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-1super Cup Iz

7.3

19

GUIDA GD, AMGIO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-2 super Cup

7.0

20

GUIDA GD, AMGIO; Dung tích: 50 cc; Loại: 50-2 super Cup Iz

7.3

21

SAVANT; Dung tích: 50 cc; Loại: 50E super Cup

7.0

22

SAVANT; Dung tích: 50 cc; Loại: 50E super Cup Iz

7.3

 

 

 

 

Xe do Cty cổ phần HONLEI VN sản xuất, lắp ráp

 

1

ATREA C110

6.3

2

CITIS C110

6.3

3

CITI @ C110

6.3

4

CITIKOREV C110

6.3

5

CITINEW C110

6.3

6

DAEEHAN C110

6.3

7

DAEEHAN C50

6.3

8

FONDARS C110

6.3

9

FONDARS C50

6.3

10

HONLEI C110

6.3

11

JOLIMOTO C110

6.3

12

KWASHAKI C110

6.3

13

KWASHAKI C50

5.5

14

NEW SIVA

6.3

15

RIMA C110

6.3

16

ROLIMOTO C110

6.3

17

SCR-YAMAHA C110

6.3

18

SCR-VAMAI-LA C110

5.5

19

SIMBA C110

5.5

20

SUPER SIVA

6.3

21

YAMALLAV C110

5.5

 

 

 

 

Xe do Cty CPLD Việt Thái

4.5

1

Xe máy điện SHMI

 

 

 

 
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương