UỶ ban nhân dân tỉnh ninh bình sở CÔng thưƠng quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh ninh bình đẾn năM 2020tải về 3.59 Mb.
trang32/37
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.59 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

B.2

Giai đoạn 2006-2010

15.58%

 

 

 

 

 

 
NLNg­ nghiệp:

-1.60%

 

 

 

 

 

 
Dịch vụ:

19.50%

 

 

 

 

 

 
Công nghiệp:

18.39%

 

 

 

 

 

 
Xây dựng:

26.60%

 

 

 

 

 

 

B.3

Tăng tr­ưởng kinh tế 01-10

13.72%

 

 

 

 

 

 

c.1

Giai đoạn 2011-2015

14.07%


NLNg­ nghiệp:

3.00%


Dịch vụ:

16.45%


Công nghiệp:

14.76%


Xây dựng:

14.76%c.2

Giai đoạn 2016-2020

12.2%


NLNg­ nghiệp:

3.0%


Dịch vụ:

12.8%


Công nghiệp:

12.8%


Xây dựng:

12.8%c.3

Tăng tr­ưởng kinh tế 11-20

13.10%d1

Giai đoạn 2021-2025

10.7%


NLNg­ nghiệp:

2.8%


Dịch vụ:

11.7%


Công nghiệp:

10.5%


Xây dựng:

10.5%


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương