UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚc cấp chứng nhậN ĐĂng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chào bán cổ phiếU ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa cổ phiếU


Chính sách đối với người lao độngtải về 1.06 Mb.
trang9/15
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích1.06 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Chính sách đối với người lao động


10.1 Tổng số cán bộ, nhân viên

Tính đến 31/12/2007 tổng số cán bộ nhân viên của Maritime Bank là 854 người, tăng 44% so với năm 2006, trong đó phân loại như sau:Theo cấp quản lý

Cán bộ quản lý: 154 người (Bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng)

Nhân viên: 700 người

Theo trình độ học vấn

Trên đại học: 22 người

Đại học: 677 người

Cao đẳng, trung cấp: 82 người

Trình độ khác: 73 người

10.2. Mức lương bình quân

Năm 2005: 3.775.430 đồng/tháng

Năm 2006: 4.451.629 đồng/tháng

Năm 2007: 6.555.902 đồng/tháng10.3 Chính sách đào tạo

Đào tạo và phát triển nhân viên là công tác được ưu tiên hàng đầu của Maritime Bank. Mục tiêu là xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng. Các nhân viên trong hệ thống Maritime Bank được khuyến khích đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với chức năng công việc nhằm thực hiện tốt các dịch vụ đa dạng của ngân hàng và chuẩn bị cho những công việc có trách nhiệm cao hơn. Maritime Bank đã xây dựng được trung tâm đào tạo của mình với hệ thống giáo trình hoàn chỉnh bao gồm tất cả các nghiệp vụ ngân hàng, các kiến thức pháp luật, tổ chức quản lý.

Cán bộ quản lý, điều hành của Maritime Bank cũng được chú trọng đào tạo chuyên sâu về quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị rủi ro, quản lý chất lượng,... ngân hàng cũng khuyến khích và thúc đẩy sự chia sẻ kỹ năng, tri thức giữa các thành viên trong ngân hàng trên tinh thần một tổ chức không ngừng học tập để chuẩn bị tạo nền tảng cho sự phát triển liên tục và bền vững.

Về chủ trương, tất cả các nhân viên trong hệ thống Maritime Bank đều có cơ hội tham dự các lớp huấn luyện đào tạo nghiệp vụ theo nhu cầu công việc bên trong và bên ngoài ngân hàng, được ngân hàng tài trợ mọi chi phí.

Đối với nhân viên mới tuyển dụng, Maritime Bank tổ chức các khoá đào tạo liên quan như:


   • Khóa học về hội nhập môi trường làm việc;

   • Khoá học về các sản phẩm của Maritime Bank;

   • Các khoá nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm liên quan đến chức danh nhân viên (Tín dụng, Giao dịch khách hàng, Tài trợ thương mại,...);

Đối với cán bộ quản lý, Maritime Bank thường xuyên tổ chức các khoá học tập huấn như sau:

   • Các sản phẩm mới của Maritime Bank;

   • Khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý

   • Các khoá học về kỹ năng liên quan (kỹ năng bán hàng, kỹ năng đàm phán, kỹ năng giải quyết vấn đề,...);

   • Các khoá học nâng cao và cập nhật, bổ sung kiến thức về nghiệp vụ: tín dụng nâng cao, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp,...

10.4 Chế độ khen thưởng

Chế độ khen thưởng cho nhân viên Maritime Bank gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ của mỗi nhân viên thực hiện cho khách hàng. về quy định chung, Maritime Bank có các chế độ cơ bản như sau:   • Mỗi năm nhân viên tối thiếu được thưởng 02 tháng lương;

   • Ngoài ra nhân viên còn được hưởng lương theo kết quả hoàn thành công việc;

   • Thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm, thưởng sáng kiến;

   • Thưởng trong các dịp lễ tết của quốc gia và kỷ niệm thành lập ngân hàng.

10.5 Chế độ phụ cấp bảo hiểm xã hội

Tất cả nhân viên của Maritime Bank đều được ngân hàng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với Bộ Luật lao động. Bên cạnh đó, nhân viên của ngân hàng còn nhận được các phụ cấp theo chế độ như: Phụ cấp độc hại, phụ cấp chuyên môn,...10.6 Sinh hoạt đoàn thể và các chính sách khác

Tại Maritime Bank, các tổ chức như Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên và các tổ chức xã hội được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật. Maritime Bank thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt đoàn thể nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thân thiện cho nhân viên.

Hàng năm, Maritime Bank thực hiện chế độ nghỉ mát, đồng phục cho nhân viên. Ngoài ra, Maritime Bank còn có những chính sách đãi ngộ nhân viên như tổ chức khám bệnh định kỳ, đi tham quan, tổ chức vui chơi cho con em nhân viên vào các dịp Lễ, Tết.

Maritime Bank đặc biệt chú trọng tổ chức và tham gia các hoạt động cứu trợ xã hội, từ thiện, nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng... thông qua đó xây dựng tinh thần hỗ trợ, đùm bọc trong tập thể nhân viên Maritime Bank với nhau và với xã hội.


 1. Chính sách cổ tức


Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng Cổ đông trong các phiên họp thường niên. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế, đồng thời xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư, mở rộng kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức hợp lý.

Trong các năm 2005, 2006, 2007 Maritime Bank đã thực hiện chia cổ tức cho Cổ đông bằng cổ phiếu và bằng tiền, mức cổ tức chia cụ thể:Chỉ tiêu

Năm 2005

Năm 2006

Năm 2007

Bằng tiền

11%

10,24%

15%

Bằng cổ phiếu

0%

6,76%

-

Tổng

11%

17%

15%
 1. : data -> OTC
  data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
  data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
  data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ
  OTC -> CÔng ty cổ phần bê TÔng ly tâm thủ ĐỨc năM 2013 thông tin chung thông tin khái quát
  OTC -> TẬP ĐOÀn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty cp công nghiệP ÔTÔ -vinacomin 
  OTC -> Descon bản cáo bạCH
  OTC -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần quê HƯƠng liberty
  OTC -> BÁo cáo thưỜng niêN
  OTC -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công ty cổ phần xdct 545
  OTC -> CÔng ty cp vinaconex 20


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương