Tt tên huyện, thành phốtải về 58.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích58.49 Kb.
DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN

TỈNH TÂY NINHTT

Tên huyện, thành phố

Tên xã, phường

Theo

Quyết định

Ghi chú

I

HUYỆN TÂN CHÂU

 

 
01

 

Xã Suối Dây

447
02

 

Xã Suối Ngô

2045
03

 

Xã Tân Đông

447
04

 

Xã Tân Hà

2045
05

 

Xã Tân Hòa

447
06

 

Xã Tân Hội

447
07

 

Xã Tân Hưng

447
08

 

Xã Tân Phú

447
09

 

Xã Tân Thành

447
II

HUYỆN TÂN BIÊN

 

 
1

 

Xã Hòa Hiệp

447
2

 

Xã Tân Bình

447
3

 

Xã Tân Lập

447
III

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

447
1

 

Xã Biên Giới

447
2

 

Xã Hòa Hội

447
3

 

Xã Hòa Thạnh

447
4

 

Xã Ninh Điền

447
5

 

Xã Phước Vinh

2045
6

 

Xã Thành Long

447
IV

HUYỆN BẾN CẦU

 

 
1

 

Xã Long Khánh

2405
2

 

Xã Long Phước

447
3

 

Xã Long Thuận

2405
4

 

Xã Lợi Thuận

2405
5

 

Xã Tiên Thuận

2405
V

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

 

 
1

 

Xã Suối Đá

447
VI

THÀNH PHỐ TÂY NINH

 

 
1

 

Xã Ninh Thạnh

447
2

 

Phường 1

447
3

 

Xã Tân Bình

447
4

 

Xã Thạnh Tân

447
VII

HUYỆN HÒA THÀNH

 

 
1

 

Xã Trường Tây

447
 VIII

HUYỆN TRẢNG BÀNG

 

 
1

 

Xã Bình Thạnh

2405
2

 

Xã Phước Chỉ

2405

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương