Trung tâm phát thanh truyền hìNH, ĐIỆN Ảnh cand p7 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 6.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích6.41 Kb.

TRUNG TÂM PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH, ĐIỆN ẢNH CAND

P7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

HƯỚNG DẪN ĐỔI PASSWORD TRÊN TÁC NGHIỆP

Kính gửi: Các đồng chí trong các đơn vị, phòng ban trong trung tâm phát thanh truyền hình điện ảnh CAND.

Các đơn vị PX15 địa phương.

Hiện nay các hệ thống website điều hành tác nghiệp, thư điện tử, ftp site, trường quay… đã được tích hợp với nhau nên sử dụng chung một hệ thống tài khoản đăng nhập. Vì vậy để thực hiện đổi password tài khoản đăng nhập này chúng ta thực hiện việc đăng nhập vào địa chỉ hộp thư điện tử như sau https://mail.antv.gov.vn/owa hoặc địa chỉ mail.antv.gov.vn . Nếu là trình duyệt IE, Chrome thì có thể xuất hiện thông báo problem certificate  Continue this website xuất hiện cửa sổ dưới đây.Sau khi đăng nhập chúng ta xuất hiện cửa sổ như dưới đây và chọn vào phĩm mũi tên xổ xuống


Chọn change password xuất hiện cửa sổ bên dưới.

Bước tiếp theo chúng ta nhập password cũ dòng trên cùng và password mới ở hai dòng tiếp theo (password độ dài tối thiểu 8 kí tự) Sau đó chúng ta chọn save cửa sổ tự động chuyển về trạng thái đăng nhập là hoàn thành.Sau khi đổi xong password, các ứng dụng tác nghiệp, ftp site… chúng ta sử dụng password mới để đăng nhập
Người viết hướng dẫn

Nguyễn Văn thành
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương